הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

Milka Studio

גם הספר שלך ראה כך! ֵ י מחבר ספר / קונטרס? עימוד מקצועי יהפוך את הטקסט למאיר עינים כיאה לכבודה של תורה משה הלוי, מאנסי

מפתחות | עיצובים מיוחדים | סגנון כותרת | בחירת גופן שוליים. ועוד... | שילוב טקסטים שונים בעמוד אחד עד לפרטים הקטנים. בונוס לווי בכל שלבי ההוצאה לאור!

ליצירת קשר: אברהם

7148992 @ gmail . com

052-714-8992

03-509-6777

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software