הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

אוצרות חיים בהופעת הספר הקדוש ישישו וירננו מטיילי הפרד"ס שערי חכמה עם הביאור הנפלא בפרט ולתורת הקבלה בכלל. החיבור האריז"ל הספר המיוחד למבקשים להכנס בהיכל תורת משלב הן את ידיעת החכמה עצמה וביאורה ע"ד הפשט, והן את ההבנה שבמראה, עד שנותן ללומד לחוש את הבנת ומתיקות הלימוד, והכל מיוסד על המפרשים המקובלים במשך הדורות. הגיע העת ללמוד 'ולהבין' הפיכה בלימוד חכמת האמת

גדולי ישראל התפעלו עד מאד למראה לספר שערי חכמה הביאור הבהיר, למוהר"ח ויטאל אוצרות חיים הקדוש לכל הבאים בשערי לימוד ספר יסוד ז"ל, כתבי האר"י ז"ל, שהעידו פה אחד שלא בא כבושם הזה בבהירותו והיקפו. בחיבורו זה השכיל המחבר לפתוח לרווחה את שערי ה'אוצרות חיים', ואף חילק את הביאורים לכמה מדורות לתועלת הלומדים. שבו המתחילים מדור אחד לתועלת ימצאו ביאור מקיף ובהיר עד להפליא על כל תיבה ותיבה שבדברי האריז"ל. שבו ימצאו ללומדים הותיקים ומדור שני את דרכי העיון שבספר פרושים כשמלה, בביאורים ישרים ונאמנים בהבהרת עומק הסוגיות, עד שירגישו את מתיקות המראה העולה מן החכמה הזאת.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 050-418-89-58 להזמנות ניתן להתקשר לטל

125

Made with FlippingBook Digital Publishing Software