הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

"מעמק חברון" ספרי הוצאת www.meemekhevron.org

בסוד קדושים הרב חננאל אתרוג עיון בתשע אגדות חז”ל. סיפורי חז”ל אלו ידועים לנו, אך בחיבור זה נלמד לעיין בהם, לדייק בדבריהם, ולגלות שכבות עומק הכמוסות בהם. עמ’. 384 כריכה קשה,

בניין אמונה הרב משה בלייכר היסודות האמוניים ותפיסת העולם הבסיסית שעליהם נבנה הבניין האמוני והמוסרי של האדם. עמ’. 256 כריכה קשה,

מסכת בבא מציעא עמק חברון / הרב משה בלייכר פרקים שני ושלישי עמ’. 300 כריכה קשה,

חיי עולם נטע בתוכנו הרב מישאל רובין מבוא אמוני לתורה שבעל פה. השתלשלות תורה שבע”פ, סמכות חכמים, ועוד סוגיות יסוד חשובות. עמ’. 552 כריכה קשה

לראות טוב חובות הלבבות- שער הבחינה הרב משה בליכר

תורה אור הרב אלי אדלר

אהבת התורה בישראל עיון בתהלים פרק קי"ט פרקי מבוא בהבנת עניינה של תורה, עם ישראל ומלכות ישראל, ביאור לפסוקי פרק קי"ט שכולו

כיצד להתבונן במציאות ולחיות אותה מתוך הדרכתה שדל תורה. עמ'. 168 כריכה קשה,

אהבת התורה בישראל. עמ' 688 כריכה קשה,

צור חצבתם- ספר בראשית הרב אלי הורביץ הספר מפגיש אותנו עם ענקיותם של אבות האומה, עם ישרותם וגודל קדושתם, מפגש המברר לנו את טבענו, והמשיב אותנו אל בריאותנו ואל עצמיותנו. עמ’. 544 כריכה קשה,

שמירת הלשון- שער הזכירה הרב משה בלייכר לימוד שמוסיף טהרה לציבוריות הישראלית, לראיית הטוב במציאות

שכינה בינהם הרב משה בלייכר בירור מהותו של קשר הנישואין

ויסודות בדרך בנייתו. עמ’. 160 כריכה קשה,

בכלל ובזולת בפרט. עמ' 240 כריכה קשה,

את כל ספרי ההוצאה ניתן לראות באתר ההוצאה או לקבל קטלוג למייל או לווצאפ 052-8990321 להזמנות סיטונאיות : | www.meemekhevron.org |

113

Made with FlippingBook Digital Publishing Software