הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ספר "שבת מנוחה" מאת הגאון רבי שמואל זכאי שליט"א על הלכות מוקצה. ערוך בסדר שאלה ותשובה, כולל ביאורים ומקורות מדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים. חובה בכל בית! 0527162290. ניתן להשיג בטל

עבודת ה' כיום הגאון הרב יוסף דוד גוטסמן שליט"א

"אנחנו לא יכולים כותב בספרו "אש התורה", ר"י הרב נח ויינברג זצ"ל אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בחוץ כדי לדעת מה נכון לעשות, סדרה של הלכות פסוקות שידריכו אותנו, אבל זה לא מספיק, כיוון שמצבים משתנים כל הזמן ההלכות לא יכולות להיפסק ולדבר על כל מצב שיהיה, ואנחנו צריכים למצוא את היושר הפנימי לדעת את הדבר הנכון לעשות". 052-899-0666 • 40800 אלעד 10/9 להשיג: רח' הרב יוסף קארו

cantorgottesman@gmail.com www.cantorgottesman.com Languages: Hebrew/English,Italian

הספרים מוכנים להדפסה חינם באתר www.cantorgottesman.com

ש"ח 30

הברית ספרו של המוהל הרב רפאל נחום שליט"א

ספר יחיד במינו המבאר את כל עניני מצוות ברית מילה , משורשי וטעמי המצווה הכוללים ע"פ פרדס התוה"ק ועד פרטי דינים הלכה למעשה . מיועד לכל החוגים ומהוה הכנה נפלאה לכל אחד מבעלי הברית להזמנת הספרים או הרצאה או בריתות 039086461 • 050-413-1151

63

Made with FlippingBook Digital Publishing Software