הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד הודעה חשובה לגבאים ולאלו שיש ברשותם ספרים | קונטרסים | חוברות | קבצים תורנים | ספרים ישנים | אסופת עלונים ורוצים לזכות את הרבים חבל - להניח - בגניזה !!! אנו נבא לקחת בל"נ אפילו כמות קטנה

להמשך זיכוי הרבים ללא כל עלות ותמורה (אנו לא מוכרים את הספרים ברחובות תוך בזיון ר"ל לספרי הקודש) ניתן להתקשר רצוף בין השעות 12 :00- 21 :00 ונחזור אליכם לקבוע זמן להגעה 050 - 410 - 33 - 22 צ. סולומון - י. יעקובוביץ

14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software