הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

יצואני ספרים 026277863 ..................... ירושלים 7 הע"ח הוצאת ראובן מס, עיצוב גרפיקה כריכות ושערים 02-5386124...................................................... אליעזר כהנא ורדיגר עימוד מתקדם, 0548478321 036188340.................... שירות בכל רחבי הארץ 0548496627 ...................................................... יואל בנדריק 0525787711....................................................... אפרים ב.ב.י 0502738858........................................................ הראל זנזורי 036745545............................................................. סטודיו סי 0504124724 ................................................................... רונן, 053-3185990.......................................................... נ גרינבלט 026519520.................................................. א אייזנער עטרת 088659394................................................................. ש ברגר 0527627127..................................................... א.י.ש אשדוד 077-3088172.................................................................. חותם 0527162344.................................................................... ח כץ 0548437368....................................................... אבי יחזקאל 0548408676............................................. עמירם יוסף קדוש 0527166021................................................................ שערים 0504172988..................................................................... ש.ק 0548457444................................................................. אביגד 025791996........................................................ חיים וילהלם 0504143964....................................................................... רף 0527694488............................................................ ג אמסלם 0548409408...................................... עיצוב שערים וכריכות 0527680880................................................................. שילוב 054538832............................................................... 'המהודר' 029973875..................................................................... ברכץ 0527629782................................................................. גרפדף ירושלים ............................................................................ ש מן לוחות דפוס 025388938........................................ ירושלים 7 הרקמה אלון, 025829560................................................. 31 עמולים בטחון, 026480711............................................. תלפיות 13 האומן חן, 025389206.............................................5 יהודה המכבי כפיר, 025371268.............................................3 מוסיוף לאור דורון, 026518219..............................................6 מרכז ספיר נפתלי, 026512818.......................................5 מרכז ספיר נתן שלמה, 025370184.....................................2 רבי נחמן מברסלב פרנק, עימוד ספרים 0548471331.......................................................... המעמדים. 0527148992 .......................................................... צורת הדף 0548496627 ...................................................... יואל בנדריק 02-5386124...................................................... אליעזר כהנא

573119953................................................................ עיטורים ורדיגר עימוד מתקדם, 0548478321 036188340.................... שירות בכל רחבי הארץ 546918855........................................................................ ל.ב 502738858.................................................................... הראל 573153883................................................................ המהודר 504111718.................................................................. אותיות 527627127.................................................................... א.י.ש 504124724................................................. פתח תקוה רונן ד., 88659394........................................................................ ברגר 077-9100696 ...................................................... מזל בוחבוט 25382016................................................................ י ח מזרחי 25870442..................................................................... תשבץ 544454437.............................................................. יאיר ידעי 26516515........................................................................ חמד 573115593.................................................................... עיטור 25388241............................................................. דעתן בע"מ 573148188.......................................................... סופר עימוד 25373148................................................................... עימודון 077-203-29-73 ...................................................... פאר והדר 02-6444966 ............................................. ספרים מא' ועד ת' 058-3284223 ........................................ 'ואנוהו' הוצאה לאור 052-7633923 ................................ ש. ברגר היהלום שבספר 054-849945 -................................................ עולם ההדפסות 03-5334435 .............................................................. פרוספר 052-7143942 .......................................................... פרפקטיב 053-3169923 ............................................................ המפואר 055-6764386 ............................................... מכון חמרא טבא הקלדה, ניקוד ופיסוק 0548471331.......................................................... המעמדים. 0527148992 .......................................................... צורת הדף 546918855........................................................................ ל.ב 056-558327............................................................. גוטמן י.צ 779100696.............................................................. מ בוחבוט 26528762 40 שאולזון ................................................ חיה ירט 077-5620676................................................... ניקוד מקצועי 02-5380967............................. רבדים הגהה ועריכה לשונית 02-9968042....................................................... מובן הקלדות 02-5376055...................................... 24 יונה קומפפיוטטייפ, 02-6513726........................................14 הרצל רטבי ציפורה, סריקה חכמה 052-7183335................................. גאולה, ירושלים סריק אות, כריכיות 08-8690002....................... הפקת ספרים ראשון לציון א.ב.י.ר, 02-6526763................................... מרכז ספיר ירושלים א.ל.ה, 03-5533682............................... בת ים אברהם פרץ כריכייה,

ספר טלפונים..........................................................................................................................................................................................

כמו"כ ניתן לרכוש מאגרי מידע מכל רחבי העולם הכוללים: טלפון סלולרי, שם, כתובת, גיל, השקפה, מגדר ועוד ועוד

34

Made with FlippingBook Digital Publishing Software