הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בסייעתא דשמיא יצא לאור! לאחר עמל והרבה יגיעה, הגיע שלב ההדפסה מחפש עבודה יפה? גימורים מדוייקים? צבעים חדים?

03-6189366

052-764-1115 התקשר עכשיו למרדכי בני ברק 136 הרב כהנמן | 03-618-9366 : דפוס מונוגרף יחידות 50 הדפסת ספרים כריכה רכה וכריכה קשה מ

45

Made with FlippingBook Digital Publishing Software