הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

העותק האבוד היחיד ששרד. מנהג הגר"א ל"הושענות"

גלגולי ספרים עבריים, לאורך שנות דור, יכולים למלא ספרים עבי כרס בסיפורי גלגוליהם. כבר אמרו חז"ל : "אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל". אחד המקומות בהם מתחילים סיפורי ספרים הוא ה"גניזה". כיון שגזרו חז"ל שלא להשליך לפח דברי קודש כתובים או מודפסים, בעקבות כך, נוצר מעגל מרתק של גילויי ספרים ב"גניזה". הנה אחד מהם : לפני כעשרים ושתים שנה, בשנת תש"ס, מטפסים להם שני אספנים על גגו של בית כנסת בעיירה הקטנה הורבורג הסמוכה לעיר הגדולה קולמאר הנמצאת על נהר הריינוס, בחבל עלזאס הצרפתי-גרמני. חבל ארץ יפה מאד, שבו חיו יהודים רבים. היהודים, הורשו בעיקר לסחור בבהמות . בכל כפר או עיירה נבנה בית הכנסת. השניים עלו לגגות בתי הכנסת לאורך חבל הריין, שם נטמנה ה"גניזה" ע"י הקהילה, ומצאו אוצרות רבים. כיוון שכל הנמצא ב"גניזה" הוא "הפקר", העשירו האספנים את אוספיהם ב"מציאות" מעניינות. ואולם, אחד מהם האיר את עיניהם מיד : "סדר הושענות עם כל הדינים והמנהגים.... ועם מנהג הגר"א". הספר נדפס בוילנא, בשנת ה' תקצ"ז .]1837[ אחד משני המחפשים, היה ישעיהו וינוגרד ז"ל, האיש שכתב את "אוצר הספר העברי", ואת "אוצר ספרי הגר"א", אספן גדול של ספרי הגר"א. השני. הוא מוישה רוזנפלד מ"המכון לביבליוגרפיה ממוחשבת", שותפים במשך שנים רבות. כשהגיעו ארצה, ולאחר חיפוש בכל המקורות הביבליוגרפיים, הסתבר לישעיהו ז"ל, כאמור על הגג של בית הכנסת בעיירה הורבורג, מצאו האספנים ספרים רבים בגניזה.

שעותק זה, הוא עותק יחיד בעולם ! אין כל רישום שלו בספריות או באוספים. והוא הראשון לדפוסי מנהג הגר"א ל"הושענות". כידוע, הנוהגים הרבים בתפילה עפ"י מנהג אשכנז, נוהגים עפ"י מנהגי הגר"א.

48

Made with FlippingBook Digital Publishing Software