הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

אז אתה שמח על ריבוי העבודה בתחום שלך? אני שמח להיות שליח נאמן של מחברי הספרים, בהוצאת פרי חידושיהם לאור. כך גם אני זוכה ומשתתף בהרבצת התורה שלהם. אני נהנה לראות את השמחה והסיפוק שעל פניהם, כאשר הם רואים וחשים איך שרעיון מחשבתם קרם עור וגידים, והתגשם בכרך נאה. ואני מעריך מאוד את ההשקעה, את דמם (תרתי משמע) ונפשם, שהשקיעו בספרם. הרי תהליך יצירת הספר ארוך, החל מכתיבתו כאשר כל מחבר מתמקד ומתבונן על התוכן שלו, שוקל ובורר את מילותיו וסדר משפטיו, כיצד להביע את דעתו, לתמכו ולסמכו, מה לקרב ומה לא. אך לא הסתיימה עבודתו בזה, כי גם אחרי ההדפסה עדיין לא הגיע הספר לייעודו. אתה מתכוון שיש גם הפצה? להכניס את הספר לעולם התורה? תשמע, יש משהו חסר אם המחבר מצפה רק שיקנו את ספריו וישימו על המדף. הרי המחבר לא רוצה שיקנו את ספריו דוקא מפני צבע הכריכה, היופי החיצוני, או מחירו הזול, אלא מפני התוכן שבו. ומחברים טובים מצפים למשהו נוסף, אפילו יותר מהלימוד בספרם. מה יותר מלימוד בו? התוכן של הספר, כמו האותיות שבו הוא נכתב, אינו אלא אמצעי.

מה המעלה בחידושי תורה? התנאים דימו את לומד התורה ל"מעיין המתגבר" מפני חידושי התורה שנובעים ממנו, וכל זמן שלא נפסק החיבור למקור המעיין, עדיין שמה הראשון עליהם. כך גם המשילו את התורה לנטיעה שגדלה ומוציאה פירות, כאשר כל פרי - כל דבר תורה - מיוחס אל הזרע הקטן שהצמיח אותו. יתרה מכך, זוהי המטרה של התורה, שהרי אם נאמר על הארץ שלא נבראה להיות שוממה, אלא 'לשבת יצרה', על אחת כמה וכמה שלא ניתנה התורה לבני אדם אלא כדי לגלות את יסודותיה ומעמקיה, להגדיל תורה כפטיש אשר יפוצץ סלע. גם מצאנו שעל חידושי התורה נאמר שהדברים שמחים כנתינתם בסיני, כאילו ממש עכשיו הם ניתנים מאת ה' יתברך, והוא משתעשע בחידושים ומזכירם בשם אומרם. נראה שאין סוף לחידושי תורה... מידי חודש מדפיסים מאות ספרים חדשים! ועם זאת אין אחד דומה לשני. אם רק נתבונן בזה הרי שהדבר מדהים... כשרואים ששים ריבוא מישראל, מברכים את ברכת "חכם הרזים", שכן מתפלאים איך זה שכולם נולדו מאדם אחד, ובכל זאת אין דעותיהם ופרצופיהם דומים. כך בדיוק אפשר להתפלא איך נכללים בששים ריבוא האותיות של התורה כל הספרים האלו. בכל דור התורה מתרבה ומתרחבת, וכל זה אינו אפילו כטיפה מן הים שעתיד להתגלות - כעיוורים הפוקחים עין לראשונה.

55

Made with FlippingBook Digital Publishing Software