הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס”ד

· נפל נהורא בבי כנישתא ·

ב

ה

ו

ט

ו

מ

ה

ו

ע

צ

ש

ל

ח

ב

ת

·

·

הופיע וראה אור

פרי עמלו של הרה”ג שליט”א יחזקאל שלו’ יעקובוביץ רבי

הספר מסדר בצורה בהירה ומיוחדת את כל הידיעות ההלכתיות הנצרכות בבית הכנסת ויביא תועלת מרובה לגבאי, לחזן ולכל המתפללים בהציגו משנה סדורה וברורה בהלכות חשובות אלו הספר מבוסס על פסקי משנה ברורה וזכה להסכמת חשובי הפוסקים שליט”א אוהב הקב”ה שערים המצוינים בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות

· בשורה נפלאה ·

לחזן, לגבאי ולכל מתפללי בתי הכנסת

ניתן להשיג את הספר גם בטלפון: 053-2381272

072-2441670

הפצה | להשיג בחנויות הספרים המובחרות | הוצאה לאור צוף

92

Made with FlippingBook Digital Publishing Software