הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בתוך ספריו הרבים של הרמח"ל, למרות שרובם מדברים בנסתרות, ניתן להבחין שיש בהם מסר נחוץ מאד לדור האחרון, כי הוא מפרש בלשון מובנת לכל את משמעות התהפוכות הרבות שעובר העולם שבו אנו חיים. המחבר מגלה לנו את המסר הזה – שהיא בעצם תוכנית הבריאה. המחבר דלה מתורת הרמח"ל מעמקי סודותיו דברים השוים לכל נפש מבקש ה', - יסודות האמונה ותכלית חובת האדם בעולמו. המחבר מסדר קטעים נבחרים מתוך כתבי הרמח"ל, ומבארם היטב באור בהיר ומאיר.

הספר זכה לעיונם והסכמתם של גדולי הדור, הגאון הגדול ר"י אדלשטיין זצ"ל ויבלחטו"א הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א אשר הצטרפו למכתבו הנלהב של הגה"צ ר' סענדר ערלנגר זצ"ל לספר, הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א המעיד שיש בספר תועלת מרובה, ועוד מחכמי התורה שנפעמו מעבודתו הכבירה של המחבר שליט"א, ספר זה הוא רב התועלת לכל לומד תורה ומבקש ה'.

ניתן להשיג בחנויות מובחרות הפצה ראשית ספרייתי אחים גיטלר בני ברק 2 או אצל משפחת טורנר, סמטת סירקין 03-579-2612 | 02-538-9934 otzrot . ramchal @ gmail . com | 050-411-9879

ספרי הגאון רבי אהרון טורנר שליט"א

הספר יתרון האור הוא אחד במינו. הוא בא להגדיר במילים ברורים יסודות תורת הרמח"ל. הרמח"ל שהיה חי לפני כשלש מאות שנה, מוכר מצד אחד כ"אחד מגדולי בעלי המוסר ומן היותר חשובים בהוגי השקפת ישראל", אשר השאיר רושם בל יימחק על מחשבת ישראל. הוא גם נודע כמקובל עצום. פחות ידוע הוא מה שהרמח"ל למד: כי כל חכמת האמת אינה אלא חכמה מראה אמיתת האמונה, להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן הק-ל האחד ב"ה, לגלגל הכל, להביאו אל השלמות הגמור באחרונה. ופרטות החכמה הזאת הוא רק פרטות ידיעת ההנהגה בכל חקותיה ומסיבותיה. דברי חכמת האמת, או שמובנים בתכלית ההבנה, עד שנראים ברורים לעין השמש הזאת, ומוסיף: או שאינם מובנים כלל, והם זרים בתכלית הזרות.

הרמח"ל לימד, בלשונו הזהב איך ללמוד אמונה חושית מתוך הדברים הנעלמים של חכמת הסוד, דבר זה אמור להתגלות בהקרב ספר יתרון האור, שהוא פרי של יותר של עשר שנים של בירורי הסוגיות, מפרש יסודות של תורה זו בשפה ברורה, הגאולה. ובמושגים השייכים לדורינו. המחבר מצהיר שהספר אינו מופנה למתחילים, והוא היום מכין עוד ספר חדש, שיציג ההכללות באמונה הכלולים בתורת הרמח"ל השווים לכל נפש, שאפשר ללמוד בלי להכנס לעולם המיוחדת של תורת הסוד. הספר בהסכמתו של הגאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א 03-579-2612 , , ובחנויות מובחריות 03-681-5542 הפצה ראשית ברזני 050-411-9879 בני ברק 2 או אצל משפחת טורנר, סמ' סירקין

119

Made with FlippingBook Digital Publishing Software