הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עוז והדר> מזכרות ל_שבת זמירות

כריכה קשה

זמירות שבת מתיבתא

₪ 38 711107 מק"ט 21 חום גודל ₪ 45 711236 מק"ט 21 כסף גודל זמירות שבת מתיבתא מקוצר סקאי

₪ 49 711231 מק"ט 17 גודל זמירות שבת באר החיים

₪ 60 711203 מק"ט 16 גודל זמירות שבת מתיבתא - אלבומי

₪ 60 711201 מק"ט 21 גודל ₪ 35 711201 מק"ט 17 גודל

כריכה רכה

כריכה קשה

קשה PU זמירות שבת ביאורי מילים

זמירות שבת - לבן / חום / כחול

₪ 35 711207 מק"ט 17 גודל זמירות שבת ביאורי מילים

חום / כסף / זהב / כחול ₪ 35 711249 מק"ט 20 גודל

₪ 9 711204 מק"ט 17 גודל

כריכה דמוי עור

רכה PU זמירות שבת ביאורי מילים ורוד / סגול / לבן / חום ₪ 25/20 711213 מק"ט 14/12 גודל

חוברות 5 ₪ 150 711206 מק"ט 16 גודל PU סט זמירות שבת בקופסא

רכה PU זמירות שבת ביאורי מילים

PU זמירות שבת מתיבתא חום / לבן / גוונים ₪ 36 711262 מק"ט 17 גודל

חום בהיר ₪ 25 711217 מק"ט 14 גודל

יגל יעקב

PU זמירות יגל יעקב ביאורי מילים

זמירות יגל יעקב רכה

זמירות שבת שירות ותשבחות (ע"מ)

₪ 60 711209 מק"ט 16 גודל זמירות יגל יעקב אלבומי מדורג

חום / לבן ₪ 25 711227 מק"ט 14 גודל

₪ 9 531601 מק"ט 16 גודל

₪ 49 711210 מק"ט 16 גודל

הפצה: היכלי תורה ממלכת התורה עוז והדר

m 8043333 @gmail.com

דוא"ל:

02-804-3333 : להזמנות

ניתן להשיג כל ספרי עוז והדר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software