הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ב ע ז ה ש י “ ת

בעל קורא המיוחד של מרן החתם סופר וחזן הכנסת דק"ק פרעשבורג זצ"ל יצחק באנהארד הגאון הצדיק רבי ראש שלשלת משפחת מענצער ומשפחת בעל ה'ישמח לב' שנה 150 שהיה טמונה יותר מ ויוצא עכשיו לראשונה מתוך הכתב יד בהגהה מדוייקת מלא וגדוש בחידושים נפלאים בפרד"ס התורה וגם לרבות ליקוטי סגולות מיוחדים

הופיע! לראשונה

ונלוה אליו תולדות יצחק גילויים חדשים בתולדות המחבר ומשפחתו

מטמון חדש מבית מדרשו של מרן זיע"א חתם סופר ה

המחבר זצ“ל היה הבעל קורא המיוחד של מרן החתם סופר וחזן הכנסת דק"ק פרעשבורג

97

Made with FlippingBook Digital Publishing Software