הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

nezerhakodesh.co.il | 054-4314043 | ) ב''ב 142 (פניה מר''ע 5 אליהו הנביא " נזר הקודש " הוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושה

המרכז הגדול לשופרות כשרות ואיכות

ניתן להשיג שופרות

י

ש

ג

ה

ג

ל

ם

נ

ן

ת

ר

י

ת

נ

ק י

ל

ו ש

פ

ר

ר

ו

פ

מ

ו ש

ע

ל

מ

ד

שופרות קלי תקיעה בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א | במגוון גדלים וסוגים שונים

220

130 שופר מהודר

החל מ- 39 &

מעובד מרוקאי תמני

לא מעובד בבלי דישון

שופר דישון החל מ-

שופר כשר לילדים

&

ללא חשש ניקובים וסתימות.

שופרות! 2000 מבחר ענק של למעלה מ-

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software