הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עוז והדר> מזכרות ל_שבת סידורים לשבת

כריכה קשה

₪ 35 711103 מק"ט גדול ₪ 25 711105 מק"ט קטן סידור שבת עם פסקי הלכות

סידור השלם סקאי

₪ 36 711137 מק"ט 17 גודל סידור שבת ביאורי מילים

סידור שבת ויום טוב ביאורי מילים

₪ 39 711138 מק"ט 17 גודל

₪ 30 711130 מק"ט 17 גודל

כריכה דמוי עור

₪ 70 715101 מק"ט כר' חום 3 ₪ 70 715111 מק"ט כר' סגול 3 ₪ 70 715121 מק"ט כר' ורוד 3 ₪ 50 715131 מק"ט כר' חום 2 PU סט סידור חול שבת תהילים

₪ 29 711171 מק"ט 14 גודל חום כהה/חום בהיר/תכלת/סגול/ורוד/לבן PU סידור שבת ביאורי מילים

₪ 32 711123 מק"ט 14 חום גודל ₪ 32 711147 מק"ט 14 לבן גודל סידור שבת פסקי הלכות דמוי עור

₪ 38 711141 מק"ט 14 גודל סידור שבת עור עתיק משוחזר

14 גודל

כריכה רכה

סידור שבת רכה

₪ 15 711107 מק"ט 12 חום גודל ₪ 15 711120 מק"ט 12 כחול גודל ₪ 15 711121 מק"ט 12 ורוד גודל

₪ 15 711148 מק"ט 12 גודל סידור שבת רכה אשכנז

סידור שבת ויו"ט רכה

סידור שבת רכה

₪ 18 715204 מק"ט 12 גודל

₪ 16 715203 מק"ט 12 גודל

המיוחדים

סידור השלם מדליה ספרד/אשכנז

סידור השלם כתר

סידור השלם מלוכה

סידור השלם אצולה

₪ 70 12*8 : גודל מק"ט

₪ 70 17*12 : גודל מק"ט

₪ 70 17*12 : גודל מק"ט

₪ 100 17*12 : גודל מק"ט

הפצה: היכלי תורה ממלכת התורה עוז והדר

m 8043333 @gmail.com

דוא"ל:

02-804-3333 : להזמנות

ניתן להשיג כל ספרי עוז והדר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software