הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

הדירה של הילד מחר נפתחת היום בגמ"ח המרכזי!

מרווחת ברוגע בנישואי הילדים! הפיתרון המושלם לרכישת דירה הגמ"ח המרכזי מציע לכם את תורמים היום סכום נמוך מידי חודש, והזוג הנישא יקבל בבוא העת הלוואת ענק ברוגע ובביטחון לדירה ולמזל טוב!

המסלולים הפופולאריים שלנו:

בלבד! 3 ההצטרפות עד גיל

גובה המענק

ההחזר החודשי ש"ח 1,560 ש"ח 1,600

גובה ההלוואה בחתונה

ס"ה התרומה

מס' תשלומים

תרומה חודשית ש"ח 300 ש"ח 160

מס' יחידות

מסלול:

6 4

פריסה מורחבת

ש"ח 38,400 ש"ח 9,600

ש"ח 240,000 ש"ח 160,000

ש"ח 57,600 ש"ח 19,200

192 120

ניתן להצטרף גם באמצעות:

קלאסי

הצטרפו היום בשביל הדירה שלהם מחר: 0733-74-7010 4150605@gmail.com | רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software