הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

אפריון שלמה - אפריון לכלה הגאון רבי שלמה שרף דומ"ץ דקהילת ויזניץ אשדוד הספרים שעשו מהפיכה באלפי בתים בישראל הספר שיגרום לבני הבית להיות בקיאים היטב בהלכות הנחוצות בבית היהודי, באופן ברור ביותר

בספר הנכבד שרבים חיכו לאורו, נקבצו בטוב טעם ודעת, בצורה בהירה ונהיר, הלכות טהרה השכיחות והמצויות בבית היהודי, להלכה ולמעשה. בשילוב מנהגי בית ישראל בלשון צח וקל, שווה לכל נפש 050-4111617 ' לברר מוקדי מכירה בארץ ישראל ניתן לברר בטל 03-6765382 " הפצה ראשית "הפצת הספר

ישמח לב מבקשי העבודה בסייעתא דשמיא הופיע ויצא לאור ספר לבושי עוז ובו מאמרים נפלאים

ג' כרכים חובה לכל בן תורה המצוות המבוארות

ברוממות התפילה ובעמקות המושגים ערוכים על סדר התפילה שנמסרו ע"י רבנו מרן הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א

ביאור מקיף וענק על תריג מצוות מאת הגאון רבי תומר אטאל שליט"א לפי סדר פרשיות התורה הכוללים : ביאור של כל מצווה ומצווה- טעמי המצווה – פרטי המצווה – ההלכה שבמצווה – פניני הלכה 052-768-78-85 להשיג

ונחלק לד' שערים רוממות התפילה , קריאת שמש, תפילת שמונה עשרה, תפילות הימים הנוראים. להשיג בחנויות הספרים המובחרות 052-718-02-10 ' או בפל

62

Made with FlippingBook Digital Publishing Software