הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עריכה תורנית על מנת להוציא ספר מושלם שיוכל לעטר את שולחנם של ת"ח וכלל עמך בית ישראל, מכון ''פאר והדר' ' מעסיק צוות תלמידי חכמים מהשורה הראשונה בתחום העריכה התורנית ובהם תלמידי חכמים בעלי שם וניסיון רב שנים, בעיקר העריכה הטקסט צריך לעבור עריכה תורנית מקצועית שבעיקרה מתאפיינת ברמת עומק ולמדנות גבוהה ביותר להבנת לב החומר תוך כתיבת הערות שוליים נדרשות, מראי מקומות, ותיקוני לשון לבהירות הטקסט והבנתו ליצור קוספט של יצירה תורנית מושלמת.

מכון פאר והדר ליצירה מדוייקת ומושלמת

077-9-5555-11 ‏ p2032973@gmail.com

143

Made with FlippingBook Digital Publishing Software