הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

כדי שהשמחה תהיה שלמה

תגיעו מוכנים! תחתנו את כולם באושר ובכבוד

₪ 300,000 יקבל הלוואה עד כל ילד אתם בוחרים כמה להפקיד בגמ»ח, ובחתונה חודשי החזר! 184 שתוכל לשמש כהון עצמי לרכישת דירה בפריסה של עד

ט.ל.ח.

תכניות מותאמות אישית 16 לילדים עד גיל

מודל פיננסי שנבדק ואושר ע"י בכירי הכלכלנים

בהוראת גדולי הפוסקים ניתן לכתחילה להפקיד מכספי מעשר

ועוד

ועוד

הון

072-3169625

פיקוח הלכתי: חברי ועד ההלכה: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

פיקוח פיננסי וליווי משפטי:

osher-b. org רישום ואזור אישי | office@osher-b.org דוא"ל | 072-316-7551 פקס | ירושלים 27 רח' בר אילן משרד

16

Made with FlippingBook Digital Publishing Software