הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ליקוטים מדברי חז"ל ומדברי המפרשים, ראשונים ואחרונים ז"ל ועם תוספות ביאור בדבריהם ועם תבנית כל ציורי בנייני המקדש עפ"י שיטת כל א' וא' מהמפרשים

052-3933127

118

Made with FlippingBook Digital Publishing Software