הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

אב י נ ו מלכ נ ו החז י רנ ו בתשו בה שלמה לפ נ י ך

ב״ב 62 ל_השיג אצל המחבר - כהנמן 053-3199954

112

Made with FlippingBook Digital Publishing Software