הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

90 ש"ח

054-8479787 טלפון של המחבר ניתן להשיג אצל המחבר את הספרים על מסכתות ראש השנה יוצא ב"כ סוטה כ"כ מהדורה שניה על כל דפי מסכתות גמרא רש"י ותוס' עם סיכומים. ב"כ סנהדרין ג"כ. ביאור דף

96

Made with FlippingBook Digital Publishing Software