הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

מהדורה דיגיטלית

1 02-8043333 להזמנות: מבצע ענק

סט מתיבתא כר') 136(

תשלומים 36 ב-

2

כמה מילים! שאנו מגישים לכם הוא 'קונספט' האוצר בתוכו את שלל 'האוצר' נושאים התורניים הקשורים לספר התורני מהספרות התורנית ועד צורכי מצווה השונים, ומשמש כלי המקשר בין גורמי ענף הספר התורני וחפצי היודאיקה כמקור למידע עדכני וייחודי, לכלל עמך ישראל. המדריך אשר לפניכם מסווג לעשרות נושאים ובעמוד הבא של המדריך תמצא אינדקס מסודר להקלה למשתמש גם בשנה זו אנו עם בשורה של התחדשות הכוללת הפצות נרחבות בארה"ב ובאירופה במשך כל השנה, בשנה זו הוספנו לתועלת הרבים את כל צרכי מחבר ספר ההולך להדפיס את ספרו החל מהקלדה ועימוד ועד חברות הפצת הספרים, מטרתנו היא, להגיע למגוון רחב של אנשים מכלל המגזרים, בצורה וברמה טובה במשך כל השנה לכך ההפצה הראשונה תחל בר"ח אב ותסתיים בערב ר"ה תשע"ח. וההפצה השנייה תחל בר"ח כסלו ותסתיים בר"ח שבט. תפוצת המדריך תתחלק לכמה סוגים א'. בדואר ישיר . ב'. בהפצה רוחבית בבתי הכנסת, ישיבות, כוללים ומרכזי תורה. בפריסה כלל ארצית שתימשך למעלה מחודשים . ג'. חנויות ספרים ד. בארה"ב במשך כל השנה ברשת החנויות 'זונדל ברמן'. אנו עושים מאמצים רבים כדי לעדכן את הפרטים המופיעים במדריך, אם הינך מופיע במדריך וחל שינוי בפרטים הרשומים אצלנו, הקפד למהר ולדווח לנו כדי שנוכל לעדכן את הפרטים. אנו בטוחים שמדריך זה יביא לתועלת מרובה לספר התורני, ולשאר חפצי הקודש בתחום 'היודאיקה', ויתקבל בברכה ובהערצה רבה כקודמיו בכל שדרות הציבור. העורך

ציור כריכה: יואל וקסברגר

מ. סגל עורך: חיים קרוק עורך משנה: דודי פלדמן הפקה: אבי יעקובוביץ מנהל אזורים:

שלמה בידרמן אסטרטגיה ושיווק: גולדי גרוסמן מנהלת קשרי לקוחות: שלומי אביץ. דוד מערכת משתתפים: שינברגר, אברהם ליבוביץ, חיים סירקיס. בנימין וולף. משה ברגמן. שמוליק וולפין קשרי לקוחות: ורדיגר דיזיין עיצוב לוגו: גרפיקה ועימוד: נ. קרישינבאום, מחלקת מידע ועידכון: ד. מזרחי מעוף הפצה וחלוקה: שמוליק וי. אי. פי, סירוקה שליחויות: איכינשטיין

הו"ל: י. ש. בני ברק עיר התורה בע"מ . בני ברק 116 ת.ד storani@neto.net.il אמייל: © כל הזכויות שמורות

ניתן להשיג חינם:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

רשת טרקליני מלכות וקסברגר 112 בני ברק: רבי עקיבא 18 רחוב הלפרין 2 ירושלים: מלכי ישראל

רשת אברמוביץ ספרים 2 ירושלים: רח' דוד 15 מא"ש 5 בני ברק: קוטלר

3

מפתחות

70.............................. הרמב"ם שחולל מהפכה בקרב בני התורה בעולם היהודי 74..................................... ספרי מכון אורות חיים - סדרות הספרים הפופולרים 77............................................................................ משנה ברורה אנגלית אור עולם 79................................................................ הניגון של הצדיק - חובה לכל בן תורה 80............................... שיעורי הגאון הגדול רבי יעקב יוסף זצוק"ל בדיסק און קי 81. ספרי הגאון הגדול רבי משה בראנדסדארפער שליט"א גאב"ד היכל הוראה 82................................... ספר אילנא רברבא תולדות מרן הגה"ק מקאשוי זצוק"ל 83................................................................................. ספרי הקרן למורשת הכותל 84.......................................................................................... ספרי מכון שלמה אומן 85................................................................................. סדרת הספרים גם אתה יכול 86................................ דברות מנחם הגאון הגדול רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א 87................................................................................................... מכון דעת סופרים 88........... ראיון נדיר עם מנהל מכון 'קשר תפילין' הרה"ח ר' חיים משה קליין שליט"א 90...................................................................................... מפעל המשניות והתלמוד 91... ספר אוצר השמחות - ספר הרועה בשושנים - ספר גם אני אודך לא ילבש 92.................................................................................... ספר חזן הכנסת יעקובוביץ 93............................................................................. תלמודו בידו - לוח לימוד אישי 94......................... מכון משכנא דרשב"י תוקוני הזהר - אדרא רבא ואדרא זוטא 96.................................................................... סדרת הספרים מי באר עמ"ס נדרים 97............................................. ספר צבי לצדיק - מבית מדרשו של החתם סופר 98.............................. ספרי מכון שמחת התורה הגאון רבי ראובן נח כהן שליט"א ספרי מכון שמחת התורה 99.................................. מרן הגאון האדיר רבי חיים ישראל הלוי בעלסקי זצוק"ל 100.................................................................................... קובץ חוקי חיים ב' כרכים 101................... קבצי מה טובו אהליך יעקב לגאון רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א 101.. שו"ת ישיב יצחק נ' כרכים לגאון הגדול רבי יצחק שמואל שכטר שליט"א 102.......................................... ספרי שירת הים לגאון רבי הלל מרצבאך שליט"א 103...................................................................................... ספר מבא למדע הא-להי 104................................................................................................ ספרי אוצר התורה 105.................................................................. ספר חק לאלול - חובה לכל בן תורה 106...................................................................................... ספר מנהגי מהרי"צ הלוי 107.................... ספר עמק יהושוע למרן הגאון רבי יהושוע העשיל ברים זצוק"ל 108............................................ ספר בתורתך - לגאון הגדול רבי משה לוי זצוק"ל סדרת הספרים עבודת עבודה לגה"ק מטאהש זי"ע - 109........................................ ספר משפט הטהרה הגאון רבי יעקב חדד שליט"א 110............................. ספר הלכות מתווכים ושאר ספרי הגאון המחבר שליט"א 111.......................................................................... ספר פרי דעת על הלכות טהרה 112.............................................. ספר תשובה שלמה - יסודות התשובה ומעלתה 113.................................................................................... ספרי הוצאת מעמק חברון 114...... סדרת הספרים רבי משה מרדכי לגאון הגדול הגרמ"מ שלוזינגר זצוק"ל 115.......... סדרת הספרים 'תורת צבי' לגאון הגדול רבי צבי קושלבסקי שליט"א 116..................................................... סדרות הספרים העוסקים בפנימיות התורה 118....................................................... ספר עבודת הקורבנות - ספר עזרת כוהנים 119.................................................................... ספר יודעי שמך - ספר יתרון האור 120................................................................................ ספר תורת העליות שלעתיד 121................................................................................... הזהר הקדוש מתוק מדבש 122.............................................................................. זוהר השבת - מכון אור הזהר 123....................................... זהר הסלם - ספר ברכת שלום - ספר אותיות דליבא 124............... סדרת הספרים אוצרות חיים - ספרא דצניעותא מכון שערי תורה 128.................... אוצרות התורה אוצרות השו"ת - הארכיון היהודי טל מערכות 130.................................................................................................... מלכות וקסברגר ספרי הגאון רבי שלום מאיר סיאני שליט"א 133................................................................. ראש ישיבת היכלי התורה בארה"ק 139................................................. מכון פאר והדר - ליצירה מדוייקת ומושלמת 145................................................... קובץ 'ההיכל' ישיבת היכלי התורה בארה"ק

2...................................................................................... לביא הבית של בתי הכנסת 3.................................................................................................................. כמה מילים 4.............................................................................................................. תוכן הענינים 5................................................................ תורה אחת חומש ההלכה של עם ישראל 6............................................................................................................ גלגלי המדיה 8.......................................................................................... עסקן טכנולוגיות כשרות 9.................................................................................. המרכז לשופרות - נזר הקודש 10............................................................................................................. מדפי הדרום 12....................................................................................... ארון חימום לאוכל בשבת 13........................................................................................................ חברת קורטיקו 14........................................................................................................ הודעה לגבאים 15........................................................................................................ הגמ"ח המרכזי 16........................................................................................................... אושר וכבוד 20............................................................................................................... התחזקות 24............................................................................................................ פתיל תכלת 26........................................................................................................ מכון פאר והדר מכון דבר הלכה ספרי הגאון הגדול רבי אלעזר נידאם שליט"א - 27.......................................................................................................... ספר טורי אבן 28.................................................................. המכון למורים שע"י החינוך העצמאי 29..................................................... '' מדריך הטלפונים והספרים הארצי 'האוצר 31................................................................................ המעמדים עימוד ספרי קודש 32.............................................................................................. לעילא עיצוב כריכות 33......................................................................................... צורת הדף עימוד ספרים 34.................................................................................................. קשרים גיוס כספים 35....................................................................................................... פז הוצאה לאור 36...................................................................................................... ספרי אברמוביץ 38...................................................................................................... סטודיו לאומנות 39......................................................................... הוצאת כוונת הלב - פאר היהדות 40............................................................................................... רצועות כתר ההידור 41....................................................... הדפסות בצבע וקונטרסים בכל רחבי הארץ 44........................................................................................................... דפוס פרינטיב 45............................................................................................................ דפוס מנוגרף 46.......................................................................................................... דפוס פרינטיב 47.................................................................................... 2 סריקת ספרים - מהדורה 48.................................................... סיפורי ספרים עתיקים - בית מכירות קדמון 51.................................................................. ווינרס - בית המכירות הגדול בישראל 52.................................................. ספרי הגאון הגדול רבי ישראל שנאור שליט"א 54............................................................................... מאירים - ושמחים - כנתינתם 57.............................................. סדרת משפט איש - מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 58.................. ספר אורחות ההלכה - ספר מאמר הנפש - ספר היראים המפואר 59.......................................... ספר ואחד תרגום - ספר אמונת יוסף על הירושלמי 60.................................. ספר קימה שיש בה הידור - ספרי הגאון רבי ציון בוגנים ספר שמן המשחה - ספרי מאורות משה 61........................................................................... ספר שארית יוסף כללי התלמוד ספר אפריון שלמה ספר אפריון לכלה 62................................................................... ספר לבושי עוז - המצוות המבוארות 63...................................... ספר שבת מנוחה - ספר עבודת ה' כיום- ספר הברית סדרת הספרים ר' יעקב אומר - 64................................................... ספריי ישא מדברותיך - חפץ חיים שיח התמר 65......................................... ספרי הגאון הגדול רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א ספר הטיפול בתינוקת - סדרת הספרים נועם ההלכה - 66............................................................................. ) תורת הבית להרשב"א (החדש ספר הצמצום והמציאות - ספר תרשיש שהם וישפה - 67................................................................... ספרי הגאון הגרי"א יאקאב שליט"א ספר המינים המהודרים ארבע מינים - 68............................................ ספר מנחת שמואל - ספר שלמי כהן - ציוני סוגיות 69............................................................................... קטלוג הספרים מכון הרמח"ל

4

עוז והדר> מזכרות ל_שבת זמירות

כריכה קשה

זמירות שבת מתיבתא

₪ 38 711107 מק"ט 21 חום גודל ₪ 45 711236 מק"ט 21 כסף גודל זמירות שבת מתיבתא מקוצר סקאי

₪ 49 711231 מק"ט 17 גודל זמירות שבת באר החיים

₪ 60 711203 מק"ט 16 גודל זמירות שבת מתיבתא - אלבומי

₪ 60 711201 מק"ט 21 גודל ₪ 35 711201 מק"ט 17 גודל

כריכה רכה

כריכה קשה

קשה PU זמירות שבת ביאורי מילים

זמירות שבת - לבן / חום / כחול

₪ 35 711207 מק"ט 17 גודל זמירות שבת ביאורי מילים

חום / כסף / זהב / כחול ₪ 35 711249 מק"ט 20 גודל

₪ 9 711204 מק"ט 17 גודל

כריכה דמוי עור

רכה PU זמירות שבת ביאורי מילים ורוד / סגול / לבן / חום ₪ 25/20 711213 מק"ט 14/12 גודל

חוברות 5 ₪ 150 711206 מק"ט 16 גודל PU סט זמירות שבת בקופסא

רכה PU זמירות שבת ביאורי מילים

PU זמירות שבת מתיבתא חום / לבן / גוונים ₪ 36 711262 מק"ט 17 גודל

חום בהיר ₪ 25 711217 מק"ט 14 גודל

יגל יעקב

PU זמירות יגל יעקב ביאורי מילים

זמירות יגל יעקב רכה

זמירות שבת שירות ותשבחות (ע"מ)

₪ 60 711209 מק"ט 16 גודל זמירות יגל יעקב אלבומי מדורג

חום / לבן ₪ 25 711227 מק"ט 14 גודל

₪ 9 531601 מק"ט 16 גודל

₪ 49 711210 מק"ט 16 גודל

הפצה: היכלי תורה ממלכת התורה עוז והדר

m 8043333 @gmail.com

דוא"ל:

02-804-3333 : להזמנות

ניתן להשיג כל ספרי עוז והדר

עוז והדר> מזכרות ל_שבת סידורים לשבת

כריכה קשה

₪ 35 711103 מק"ט גדול ₪ 25 711105 מק"ט קטן סידור שבת עם פסקי הלכות

סידור השלם סקאי

₪ 36 711137 מק"ט 17 גודל סידור שבת ביאורי מילים

סידור שבת ויום טוב ביאורי מילים

₪ 39 711138 מק"ט 17 גודל

₪ 30 711130 מק"ט 17 גודל

כריכה דמוי עור

₪ 70 715101 מק"ט כר' חום 3 ₪ 70 715111 מק"ט כר' סגול 3 ₪ 70 715121 מק"ט כר' ורוד 3 ₪ 50 715131 מק"ט כר' חום 2 PU סט סידור חול שבת תהילים

₪ 29 711171 מק"ט 14 גודל חום כהה/חום בהיר/תכלת/סגול/ורוד/לבן PU סידור שבת ביאורי מילים

₪ 32 711123 מק"ט 14 חום גודל ₪ 32 711147 מק"ט 14 לבן גודל סידור שבת פסקי הלכות דמוי עור

₪ 38 711141 מק"ט 14 גודל סידור שבת עור עתיק משוחזר

14 גודל

כריכה רכה

סידור שבת רכה

₪ 15 711107 מק"ט 12 חום גודל ₪ 15 711120 מק"ט 12 כחול גודל ₪ 15 711121 מק"ט 12 ורוד גודל

₪ 15 711148 מק"ט 12 גודל סידור שבת רכה אשכנז

סידור שבת ויו"ט רכה

סידור שבת רכה

₪ 18 715204 מק"ט 12 גודל

₪ 16 715203 מק"ט 12 גודל

המיוחדים

סידור השלם מדליה ספרד/אשכנז

סידור השלם כתר

סידור השלם מלוכה

סידור השלם אצולה

₪ 70 12*8 : גודל מק"ט

₪ 70 17*12 : גודל מק"ט

₪ 70 17*12 : גודל מק"ט

₪ 100 17*12 : גודל מק"ט

הפצה: היכלי תורה ממלכת התורה עוז והדר

m 8043333 @gmail.com

דוא"ל:

02-804-3333 : להזמנות

ניתן להשיג כל ספרי עוז והדר

RSUV WXYZ}[\]_W `abcdebdebd}c}fX]gijX}kl_[ZY}}} fYmfj}nmog}Yo}fXl]pq}stg] }u[sj}lqp[q}jvls\Xl}fXl]pX l_vZgXv}[\]_W klYX\w}kl[ZW}vlipg }xjqlol}Xs}j\lgy}ngiq} nsnlmg }Xi} tj pY Y jp]j}z{|Y}}nXZXv}\Xv } } } } !

מתחנים? מזל טוב! האורחים רוצים לפנק אתכם, אבל אין להם מזומן, מה עושים?!

קידום בדיגיטל: | SmartClick

הכירו את 'כספת המתנות הדיגיטלית' המהפכה הדיגיטלית בעולם החתונות תנו לאורחים שלכם לפנק אתכם יותר בקלות, במהירות, אונליין

לחצו כאן

CREDIT . COM << ליצירת אירוע חדש - בקרו באתר

מכון פאר והדר ליצירה מדוייקת ומושלמת

כריכות ושערים

עימוד

עריכת מפתחות

א

הדפסה והפצה

תרגום

עריכת מפתחות תמלול

הספר שלך הוא לא עוד ספר לא כל יום מוציאים ספר, וכשזה קורה אי אפשר להתפשר. במכון 'פאר והדר' המתמחה בהוצאת ספרי קודש וההדרתם כבר מעל לחמש עשרה שנה. ע"י צוות תלמידי חכמים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום. אנו מעניקים את כל שירותי ההוצאה לאור, החל בפרויקטים מורכבים כהאדרת ספרי ראשונים וקדמונים ועד ספרי אחרונים

077-9-5555-11 ‏ p2032973@gmail.com

5

מחברי ספרים, מולי"ם ובעלי עסקים

| הדבקה בבניינים | הדבקה מודעות בבתי הכנסת | הדבקת מודעות רחוב הפצה בתיבות דואר חלוקת עלונים וספרים בפריסה ארצית בריכוזים חרדיים

ירושלים בני ברק ביתר בית שמש אשדוד אלעד מודיעין עלית חבילה מרכזית ערים חרדיות

חבילה חרדים צפון

כל ערי הצפון

חבילה חרדים דרום

כל ערי הדרום

תמחור הזול ביותר

ביצוע העבודה בפריסה ארצית

היכרות מעמיקה בכל הערים

שירות הדבקת מודעות רחוב ניתן עבור משרדי פרסום ומתווכים וכן עבור גופים גדולים עם פעילות רחבה במגזר, כדוגמת קופות חולים, קופות צדקה, מכירות סיניות עכשיו ההזדמנות שלכם להנות ממחיר טוב ללא פערי תיווך. יכולת ביצוע עבודה בפריסה ארצית בפרק זמן הקצר ביותר בפרט בערים החרדיות

בע"מ 2008 גלגלי המדיה פרסום לחברות ופרטיים | יחסי ציבור | הדפסה | הדבקה | הפצה | פרסום בע"מ 2008 גלגלי המדיה 0779-5555-11 בע"מ 2008 גלגלי המדיה פרסום לחברות ופרטיים | יחסי ציבור | הדפסה | הדבקה | הפצה | פרסום 0779-5555-11 0779-5555-11 | הדפסה | הדבקה | הפצה | פרסום פרסום לחברות ופרטיים | יחסי ציבור

6

מחברי ספרים, מולי"ם ובעלי עסקים

2008 מחלקת ההדפסות של גלגלי המדיה שמחה לתת לכם את השירות הותיק גם בהדפסות!

טלפון אחד - וזה מוכן!

אנו מבצעים את כל סוגי ההדפסות

הדפסת ספרים כריכה קשה ורכה הדפסת עיתונים הדפסת מגזינים הדפסת מודעות רחוב

בע"מ 2008 גלגלי המדיה

0779-5555-11

פרסום לחברות ופרטיים | יחסי ציבור | הדפסה | הדבקה | הפצה | פרסום

7

בשבילכם זה פתרון בשבילנו זה בייסיק!

עסקן בייסיק

מכשיר לאנשים שרוצים חסימה מוחלטת לאינטרנט וזקוקים רק לאפליקציות שימושיות לחיי היום יום. אפליקציות 40 חנות מיוחדת עם כ- שימושיות. וזהו.

תורני

ג'ימייל

וויז

קופ"ח

בנקים

ממשל

מוביט

פנגו

רב-קו

עוד מגוון מסלולים מותאם אישית, זה בייסיק! מותאמים במיוחד עבור הצרכים שלכם. * לחודש בלבד! ₪ 15 עלות מסלול

שירות אישי > עדכוני תוכנה מובנים > אחריות יצרן מלאה ניתן להתקין על מכשיר קיים או לרכוש מכשיר חדש במחיר מיוחד

חודשים המחיר אינו כולל עלות מכשיר 24 *למשך

02-940-4050

מחירים הוגנים

שירות מתקדם

מגוון מכשירים

אחריות מלאה

טכנולוגיות כשרות

8

בס"ד

nezerhakodesh.co.il | 054-4314043 | ) ב''ב 142 (פניה מר''ע 5 אליהו הנביא " נזר הקודש " הוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושה

המרכז הגדול לשופרות כשרות ואיכות

ניתן להשיג שופרות

י

ש

ג

ה

ג

ל

ם

נ

ן

ת

ר

י

ת

נ

ק י

ל

ו ש

פ

ר

ר

ו

פ

מ

ו ש

ע

ל

מ

ד

שופרות קלי תקיעה בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א | במגוון גדלים וסוגים שונים

220

130 שופר מהודר

החל מ- 39 &

מעובד מרוקאי תמני

לא מעובד בבלי דישון

שופר דישון החל מ-

שופר כשר לילדים

&

ללא חשש ניקובים וסתימות.

שופרות! 2000 מבחר ענק של למעלה מ-

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.

9

בס"ד

ארונות

למשרדי הנהלה בישיבות וכוללים, ארונות בתאים מבודדים לבתי הכנסת להנחת תפילין, ניתן למצוא גם ארונות ומדפים לחדרי כביסה.

לוקרים במגוון גדלים, מתאימים לכל מטרה, מוסדות, בתי ספר. לבתי הכנסת לוקרים מיוחדים להנחת תפילין מגיע עם אופציה לנעילה עם מנעול. לוקרים

דלתות 2 ארון פלדה בציפוי אפוקסי-פוליאסטר

ארון עם דלתות תריס גוף פלדה בציפוי אפוקסי-פוליאסטר. PVC דלת תריס עשויה -

סרוק אותי

מתמחים בכל רחבי הארץ

www.madafe-hadarom.co. il 08-6163177 ו madafimdarom@gmail .com , באר שבע ו 80 טרומפלדור 050-3397790

10

בס"ד

מידוף לספרי קודש אוצרות ספרים וספריות תורניות מתאים במיוחד לבתי הכנסת, ישיבות, כוללים ומרכזי תורה שרוצים לבנות אוצר ספרים איכותי הנשאר לעשרות שנים, ללא בלאי העשוי מהחומר הטוב ביותר. פירוק והרכבה קלים במיוחד.

סדרת מדפי רשת על גלגלים העמסת משקל קילו למדף 205 עד

סדרת מדפי ברזל מגולוון העמסת משקל קילו למדף 150 עד

מדפי רשת בציפוי כרום ניקל עמודים 4- מדפים ו 4

עד ק"ג 300

סרוק אותי

מתמחים בכל רחבי הארץ 050-3397790

www.madafe-hadarom.co. il 08-6163177 ו madafimdarom@gmail .com , באר שבע ו 80 טרומפלדור

11

מבצע מחיר

כולל משלוח חינם

במתנה!

12

המפעל היחיד של מוצרי הפלסטיק האיכותיים של שומרי השבת ואוהבי דבריה

המפעל היחיד של מוצרי הפלסטיק האיכ של שומרי השבת ואוהבי דבריה

חפשו את המותג 'קופסא מתקתקת' בחנויות! שומרי שבת מבקשים מהמוכרים מוצרים של חברת 'קורטיקו'

חפשו את המותג 'קופסא מתקתקת' בחנויות!

שומרי שבת מבקשים מהמוכרים מוצרים של ח

קורטיקו בע"מ היא חברה מובילה לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק איכותיים כחול-לבן בשיטת הזרקה. שנה, 20- - לפני למעלה מ 1995 עם ייסוד החברה בשנת הבטחנו לעצמנו להיות הכתובת הטבעית למוצרי פלסטיק לעסקים, לתעשייה ולמגזר הפרטי. היום, עם לקוחות כחברות שיווק מובילות בישראל ומשרד הביטחון, אנחנו יכולים לומר בסיפוק שהגשמנו את החזון.

טלפון 0

קורטיקו בע"מ היא חברה מובילה לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי פ עם ייסוד החברה בשנת -1995 לפני למעלה מ 20- שנה, הב פלסטיק לעסקים, לתעשייה ולמגזר הפרטי. היום, עם לקוחות כ אנחנו יכולים לומר בסיפוק שהגשמנו את החזון. 077-4304700 טלפון

www.sroolik.co.il את מוצרי החברה ליחידים - ניתן להשיג באתר שרוליק - חנות שישראלים אוהבים

13

בס"ד הודעה חשובה לגבאים ולאלו שיש ברשותם ספרים | קונטרסים | חוברות | קבצים תורנים | ספרים ישנים | אסופת עלונים ורוצים לזכות את הרבים חבל - להניח - בגניזה !!! אנו נבא לקחת בל"נ אפילו כמות קטנה

להמשך זיכוי הרבים ללא כל עלות ותמורה (אנו לא מוכרים את הספרים ברחובות תוך בזיון ר"ל לספרי הקודש) ניתן להתקשר רצוף בין השעות 12 :00- 21 :00 ונחזור אליכם לקבוע זמן להגעה 050 - 410 - 33 - 22 צ. סולומון - י. יעקובוביץ

14

הדירה של הילד מחר נפתחת היום בגמ"ח המרכזי!

מרווחת ברוגע בנישואי הילדים! הפיתרון המושלם לרכישת דירה הגמ"ח המרכזי מציע לכם את תורמים היום סכום נמוך מידי חודש, והזוג הנישא יקבל בבוא העת הלוואת ענק ברוגע ובביטחון לדירה ולמזל טוב!

המסלולים הפופולאריים שלנו:

בלבד! 3 ההצטרפות עד גיל

גובה המענק

ההחזר החודשי ש"ח 1,560 ש"ח 1,600

גובה ההלוואה בחתונה

ס"ה התרומה

מס' תשלומים

תרומה חודשית ש"ח 300 ש"ח 160

מס' יחידות

מסלול:

6 4

פריסה מורחבת

ש"ח 38,400 ש"ח 9,600

ש"ח 240,000 ש"ח 160,000

ש"ח 57,600 ש"ח 19,200

192 120

ניתן להצטרף גם באמצעות:

קלאסי

הצטרפו היום בשביל הדירה שלהם מחר: 0733-74-7010 4150605@gmail.com | רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד

15

בס"ד

כדי שהשמחה תהיה שלמה

תגיעו מוכנים! תחתנו את כולם באושר ובכבוד

₪ 300,000 יקבל הלוואה עד כל ילד אתם בוחרים כמה להפקיד בגמ»ח, ובחתונה חודשי החזר! 184 שתוכל לשמש כהון עצמי לרכישת דירה בפריסה של עד

ט.ל.ח.

תכניות מותאמות אישית 16 לילדים עד גיל

מודל פיננסי שנבדק ואושר ע"י בכירי הכלכלנים

בהוראת גדולי הפוסקים ניתן לכתחילה להפקיד מכספי מעשר

ועוד

ועוד

הון

072-3169625

פיקוח הלכתי: חברי ועד ההלכה: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

פיקוח פיננסי וליווי משפטי:

osher-b. org רישום ואזור אישי | office@osher-b.org דוא"ל | 072-316-7551 פקס | ירושלים 27 רח' בר אילן משרד

16

בס"ד

אצל נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א

אצל זקן הפוסקים ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שליט"א

אצל מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א

הפסק המהודר

אצל הגר"י סילמן שליט"א

אצל הגרש"א שטרן שליט"א

אצל הגרש"צ רוזנבלט שליט"א

אצל הגר"מ בן שמעון שליט"א

אצל הגר"ש רוזנברג שליט"א

אצל הגר"נ הכהן קופשיץ שליט"א

הון

פיקוח הלכתי: חברי ועד ההלכה: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

>>> למידע מפורט צרו קשר עכשיו 072-3169625

פיקוח פיננסי וליווי משפטי:

osher-b.org רישום ואזור אישי | office@osher-b.org דוא"ל | 072-3167551 פקס | ירושלים 27 רח' בר אילן משרד

17

בדקדוק על פי ההלכה [טעון גניזה] יסודותיו ההלכתיים של גמ"ח 'אושר בכבוד'

שליט"א יעקב לנדו הגאון הרב רב שכונת גני איילון לוד ומרבני ועד ההלכה גלאט הון המלווה את הגמ"ח מיום היווסדו

א. הקמת הגמ"ח בס"ד ולאחר רוב עמל ויגיעה, הוקמה קופת הגמ"ח אושר בכבוד שתכליתה ליתן הלוואות גדולות לצורך עזר נישואין, וב"ה שהציבור נרתם להיות שותף בקופה ציבורית זו, ובזכות ישרם של הממונים ומסירותם לדקדוק ההלכה, חפץ ד' עלתה בידם וזכו לס"ד מרובה. ובהיותי נטפל לדבר מצוה להקמת הגמ"ח מיסודו, אבוא להבהיר על מה נתכנו יסודותיו ההלכתיים. הנה קופת גמ"ח ציבורית מושתתת על תרומות והפקדות. ב. כספי התרומות התרומות של גמ"ח אושר בכבוד מתקבלות מההורים, וההלוואות נתנות לילדים, וזהו ההיתר המרווח, שכבר נתייסד בגמחי"ם ציבוריים, וכמו שחוזר דודי מרן הגאון הרב דוב לנדו שליט"א "ההיתר של רבא" (ב"מ סט:) אינו צריך לשום הסכמה. ולבקשת גדולי ההוראה [הגאונים רבי נתן קופשיץ ורבי שריאל רוזנברג שליט"א] דאגו שלא יהיה מצב שההורה תורם והילד לוה לצורך ההורה [באופן שההורה משלם לו את ההלוואה], והאופן שסידרו לשלול הערמה זו, הוא שאין הילד מקבל הלוואה אם לא חתמו ההורים על שטר זכרון דברים המהודר שנערך על ידינו, שע"י חתימה על שטר זה, לא שייך להכשל בחשש הנ"ל. ג. כספי ההפקדות ההפקדות - אלו הן כספים שהאב יקבל בחזרה לאחר גמר תשלום ההלוואה ע"י בנו: כספים אלו אינם שייכים לגמ"ח אושר בכבוד, אלא הם כספי

ההורים, המולווים לילדים, ואין לגמ"ח אפילו , 1 תורת גזבר עליהם, אלא תורת שליח בעלמא ונמצא שיש כאן הורים המלוים לילדים, והורה פלוני מלוה לילד פלוני בגין זאת שהורה אחר מלוה לילד שלו, והורו גדולי ההוראה שאין בזה שום חשש או נדנוד של איסור. מה מגדיר את הכסף להפקדה? נחלקו גדולי ההוראה האם עצם הדבר שסוכם שהכסף ישוב למפקיד נותן לכסף שם פקדון, ובקונטרסי [תקה"ר קצה"ל ח"ג] הרחבתי בנדון, ולפי הנתברר שם עולה שכיון שכל כסף השוכב בבנק תורת הלוואה לבנק לו, והבנק מבחינתו מחויב לבעל החשבון, לכן יש כאן במציאות הלוואה לבעל החשבון, ולא יועיל שבעל החשבון מסכם עם המפקיד שישיב לו את כספו. ורק בחשבון נאמנות לטובת המפקיד שייך להגדיר שהכסף פקדון. דא עקא שהחוק אינו מאפשר להקים חשבון נאמנות על סכומים כאלו, ולאחר שקידה ועמל ודקדוק רב מצאנו את הפתרון, בכך שהוקמה עוד עמותה נפרדת [עם בעלי עמותה אחרים, ותפקיד שונה של עמותה ברשם העמותות] הנקראת "משקיעים בחסד", עמותה זו מוגדרת ופועלת בנאמנות עבור המפקידים, ולכן הכסף המופקד בחשבון עמותה זו, אינו שייך לגמ"ח אושר בכבוד, אלא למפקידים. ויוצא שחלק מההלואות נתנות מכספי עמותת גמ"ח אושר בכבוד [כספי תרומות], וחלק ממשקיעים בחסד. כאשר הלוה מחזיר שב חלקם של משקיעים בחסד לעמותת משקיעים בחסד, ומזה מחזירים

18

רבני גמ"ח 'אושר בכבוד' יצאו ביוזמה מיוחדת שטרם היה כמותה: שטר 'זכרון דברים המהודר', שנערך ע"י רבני וועד ההלכה "גלאט הון" והוסכם ע''י גדולי הפוסקים שליט"א. מטרתו העיקרית של שטר ה'זכרון דברים' הוא כדי למנוע מצב של איסור ריבית בנטילת הלוואה לצורך קיום ההתחייבות של ההורים ב'תנאים'. באמצעות השטר יוכלו ההורים להישמר שלא להיכשל ח"ו בסרח איסור בכל ההלוואות הניטלות על ידי הזוג, לצורך קיום התחייבות ההורים ב'תנאים', הן בנטילת משכנתא והן נטילת הלוואה מכל מקור אחר. חשוב לציין שחובה על כל מי שהצטרף לאחד ממסלולי הגמ"ח להשתמש בשטר 'זכרון דברים המהודר' כדי שנוכל להעניק הלוואה לזוג בבוא העת! בנוסף לכך, התחייבות דרך שטר 'זכרון דברים המהודר' מאפשרת לתת את סכום ההתחייבות מכספי מעשר לכתחילה ולכל הדעות. לבקשת גדולי הפוסקים השטר ניתן לכל דורש ללא עלות. ניתן להשיגו במשרדי הארגון או בפניה i nfo@osher-b.org למייל השטר המבוקש 'זכרון דברים המהודר': לא סוגרים שידוך בלעדיו!

את ההפקדות להורים. לוה שלא יחזיר ח"ו יזקף ההפסד בחלקו היחסי על משקיעים בחסד, ויקוזז ההחזרות להורים, אא"כ יהיה מספיק כספי תרומות מיותרים בגמ"ח אושר בכבוד, שאז מתוך מצוות גמ"ח אולי יטול אושר בכבוד את ההפסד ע"ע. ד. משיכת כספים ישנה עוד שאלה שרבים שאלוה, איך מונעים מהאב למשוך כספו עד שהבן יחזיר את מלא החוב, הלא האב בא ותובע את פקדונו? תשובת הדבר: שהוגדר שהמפקיד נתן את הכסף ע"ד שאם בנו לא ימלא את תנאי העמידה בכללים הכסף כולו ניתן תרומה, ולכן עד שלא שב מלא החוב ע"י בנו, עדיין יש ספק שהכסף תרומה, ומספק הגמ"ח מעכב את הכסף בידו, ולהדיא סוכם שאין הכסף בתורת משכון או ערבות, ורק מספק הגמ"ח לא מחזיר לו. [והאמת שכסף שאינו בעין אין זה פשוט כלל שניתן ליתן לו תורת משכון, אך ודאי שאם התנו שאינו משכון הוא לא נהיה לא משכון ולא ערבות, ונודע לכל באי מדרשא שמשכון הוא חלות שעבוד בחפץ, וערבות הוא חיוב על הגוף המחויב ולא שייך להחיל חלויות מעצמם נגד המסוכם, ולא נצרך להכתב רק משום שדשו בזה]. סוף דבר פתחנו חרך ליסודות שעליהם הוקם הגמ"ח, ותן לחכם ויחכם על שאר הסעיפים הקטנים שקצר המצע מהשתרע לפרטם ולבארם, שעל כולם שקדו וליבנו בעיון ודיבוק חברים, במועצות דעת עם גדולי ההוראה שישבו על הענין שעות רבות, ובס"ד זכו בעלי הגמ"ח להקים מוסד על טהרת דקדוק ההלכה.

לפי שאין לממונים יכולת להחליט כלום באופן קבלת ההלוואות, אלא הכל לפי כללים שנקבעו 1 מראש ע"י הרבנים. [כך הוגדר בתקנון מתחילה בהוראת הוד רבינו הגרנ"ק שליט"א].

19

בזכות מה

השאלה הזאת העסיקה כמה מגדולי ישראל : במה זכו עדות המזרח , שבעוד מיליונים מבני אשכנז נהרגים ונשחטים על קידוש השם בשואת אירופה , הם נצלו? במה זכו? האדמו " ר מגור, ה " אמרי אמת " זצוק " ל אמר: הספרדים נזהרו מאוד בכבוד ביהכ " נ, והקפדתם שלא לדבר שיחה בטלה בבית הכנסת ידועה היתה ומפורסמת לכל . בגזירות ת " ח ות " ט, נהרגו ונשחטו במיתות אכזריות ומשונות רבים מבני העם היהודי באירופה , ביקש הגאון בעל ' תוספות יו " ט' לדעת את סיבת הצרות הנוראות ואף ערך שאלת חלום . התשובה היתה נוראה ומפתיעה לא עבודה זרה , לא שפיכות דמים , רק בגלל הזלזול בקדושת ביהכ " נ! מחריד! ( הגר " י זילברשטיין - טובך יביעו ) שאלת חלום

תלמד ' רצופות -' והכל יהיה בסדר - הבטיח הגר " ח קניבסקי מספר אברך מפ " ת : לתינוק שלי היתה בעיה רפואית קשה . הרופא אמר שצריך לנתח אותו בדחיפות !!! מאוד פחדנו מהניתוח ... פנינו למרן הגר " ח קניבסקי זצוק " ל - ושאלנו מה לעשות כדי שלא נצטרך ניתוח ? מרן אמר - מהיום תלמד רצופות בלי שיחות בטלות בבית - המדרש והניתוח יתבטל !!! קיבלתי את זה על עצמי בקביעות , כהוראת מרן . ואחרי כמה שבועות , הבעיה נעלמה . הרופא היה בתדהמה , הוא לא הבין איך זה קרה ??? והכל בזכות לימוד רצופות. מובטח לכל הלומד בכזאת התמדה שזוכה לישועה גדולה !!! לאברכי הכוללים של ' רצופות ' אין מכשיר טלפון פעיל בזמן הלמוד , כשאישה זקוקה לבעלה , אך ורק במקרה חירום של ממש , היא מתקשרת למכשיר נייד אחד , המונח בכיסו של אחד האברכים . וזה מעביר לבעלה את השיחה . האברך יוצא מחוץ לשערי הכולל , ורק שם מחוץ לחצר , הוא משוחח . שיחת חולין אינה נשמעת במתחם כולו , עד מעבר לגדר . בסיור שלי בכולל ראיתי גם את פינת הקפה - פינה של ממש , אין בה כסא , אין בה שולחן, יש רק שיש קטן עם מיחם מים ומתקן סודה . במשך שעה שלימה לא עצר אף אברך לשוחח , כולם הכינו קפה , לגמו במהירות ובשקט , או לקחו עימם את הכוס , ונעלמו . אין סמל יותר יפה מזה בית מדרש ענק , ופינת קפה זעירה ומינימלית . כשמביטים ימין ושמאל - כולם לומדים ורק לומדים , מענג לראות את האברכים רצים בבוקר לכוון הכולל . מרגש לחזות בהם יוצאים אחרי שעות של עמל קדוש . מהפכת ' רצופות ' בארץ ובעולם 054-8541330 רשת כוללים ' רצופות '

בקהילת אנטוורפן בבלגיה יש בית כנסת הקרוי ' אייזנמן' אשר מתפלליו הקפידו מאוד על כבודו . וכאשר היה נקלה זר לבית הכנסת הזה והיה מתחיל לשוחח בזמן התפילה , היה ניגש אליו מיד הגבאי , כשבידו שלט שהוכן מראש עליו היה כתוב : בבית כנסת זה אין מדברים בשעת התפילה כלל !!! בשואה הנוראה נחרבו כמעט כל בתי הכנסיות באנטוורפן עד היסוד. אך בית כנסת זה נותר לפליטה בלא שהיה לצוררים כל שליטה עליו . עד כדי כך שכל ספרי התורה ספרי הקודש ותשמישי הקדושה שבו נותרו על מקומם , ללא נזק . כולם התפלאו על כך . אך מי שידע את הנהגתם המיוחדת של מתפלליו הבין מיד מדוע נבדל בית כנסת זה משכניו (. המעיין). בית הכנסת שניצל בשואה ספר הזהר - המשוחח שיחת חולין - בביהכ " נ אין לו חלק באלוקי ישראל !

יש רפיון בקדושת ביהכ " נ

למה מחללים את הכותל ??? שמעתי בשם האדמו " ר מגור שיהדות ספרד נצלה מהשואה , בגלל שמאוד כיבדו את בתי הכנסת ובתי המדרש . אבל בזמננו הדבר רפוי מאוד ובתי כנסיות ומדרשות משתמשים בהם לכל דבר!!! אפילו לסעודת יארצייט , אבלים, שבע ברכות וכו ' . ולמה לנו לחלל את קדושת בתי הכנסת ??? ובפרט שידוע שהמסובים יושבים ומשוחחים ביניהם דברים בטלים כל הזמן , ופוגמי רבות בקדושת המקום ( . תשובות והנהגות קנ " ז - קנ " ח.) שיחות וסעודות בביהכ " נ מספרת בחורה המתקרבת לגיל 40 שמעוכבת שנים רבות בשידוכים , שמעתי את דברי הגר " י קולדצקי - חתנו של מרן הגר " ח קניבסקי שאמר - מי שמכבד בית כנסת ובית מדרש - יזכה שתשמע תפילתו !!! הוא הסביר שחשוב ש 40 - אנשים יקבלו על עצמם להתחזק בכבוד בית כנסת למשך 40 יום. התקשרתי לכל אחד מתשעת אחי , ואמרתי : מעולם לא בקשתי מכם טובה עכשיו אני צריכה חסד !! שכל אחד, יחפש 40 אנשים שיכבדו את בית הכנסת במשך 40 יום. סה " כ 360 איש כבדו את בית הכנסת בו התפללו , והזכירו את שמי לישועה ! והגדול מכל קרה !! ביום ה 41- התארסתי !!! זכיתי לקבל שידוך מושלם משמים !! בזכות שקידשנו שם שמים ... ( ט. ברון. סיון. תשפ " ב ) איך אפשר לזכות לזווג ב 40- יום ?

קדושת התפילה והלימוד במשפחת אבוחצירא פ ' תרומה

ספר הגאון בן ציון מוצפי שליט " א - כשביקר בביתו של רבי מאיר אבוחצירא זצוק " ל, בנו של הבבא סאלי זצוק " ל . הגיע זמן תפילת מנחה , והרב יצא עמו לעבר בית הכנסת , בדרך דברו בדברי תורה , כשהגיעו קרוב לבית הכנסת , רבי מאיר הפסיק באמצע הדברים , והחלו ידיו לרעוד , פניו הרצינו והחלו להראות אותות פחד וחלחלה . עד כדי כך שהמלווה חשב חלילה קרה משהו... כשהגיע הרב הקדוש לפתח בית הכנסת , המתין כחצי דקה , השתחווה השתחוויה גדולה לכיוון ההיכל , ובעודו משתחווה שם יד על יד וכך נכנס בפחד גדול עד ההיכל , השתחווה ונשק את ההיכל . אח " כ חזר אחורה כשפניו כלפי ההיכל. סיים רבי בן ציון מוצפי - נפעמתי מגודל יראתו וזהירותו מכבוד בית הכנסת חיל ורעדה אחזני , בראותי את עוצם התרגשותו , כשהתחיל באמירת מילות התפילה כשהוא מתאים כל משפט וכל ענין . מנענע בידיו ובראשו על פי המשמעות ופניו בוערות כגחלי אש "(. פריו מתוק " ויקרא ) להפצה 050-4119066

20

ניסים בזכות

בעודי במיטת חולי הריני פונה אליכם בבקשה ובתחנונים . חוסו עלי ועל שאר חולי עמך ישראל . וקבלו על עצמכם דבר קטן כדי להסיר חרון אפו . " שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה ." ולקבל זאת לפחות לארבעים יום . חלום א -' ברצוני לשתף אתכם במה שראיתי בחלום הלילה . לפני כחודשיים הריני שומע בחלום הלילה קול , ללא דמות או מישהו שאני מכיר או זוכר האומר לי כך : יוסי - תחזק את הנושא : שלא לדבר בתפילה וקריאת התורה . לכל אחד יש תפקיד בעולם !!!!!!!! ועליך לחזק את הנושא הזה !!!!!!!!! קמתי בבוקר , ולא התייחסתי לחלום , ואמרתי " חלומות שווא ידברו " חלום ב -' לאחר כחודש וחצי חלמתי שוב את אותו החלום , אלא שאז אני רואה את אבי מורי הצדיק רבי בן ציון פלמן זצ " ל עומד בהקיץ לנגד עיני , ואומר לי : " יוסי דבר זה נוגע אליך " ." יוסי תדאג שיפסיקו לדבר בבית הכנסת בעת התפילה ." הפעם קמתי מבוהל ! אך נרגעתי לאחר מכן , ואמרתי לעצמי שזה כלום , הרי החלום חזר ונשנה , כנראה חשבתי על כך ביום והרי " אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו ..." מאז התחלתי להרגיש לא טוב , וכשבועיים לאחר מכן גילו אצלי את המחלה הנוראה . אני בטוח שנענשתי על שלא התייחסתי למה שעוררו אותי פעמיים משמיא . ועוד פעם אחת כשאבי מורי טרח וביקש בתחנונים לחזק דבר זה , ולא נעניתי . ואצטט כאן דברים שאמר מרן הגר " ש ואזנר זצ " ל ( הובא בספר ברומו של עולם עמו ' שמ " ו) וז " ל: התפשטות המחלה הנוראה המפילה חללים רבים , הנגרמת משום שאנשים מזלזלים בקדושת ביהכ " נ ומדברים דברים בטלים בשעת התפילה . וזוהי הסיבה שהתפילות אינם מתקבלות לפני כסא הכבוד - מאחר שמדברים באמצע התפילה . ואם יפסיקו לדבר בשעת התפילה המחלה תיעצר . הנפטר שהתריע בחלום - מכתבו של הרב פלמן " המתחזק והמחזק אחרים בזה , ודאי זכות הרבים תלויה בו . ויזכה עבור זה לרפואה שלמה ואריכות ימים ושנים טובות ". מרן הגר " ח קניבסקי בקש לפרסם את הדברים , וברך את העוסקים בדבר . שבט . תש " פ ( שבט . תש " פ ) חזקיהו בן שרה פייגא.

ניצלתי מניתוח

סיפר הגה " צ ר ' אלימלך בידרמן שליט " א : " ישנו אברך יקר וחשוב , אותו אני מכיר כבר שנים על גבי שנים , מאז שהיה נער , כבר שנים רבות , הסובל ל " ע מ ' חור' בעור התוף שבאוזניו . , והדבר גורם לו לסבל וצער רב כבר שנים רבות . בערב יום הדין תשע " ה , הלך אל רבו בבכיות וסיפר לו על הסבל האדיר , שסובל באוזניו כבר מזה שנים רבות ואינו יכול לשאת אותו יותר . שמע זאת רבו בכאב , הביט בפניו והורה לו כי אם הגיע לפחי נפש שכזה , הרי שעליו לעבור ניתוח מידי , וזאת על אף הסכנות הטמונות בניתוח התור לניתוח נקבע לאחר ראש השנה . בינתיים, ביומיים של ראש השנה כאבו אוזניו , והאברך חש סבל נוראי באוזניו וזעק לבורא מקירות ליבו שירפא אותו ויושיע אותו במהרה רגעי השיא הגיעו בשעת התקיעות בו הרהר בתשובה , עשה חשבון נפש וקיבל על עצמו קבלה נפלאה , וכך אמר : " ריבונו של עולם , אדון הכול אשר הכול בידו . אני מקבל ע " ע קבלה חזקה לשנה החדשה והיא – שלא לדבר כלל בשעת התפילה . ואנא בורא עולם , מתחנן אני , בעבור שאני מקבל ע " ע לסתום את פי בשעת התפילה , אנא סתום לי את החור באוזניי ורפא אותי מהסבל הנורא ". סופו של הסיפור והקבלה של האברך , המשך הגאון ר ' אלימלך בידרמן לספר , " הוא הגיע אליי ואמר לי במילים אלו : " תמו להם ימי ראש השנה המרוממים , והלכתי לבדיקה אצל הרופא לפני ביצוע הניתוח . הרופא מכניס מכשירים לאוזניי , מביט שוב ושוב . חולפים מספר דקות ומבקש הרופא לערוך את בדיקה בפעם השניה . הוא עורך את הבדיקה שוב , מביט באוזניי ולאחר מכן מסתכל עלי ואומר לי בתדהמה " : אני לא יודע , אבל אירע לך נס , " אין לך שום חור בעור התוף ! החור, שהיה לך בצילומים הקודמים , נסתם לחלוטין . אתה בריא לגמרי , ואינך צריך שום ניתוח " חתם האברך ואמר " : כל מי שמכיר אותי יודע , כיצד אני סובל שנים מאוזניי , ואף אחד לא האמין למשמע הבשורה – אוזניי התרפאו לחלוטין , וכיום אני ב " ה שומע מצוין ללא שום סבל וכאב , כשאני לעצמי יודע את הסוד – הקבלה שקיבלתי בר " ה מלדבר בבית הכנסת , היא זו שעוררה עלי רחמים . לקבלת הגיליון השבועי של הרב א . בידרמן - 02-5688040

הסיפור החל בסוף חודש טבת תשע " ה , התחלתי להרגיש כאבים חזקים באזור הכליות . הלכתי לרופא לערוך בדיקה והתגלתה המחלה הנוראה ר " ל. כאשר נודע לי דבר המחלה המקננת בגופי , סיפרתי לכל חבריי וידידיי . לא ניסיתי להסתיר את הדבר , כי הייתי סבור שככל שיותר אנשים יתפללו עלי , יש כמובן יותר סיכויים שיתקבלו התפילות בשמים , והשי " ת ישלח לי רפואה שלימה במהרה . בשבת הלכתי להתפלל בביהמ " ד. לפני התפילה ניגש אלי הגבאי ר ' גרשון , שואל אותי אם אני מסכים שישתמש בשמי בכדי לערוך מגבית בביהמ " ד , מגבית ללא התרמת כספים . הסכמתי . הוא עלה לבימה לפני קריאת התורה , והחל לתאר ברבים את מצבי , וקרא לכל המתפללים לקבל על עצמם שלא לשוחח בעת התפילה ואכן קריאתו נענתה אצל כל המתפללים . ביום השלישי שלאח " כ עלה הגבאי לביתי לבקרני , והגיש לי דף עם שמונים חתימות של מתפללי ביהמ " ד , אשר חתמו בכתב ידם שהם מתחייבים להיזהר לא לשוחח דברים בטלים בכל זמן התפילה מתחילתה ועד סופה , אף לא בעת מכירת העלויות או בין גברא לגברא , והדבר ייזקף לזכותי שאזכה לרפואה שלמה . בשבת שלאחר מכן שרר שקט מוחלט בביהמ " ד כל עת התפילה , וכך המשיך הדבר והאנשים מחזיקים בהתחייבותם ב " ה. התחלתי לעבור טיפולי כימותרפיה , ומצב מחלתי התחיל להשתפר באופן מדהים . הרופא התקשר אלי ואמר לי בהפתעה מהולה בהתרגשות שהדבר בלתי נתפס במוחו , וע " פ מדעי הרפואה אין הוא יכול להסביר בשום אופן עובדה מדהימה זו . המשכתי לעבור את הטיפולים , ולאחר 12 שבועות ערכו בדיקת מעקב נוספת . ושוב הרופא מתקשר אלי בהתפעלות ומבשר לי על הנס הגדול שראו אצלי . כתבתי מכתב מרגש לכל ידידיי בביהמ " ד ובו הודיתי להם על המאמצים וההשתדלויות ובקשתי שימשיכו גם הלאה להימנע משיחות חולין בתפילה ובלימוד !!!!! הצילו את חיי !!! 80 חתימות של המתפללים כנסים של ישועות - לחיזוק התפילה - בארץ ובעולם ללא תשלום - הרב גרינוולד - 052-7614146

21

עין הרע- בראי המדע האקדמיה בפטרבורג ב סיוע ממשלת רוסיה, ערכה ניסוי על " כוחם של מבטי העיניים! " אחד האסירים שנידון למוות הורעב 3 ימים רצופים, ואח"כ הניחו לנגד עיניו כיכר לחם באופן שלא יוכל לגעת בו. האסיר שלח בלחם מבטים, עד שאחז בו בולמוס ! בתום הניסוי מצאו החוקרים כי הכיכר מלאה ברעל!!! מחקר עין הרע בשואה - עדותו של רבי יהודה זאב ליבוביץ זי"ע רבינו פתח במעשה נורא אשר חזה במו עיניו, וזהו סיפור המעשה: מפורסמים ניסויי הזוועה אותם היו מבצעים הנאצים על האסירים היהודים. באחד הניסויים הללו, נכח רבינו. היה זה עת עלה ברצון הגרמנים יימח שמם וזכרם, לבחון כוחה של עין רעה מה היא, והחליטו לבדוק דבר זה על היהודים האומללים. לשם כך נבחרו מספר יהודים אשר כהכנה לאותו ניסוי הורעבו בצורה קיצונית במשך ימים מספר, עד שמשאלת ליבם הנכספת ומחשבתם היחידה הייתה - 'אוכל'. לא חר ה'הכנות' האכזריות, נקשרו ונאזקו למקומם, כשמול עיניהם הונחה משאלת ליבם - אוכל. הייתה זו אומצת בשר טרייה, נוטפת רוטב שריחו עלה והגיע אל נחיריהם של המורעבים, מאיים עליהם בהטרפת דעתם יום שלם ישבו המעונים כך! יום שלם, מורעבים אל מול אותו בשר נוטף

מרן הגר " י זילברשטיין - חתונה של עין הר ע !!!! . אשה שיש לה ארבע בנות קטנות, הלכה לקנות לבנותיה שמלות לחתונה משפחתית, סט שמלות תואם בדיוק באותו סגנון ובאותו צבע . הגר"י זילברשטיין שליט"א אמר לאשה - שהיא מזמינה לעצמה עין הרע בחתונה , שכן ישנם אחרים שטרם זכו להיפקד, וכשהילדות תיראנה לפניהן לבושות כולן בצורה כה מרשימה ונוצצת ע"י לבוש אחיד, וההורים מציגים אותם באופן בולט, כדי שכולם יראו ש "הנה כל אלו בנותינו" - הן עלולות להיפגע ח "ו בעין הרע . ( פריו מתוק, דברים )129 בנוהג שבעולם אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו מפני מראית העין . (והיינו משום חשש שישלוט בהם ח"ו עין הרע או קנאה) (במדרש ויק"ר כו ) ממה פחד יעקב? נאמר "ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען", ומפרש רש"י: בתוך הבאים - מטמינים עצמם שלא יכירום. לפי שצווה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד, אלא שיכנס כל אחד בפתח נפרד כדי שלא תשלוט בהם עין הרע. שכולם נאים וכולם גיבורים. (בראשית, מ " ב ה )' חז"ל מלמדים אם כך, שיש מקום לחשוש מפני עין הרע, וצריכים לעשות כל האמצעים למנוע זאת . מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל בספרו ' - שבט הלוי ' (ח"ו, לג) המתקשטת במיני תכשיטים בהפרזה יתירה מושכת עליה עין הרע !! לאו דוקא של פריצות, אלא קנאת רעותה. בבחינת 'למה תתראו' ??? ובו ודאי עושה איסור !!! חפץ חיים - ריבוי ההוצאות ומותרי המלבושים שנעשו קבע בעוונותינו גורמ ים ל כל הצרות מבפנים ו מבחוץ. ( שפת תמים פ' ה') קי ימים שני סוגי עין הרע 1: . הסתכלות מתוך קנאה ושנאה. .2 הסתכלות מתוך התפעלות והשתאות יתירה. חזו"א - (ריש ב"ב) כתב שעין הרע אינו רק בכוונה להזיק אלא גם ההתפלאות וההתפעלות זה מזיק! ('דרך שיחה' כב) הרב דסלר - שאלה : מה אשם אדם שמקנאים בו ונפגע בעין הרע? תשובה - הוא נתבע במידת הדין מפני שהוא גרם שיקנאו בו מכתב מאליהו ד'

רוטב, כאשר עיניהם יוצאות מחוריהן ונדבקות אל אותה חתיכת בשר. רק כאשר ירד הערב והסתיימה התעללות בפטירתם של כמה יהודים. כלב גדל מידות ורחב ממדים הוכנס א ל המקום. בין רגע אומצת הבשר מלאת העיניים גלשה במורד גרונו, ממלאת את בטנו. גרגור קל של הנאה עלה מהכלב, אך בן רגע השתנה לחרחורו האחרון הכלב צנח ומת... מסכם הי ה רבינו מעשה זה .. כהוכחה ל כוחה של עין הרע. בספרו 'סתר עליון'

כתב מרן הרב שטינמן זצ"ל – פרסום זה דבר מזיק בין ברוחניות בין בגשמיות, לכך כ שהוציא את הספרים 'אילת השחר' לא כתב בפירוש מיהו המחבר, ורק ברמז. לא יותר מדי בפרסום !!! ספר הגרב"ד דיסקין - שרצו לעשות הכנסת ספר תורה עם כנס בוגרים גדול, אמר רבינו מיד - לא !!! לוחות ראשונים שניתנו בפרסום - נשברו . ( 'צדיק כתמר יפרח' שפ"א) תשובתו של הגר"ח קניבסקי לחקלאים החוששים מעין הרע - יש חקלאים שהמטעים שלהם ממוקמים סמוך לכבישים ראשיים, נשקף מהמטע מראה צבעוני ומרהיב מאין כמוהו. המראה כ"כ מגרה עיניים, שיש נהגים העוצרים בצידי הדרך כדי להביט במחזה המופלא. החקלאים חוששים מעין הרע... הגר"ח קניבסקי - השיב שיעשו את הסגולה שהובאה בגמרא (ברכות,נה ) ויאמרו 'אנא מזרעא דיוסף קאתינא' (עלינו לשבח דברים ב' ) האם לציין ליד ת הנכד ה 50- במסיבת ה 50 - שנות נישואין? בני משפחה חשובה שלחו את השאלה הבאה למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: במשפחתנו נערכים לקראת מסיבת ציון 50 שנות נישואין להורינו היקרים, בהשתתפות בני המשפחה המורחבת וידידים. והנה בדיוק ביום הנישואין ה 50 - המיוחל, נולד הנכד ה 50 - של ההורים. הועלתה ה שאלה להזכיר ולציין בשמחת יום הנישואין, את לידת הנכד ה 50 - . אך מאידך, הועלתה חשש מלציין זאת מחמת "עין הרע". תשובה - קשה היא עין הרע, ורבים חללים הפילה. (מסכת ב"מ ק"ז) "והסיר ה' ממך כל חולי" - זו עין הרע.( דבר שכל החוליים תלויים בו - וזו עין רעה - רש"י) ומספרת הגמרא שרב הלך פעם לבית הקברות ואמר שמכל 100 מתים הקבורים פה -99 מתו קודם זמנם מעין הרע, ורק אחד מהם מת בדרך ארץ (בה גיע זמנו למות) . וגם בעינינו אמר מו"ר הגר"י זילברשטיין שליט"א - שיש מקום לחשוש לעין הרע בציון הנכד ה 50 - באירוע 50 שנות נישואין מאושרים. ולמעשה הורה מו"ר שבני הזוג יתנו צדקה וינצלו מעין הרע . (פריו מתוק, במדבר עמ' )336

פרסום תמונות משפחתיות - דרך המחשב והמדיה - זו חשיפ ה לעין הרע !

מרן הרב שטינמן זצ"ל - רבינו אמר שאותם שעושים להם חתונה בפרסום גדול, או שמקבלים דירה גדולה אח"כ הרבה פעמים אין להם ילדים. שאנשים רואים ש יותר מדי טוב להם ועושים עין הרע. ולפי פשוטו מה שלרחל אמנו - לא היה בנים היה זה מטעם הנ"ל. שיעקב אהב אותה עבד עבורה 7 שנים וכו'. והיה נראה לאנשים יותר מדי טוב להם. רבינו אמר לראש ארגון 'בוני עולם' - שרוב אלו שאין להם ילדים או מפני שעשו להם חתונה מידי מפוארת, או שנתנו להם דירה מידי טובה. ואנשים שואלים: למה זוג צעיר צריך לקבל דירת 4 חדרים? ואחר זמן בא ראש הארגון הנ"ל לרבינו, ואמר שבירר את הדבר והתברר לו שכן הוא 'צדיק כתמר יפרח'

22

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין - פרסום - יש דבר שהוא טבע האדם, אבל הוא טעות גמור. אדם בטבעו רוצה להיות מפורסם, ואוהב את הפרסום. כל אחד שיש לו מעלות, כגון חכם, או בעל מידות טובות, או ירא שמים, או למדן, בדרך הטבע הוא רוצה שיכירו את מעלותיו ויחשיבו אותו . אבל האמת היא שהפרסום מזיק לאדם, כמו שאמרו ( סנהדרין י"ד, א ) 'הוי קבל וקיים' - קבל פירושו חושך בארמית, היינו שכדאי להיות נסתר בחשיכה, שלא יכירו אותו ולא יידעו מהמעלות שלו, ועל יד י זה יהיה קיים. ואילו אם יהיה מפורסם לא יהיה קיים, כי הפרסום מסוכן ומזיק ויש בו עין הרע. הרבה אנשים לא מבינים את זה , ושמחים כשמפרסמים אותם, כי האדם מטבעו רוצה שיידעו את החשיבות שלו, וכששומע שמחשיבים אותו הוא שמח בזה, אבל האמת היא שאם לא היו מחשיבים אותו היה יותר טוב לו . (דרכי החיזוק ) מרן ה גר"מ מאזוז - צריך אדם להיזהר מפרסומת, כי פרסומת זה לא טוב, גמרא סנהדרין דף י"ד שאדם לא צריך לפרסם את עצמו, שלא תשלוט בו עין הרע. רבי יוסף חיים ע"ה כתב המון ספרים, אבל בספרים שהוציא בצעירותו, לא מופיע השם שלו. וכתב גם ספר שו"ת תורה לשמה בעילום שם. ואדם שעושה כן מרוויח שלא ישלטו בו עיני הבריות. מרן רבי שלמה זלמן אויערבעך - מסופר על אברך מתלמיד יו שפנה פעם אחת לרבו ואמר לו כי הקב"ה עזר לו והוא אמור לעבור לדירה גדולה יותר לרווחתה של משפחתו הגדולה. לאחר מספר ימים פנה רבי שלמה זלמן לתלמידו ואמר לו כי ברצונו לבוא לבקר בדירתו החדשה. האברך הופתע מהבקשה , וכמובן שקיבל זאת בשמחה ובהתרגשות, כשנכנס רבי שלמה זלמן לדירה, ערך סיור בכל הדירה, התעכב בכל חדר וחדר ואמר בהתפעלות: אה, איזה בית יפה, גם למטבח נכנס והביע את התפעלותו בקול רם. ולא הסתפק בזה, ולפני צאתו בירך בלבביות את בעל הדירה שיזכה לישוב טוב מתוך בריאות ונחת והרחבת הדעת. האברך שהיה נפעם מכל הביקור, לא יכל להתאפק ושאל את רבו: ילמדנו רבנו, מה כל הרעש והטרחה שטרח בביקורו? ויותר מכך, מה היה הענין לבקר בכל פינה בבית ולהביע את התפעלותו? השיב רבי שלמה זלמן, כאשר סיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, חששתי שמא יקנאו בך אלה שאין ביכולתם לרכוש דירה כ זאת, ועלו ל חלילה לפגוע בך עין הרע ר"ל, לכן החלטתי לעלות לביתך ולהכניס עין טובה בכל פינה בבית, כדי שח"ו לא יפגע שם עין הרע לבית התורני הרב שטינמן היה אומר לאנשים שיש להם חשש לעין הרע לומר את הפסוקים נגד עין הרע שמופיע ים בסידור בזמירות למוצאי - שבת קודש. ה'בבא סאלי' זי"ע – היה גאון בצניעות והצניע גדולתו עד ש אפילו הקרובים אליו ביותר ,לא השיגו את גודל גדולתו. אדם שהגיע לשיא ההנהגה ולפסגת החברה, מאוד קשה לו להיות צנוע ולהסתיר את מעלותיו כל ימיו טרח להסתיר את עצמו! כאשר חש ה'בבא סאלי' שלא בטוב , ברוח קדשו הרגיש שסיבת מחלתו באה לו בגלל עין רעה, הוא קרא לתלמידו רבי מכלוף שיעשה לו לחש ורבינו הבריא ושב לאיתנו. ('עושה פלא' על 'פלא יועץ') הוסיף רבי חיים : " אני מודה לה' שאיני יודע את הלחש, שאילו הייתי יודע, היו נוהרים לכאן יומם ולילה..." כאשר הוציא רבי חיים קניבסקי את ספרו 'אורחות יושר' נחטפה כל המהדורה והדפיסו עוד ועוד מהדורות. זמן קצר לאחר מכן, חלה רבי חיים ואושפז בביה"ח תל השומר. ה גראי"ל שטיינמן אמר שזו תוצאת עין הרע. על התפוצה העצומה של ספרו. ואז בקשו מגיסו הצדיק רבי רפאל לוין זצ"ל שיאמר עליו את הלחש המקובל בידו נגד עין הרע. (דברי שיח) מרן הגר"ח קניבסקי – אבא (הסטייפלר זצ"ל) היה אומר לחש נגד עין הרע . החזון - איש היה שולח אנשים אליו שיעשה להם את הלחש . זקן אחד גילה לאבא את הלחש בתנאי שלא יגלה לאיש . מרן ה גראי"ל שטינמן - מפי - נכדו הרב הוניגסברג - הנה ידוע כמה עור ר והזהיר מרן רבינו רה"י מסכנת עין הרע שיש בה כדי לעורר קטרוג על האדם וחס ושלו' לאבד טובה הרבה. ושמעתי מפיו כמה וכמה פעמים שהוא סיבה להרבות צרות ומניעת טובה ובכלל זה קושי בזיווג , מחלות והרבה מנגעי בני אדם. וזכורני ששמעתי מפיו שאותם שעושים להם חתונה בפרסום גדול, או שמקבלים דירה גד ולה, אח"כ הרבה פעמים אין להם ילדים, שאנשים רואים שמידי טוב להם, ועושים עין הרע . מרן הגרא"מ שך - פרסום מאבד זכויות - היה מזהיר מאוד לארגונים העוסקים במעשים טובים, שלא לפרסם את מעשיהם הטובים, ואמנם זה נגד הטבע, אבל בדוק ומנוסה שהפרסום מזיק מאוד . מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין - יש גם מוסדות שרוצים לעשות פרסום כדי שיוכלו להתקיים, וכדי שיהיו להם יותר אפש ריות. אבל באמת הרי כל הצלחה תלויה בזכויות, והכל בידי שמים, מן השמים נותנים את ההצלחה כפי הזכויות, אם יש זכויות יש סיעתא דשמיא ,והפרסום מאבד זכויות . (דרכי החיזוק מרן הגר"ג אדלשטיין) מרן הגרי"ש אלישיב - אדם שחושש מעין הרע - מותר לו לשקר בדבר מספר צאצאיו !!!! ומקור לדבריו ציין לנאמר במס' סנהדרין כ"ט - "אדם עשוי שלא להשביע את עצמו" - ופירש רש"י - אדם עשוי שלא להראות שבע ממון (עשיר) לשקר ולומר לבריות - חייב אני מעות לפלוני ... כדי להתרחק מעין הרע. ( הגר"י זילברשטיין - פריו מתוק, במדבר ע מ' )336 החזון איש - מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן .... הרשב"ץ - הרואה את חברו או נכסיו בקנאה ובעין רעה - חשוב כּשׂוֹרּפ ן בעיניו!! מכתב מאליהו - כשאדם מקנא בחברו הוא ומביט בו בעין רעה, במה אשם חברו שמידת הדין פוגעת בו? וביארנו שיתכן שהוא נתבע במידת הדין מפני שהוא גרם במידה מסוימת שיקנאו בו. ( מכתב מאליהו חלק ד' עמ' )6

להפצה - 050-4119066

23

מצוות ציצית בשלמות!

גדולי ישראל על עניין התכלת

הגה"צ רבי שריה דבליצקי זצ"ל גם אני הולך בט"ק במורקס. בברכה והצלחה ש. דבליצקי

הגאון רבי חיים רבי שליט"א ראש ישיבת עטרת חכמים חולון "רבים מגדולי ישראל כיום לובשים תכלת... ואני הקטן עפר ואפר למדתי מהם". )מתוך תשובה, עלון טוב לחסות בה' בראשית תשע"ח( הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א אב"ד בד"ץ יורה דעה "...וראיתי כי כביר מצאה ידו לברר את זיהוי התכלת שהיתה נהוגה בימי רבותינו בימי קדם... הנני לברכו כי חפץ ה' בידו יצלח, להחזיר עטרה ליושנה..." )מתוך הסכמה לקונט' חזרת התכלת לישראל(

הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א אותם שזכו לברר הלכותיה ויצא להם כן ע"פ בירור ההלכה, צריכין לקימה, ואין מושג של בושת פנים בקיום ההלכה הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א "קונטרס זה )האם נמצאה התכלת( אינו צריך הסכמה כי כולו מבוסס על גמרות וחז"ל"

ראש הישיבה הרב מאזוז שליט"א: ...כיון שהתכלת הזאת קרוב לודאי שזאת התכלת המקורית, ע"פ כל הבחינות והמחקרים שעשו, לכן כדאי אדם ללבוש תכלת". )מתוך שיעור(

הגאון רבי עמרם אופמן שליט"א דומ"צ בהעדה החרדית:

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל הורה לח"א בזה"ל: )מוסרט( "אז איר האלט אז איר ווייסט ברור, זענט איר מחויב צו עס אנצוטאן" )אם אתה אוחז שזה ברור, אז אתה מחויב ללובשו(. נ.ב. לאחרים השואלים הורה באופן שונה הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן זצ"ל ...ולעצם הענין, אני עיינתי בעניין התכלת יותר משנה... ואני משוכנע בזה בודאות גמורה שהדבר יצא מגדר ספק... והלואי ואחרים ג"כ היו משקיעים בזה עיון כל הצורך. בכבוד רב יצחק שלמה זילברמן

...אמנם נראה שכל ת"ח וצורב שיעבור על הספרים שנתחברו בזמן האחרון על ענין זה יגיע למסקנה שיש מקום גדול לקיים המצוה כדינו ובשלימות... ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב עם.

הגאון רבי ישראל בעלסקי זצ"ל ראש ישיבת תורה ודעת:

"הראו לי קונטרס לבוש הארון על ענייני תכלת, ז"א זיהוי מקור התכלת והחלזון וכל המסתעף, ועברתי עליו מהחל ועד כלה בכובד ראש, ... וכנראה יש גם מה לסמוך על דברים אלו למעשה, ולכל הפחות לא ללעוג על אלה שהחליטו להשים תכלת זו בבגדיהם, כי לא לחינם החזיקו בזה למעשה, כי הדברים נכונים, וח"ו לדחותם בקש"

0799-1000-65 טלפון אחד והתכלת אצלך, מצות התכלת מחכה לך! קו התכלת - קו מידע ושיעורים הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א ראש ישיבת נועם התורה ואב"ד ב"ב: ...מה שלא נתקבל בציבור הרחב שומרי תומ"צ קלה כבחמורה ומדקדקין במצוות אינו משום שיש ערעור על אמיתות התכלת. אדרבה הראיות שמביאים לזיהוי התכלת המקובל היום כחלזון התכלת שבזמן חז"ל, נראין הדברים נכונים שזוהי תכלת של תורה, והדברים משכנעים ומדברים בעד עצמם...

24

Made with FlippingBook Digital Publishing Software