הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

גלגולו המופלא של גיליון ממסכת ביצה המהדורה הראשונה שנדפסה אי פעם

גניזת הכריכות שנים רבות, בעבר, בימי הביניים, סבלו כורכי הספרים במרכז אירופה ובתימן, מחוסר בקרטונים לצורך הכריכות לספרים שכרכו. מה היה עושה הכורך שנתקל בחוסר קרטונים לכריכות ?. לקח את ארגז הגניזה מבית הכנסת או מבית הקברות אליו השליכו את הספרים הישנים והקרועים, והשתמש בהם כדי לשמר את קדושתם. הדביק דף לדף עם קמח ומים, ולאחר ייבוש, כשהחומר התקשה מספיק, יכול היה הכורך להשתמש בחומר שנוצר, כקרטון. הוא גזר לפי מידות הספר, עטף בעור מעובד, הדביק וכרך את ספרים. פעמים רבות, גרם הכורך לכך, שיצירות ספרותיות יהודיות נדירות, נשתמרו בגלל השימוש ה"מיחזור" הזה שנעשה מה"גניזה". מכתבים נדירים עם חתימות גאוני ישראל, כתבי יד אבודים, מכתבים של תלמידי האר"י ז"ל, ספרי דפוס

שלא נודעו ועוד, נמצאו ע"י האספנים והסוחרים שהתמחו "לפרק" כריכות. תגלית אחת כזאת הגיע לפני זמן קצר לידיו של איציק שוויאטלו מבית המכירות הפומביות "קדמון" אשר הוא בעצמו אספן ותיק בתחום ומחזיק באוסף מרשים של כתבי יד וספרים מראשית הדפוס. פרק אין צדין במסכת ביצה, שלאחר בדיקה קפדנית נמצא שנדפס בערך בשנת ה'ר"ס למניינם]. 1500[ המעניין הוא, שעד גיליון דף התגלית: גמרא נדיר מסוף

הדפסה זו, לא נדפסה מסכת ביצה כלל אצל המדפיסים, שהחלו להדפיס משנת ה' ר"ו למניינם]. המסכת, 1446[ נדפסה ככל הנראה בעיר קושטא [קונסטאנטינופול],

כפי שהיא נקראת כיום בטורקיה. שריד דף גמרא זה הינו עדות מופלאה להדפסה הראשונה בעולם של מסכת ביצה, שעד לגילוי דף זה לא היה ידוע, לדברי החוקרים ידוע על דפים בודדים בעולם ממהדורה זו ומעולם לא נמצא עותק שלם.

49

Made with FlippingBook Digital Publishing Software