הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

מהו הספר הראשון שנדפס בעולם המערבי ? ספר יהודי..... ומי הוא ממציא הדפוס בעולם ? יהודי...

ובכן סיפרנו על גניזה בכריכות, אז הנה סיפור מופלא של ספר יהודי נדיר מאד. למניינם], יושב לו אברך ירושלמי, שמבין בספרים עתיקים, ומומחה לפירוק כריכות שיש בהם 2015 בשנת תשע"ה [ למניינם]. על הכריכה ממש, היו 1516 "גניזה", ומפרק כריכה עתיקה שהוריד ממחזור שנדפס בפראג בשנת ה' רע"ו [ גיליונות שלמים שיצאו ממכבש הדפוס, אך לא קיפלו אותם עדיין. משהוא השתבש למדפיס, והוא השליכם לגניזה. האברך הירושלמי מבחין שהדפים מאד עתיקים, והוא שולח אותם לבדיקה ל"ספריה הלאומית" בירושלים, אל גדולי המומחים באוניברסיטה העברית. כעבור כמה שבועות, חוזרים אליו המומחים עם בשורה מדהימה: הדפים שמצאת, הם אמנם שרידים של ניסיון דפוס שיזמו שני אנשים : ערל אחד מפראג וואלדווגל שמו, שנסע לצרפת, לעיר הגדולה אביניון, וחתם על שותפות עם יהודי בשם דוד מהעיירה קדרוס, הנמצאת בסמוך לעיר אביניון שבחבל פרובאנס שבצרפת. המומחים, פסקו וכתבו לאברך אישור על נייר רשמי של "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי": "לדעתנו, הגיליון הוא שריד מהדפוס הקדום בעולם" !. "המכון לביבליוגרפיה ממוחשבת" של המומחים ישעיהו וינוגרד ז"ל ויל"א מוישה רוזנפלד, בדקו חקרו ומצאו, מסמך מקורי בארכיון העתיק של העיר אביניון, שהוא הסכם בין השותפים, דוד ו-וואלדווגל, ובו נכתב במפורש שהם מסכימים ביניהם "לחקוק עשרים ושבע אותיות עבריות מברזל ומבדיל" ! אמור מעתה : הספר הראשון שנדפס בעולם המערבי, הוא כבר לא התנ"ך הנוצרי של גוטנברג שנדפס בשנת ה' רט"ז ]. וממציא 1446 למניינם], אלא סליחות לארבע תעניות שנדפס באותיות עבריות, בעיר אביניון, בשנת ה'ר"ו [ 1456[ הדפוס של התרבות המערבית, הוא יהודי בשם דוד מקדרוס. ולא גוטנברג.

נו, וזה מעניין אותך ? יש לך שאלות ? אז תחפש ב "אוצר הספר העברי הממוחשב"! או תכנס ישר לבית מכירות "קדמון" otzarhasefer הקש בגוגל - kadmonauctions@gmail.com אימייל -

50

Made with FlippingBook Digital Publishing Software