הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

מידוף לספרי קודש אוצרות ספרים וספריות תורניות מתאים במיוחד לבתי הכנסת, ישיבות, כוללים ומרכזי תורה שרוצים לבנות אוצר ספרים איכותי הנשאר לעשרות שנים, ללא בלאי העשוי מהחומר הטוב ביותר. פירוק והרכבה קלים במיוחד.

סדרת מדפי רשת על גלגלים העמסת משקל קילו למדף 205 עד

סדרת מדפי ברזל מגולוון העמסת משקל קילו למדף 150 עד

מדפי רשת בציפוי כרום ניקל עמודים 4- מדפים ו 4

עד ק"ג 300

סרוק אותי

מתמחים בכל רחבי הארץ 050-3397790

www.madafe-hadarom.co. il 08-6163177 ו madafimdarom@gmail .com , באר שבע ו 80 טרומפלדור

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software