הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס’’ד

בשורה טובה לשוחרי התורה הופיעו הספרים שרבים ציפו להם

“הרועה בשושנים” חנוכה * שובבי’’ם * ט’’ו בשבט * פורים

“אוצר השמחות” דרושים לשמחות במעגל השנה

אוצר בלום של פנינים, מאמרים, משלים, מעשיות ודרשות על בר מצוה ותפילין *** רעיונות לדרשנים לבר מצוה מסודרים לפי מעגל השנה *** ספר חובה כהכנה לבר מצוה מלא בתוכן על מעלת יום הבר מצוה וגודל קדושת התפילין ומעלת הנחתם 30 ₪ כריכה רכה :

אוסף של קושיות ותירוצים בהיקף רחב בדרוש ופלפול מוסר ומחשבה מגדולי הדורות *** תוכן עשיר במאמרים מרתקים מלאים בפנינים נפלאים מגדולי התורה והחסידות ומתובלים במעשיות ומשלים! 40 ₪ כריכה קשה :

Dan Hemed |058-3290649

054-8564033 ניתן להשיג את הספר במוקד ההזמנות: או אצל המחבר בפלא': 050-4150781

91

Made with FlippingBook Digital Publishing Software