הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

הופיע ויצא לאור חלק ג’

תם ונשלם ספר "זוהר השבתּ" כל מאמרי הזוהר הקדוש בענייני שבת, ערוך לפי נושאים ועניינים, עם פירושי הזהר וביאורי העניינים מראשונים כמלאכים, מפרשי הזהר / קדמונים / מאורי החסידות ל_השיג בחנויות הספרים המובחרות

זוהר השבת • זוהר המועדים info@ohrhazohar .com

122

Made with FlippingBook Digital Publishing Software