הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

054-4803138........................................ 22/6 ינאי סידור לכל, בית שמש 02-9997760......................................... 35 חזו"א עולם הספר, 02-9990851.....................................17 חזון איש מרכז הספר, 02-9992636.................................... 19/2 חטיבת הראל הרי"ף, 02-9912440....................................10 נחל זוהר ספרי גאולה, 02-9955151............................... 12 נחל ניצנים הכל במסגרת, 02-9999039............................................ 16 נחל קישון הלוים, 02-9991693........................................... 4 נחל זוהר פלדהיים, 02-9921728......................................48 הירקון יריד הספרים, 02-9994443.................................35 חזון איש נקודה יהודית, 050-410-33-28 ............................................. ספרים עד הבית ביתר עלית 02-5802522.................................. 11 פחד יצחק ספרי קודש, 02-5806886.................................. 3 תשובה מהמאור היהודי, 02-5808735......................... 11 אלעזר המודעי ספריית ביתר, 02-8500243......41 המגיד ממעזריטש מרכז הכיפה והציצית, 02-5806026.........11/8 ישמח ישראל כיפות טליטות וצציות, בני ברק 03-6185426..................................... 9 הרב לנדא היכל הספר, 03-6185426.................................... 98 ר' עקיבא היכל הספר, 1599500830...............................18 הלפרין מלכות וקסברגר, 03-6191166........................ 113 רבי עקיבא מלכות וקסברגר, 03-5788413........................................ 164 רבי עקיבא מלכות, 03-5708707...........................................18 הרב ש"ך אור גרף, 03-5792312........................... 18 הרב קוטלר ספרייתי גיטלר, 03-6188161..............................................3 ברטנורא יפה נוף, 03-6163818..............................................10 השומר יפה נוף, 03-6188153...................................................... עזרא יפה נוף, 03-5785575........................................... 5 הרב דסלר יפה נוף, 03-5798755..................... 14 אהרונוביץ ס.ל.א אומנות בעור, 03-6184978..............................125 רבי עקיבא נהדר בקודש, 03-6196820................................5 בן פתחיה הומינר מזכרות, 03-5781802.................................64 כהנמן ספרי אור החיים, 03-5799052.......................... 10 אור החיים ספרי אור החיים, 03-6162015................................68 עקיבא ספרי אור החיים, 03-5742779..........................................3 זוננפלד רמת הספר, 03-5789090 ......................................... 59 אהרונוביץ אותיות, 03-5099949................................... 126 כהנמן אלתר ספרים , 03-6162167.......................... 20 קוטלר מילר הוצאת ספרים, 03-5791136....................................... 23 חזון איש סופר ספר, 03-6762744............................................... 74 כהנמן פרוכטר, 03-5706464.............................................6 רבי טרפון נעימות, 03-6164664...................................... 115 רבי עקיבא שמעיה, 03-6765097.......................... 12 הרב בן יעקב ש.י שטרנשוס, 03-6743371 .............................41 עזרא ויזל כיפות וספרים, 03-5791132 ............................................ 25 חזון איש עטרת, 03-6762744.................................. 74 כהנמן ישראל פרוכטר, 03-6164664........................................1 הרב שך כוס ישועות,

02-5022567 .................. 15 מאה שערים ספרי מאה שערים, 02-5004235 ..................................18 עלי הכהן ספרים סטור, 02-5374883 ........................... 20 פרי חדש ספרי אור החיים, 02-5022532 ...............................13 מלאכי ספרי אור החיים, 02-5370485 ............................. 10 מלכי ישראל ספרי גאולה, 02-6510660 ...............................12 ריינס ספרי ארץ ישראל, 02-6286823 .......................... 110 מאה שערים ספרי ברסלב, 02-6412227 ......................................45 הפסגה עולם הספר, 02-6518121 .......................................14 משקלוב ספרי ההר, 02-5389934 ............................. 8 מלכי ישראל ספרית גיטלר, 02-5370997 ................................ 7 מאה שערים פאר התורה, 02-5370566 .............................. 21 מאה שערים פינת הספר, 02-6521690 .........................3/49 מרכז ספיר פישר אליעזר, 02-6429406 ................................................... פרסנק עמיחי, 02-5004581 ............................................... 3 פרידמן פרידמן, 02-6513947 .................... 32 גבעת שאול יפה נוף פלדהיים, 02-6513945 ....................31 מלכי ישראל יפה נוף פלדהיים, 02-6513945 ........................ קניון רב שפע יפה נוף פלדהיים, 02-6513945 ....................... 1 כיכר השבת יפה נוף פלדהיים, 02-6513945 ............................................ 21 צפניה פלדהיים, 02-5825388 ........................................ 21 יחזקאל קודש ונוי, 02-5370179 ......................... י-ם 24 עבודת ישראל שי למורא, 02-5380195 ...........................................5 יהודה המכבי שלם, 02-5400902 ......................... 41 בר אילן שיווק ספרי קודש, 02-5380181 .....................................21 הטורים שיח ישראל, 02-5826035 ..................................... 16 מאה שערים שרייבר, 02-5375136 .....................................16 עלי הכהן תורת חיים, 02-5810202 ..................... מוסיוף 22 שכנזי תשמשי בצלאל, 02-5792937 .....................................4 בעלזא תפארת הספר, 02-6513355 ........................................ 68 כנפי נשרים תרגום, אלעד 03-9335302...........................8 ניסים גאון יפה נוף פלדהיים, 03-9324364....................90 יהודה הנשיא יפה נוף פלדהיים, 050-410-33-28 ............................................. ספרים עד הבית אשדוד 077-4550667........................ ב' 43 חטיבת הנגב ספרי רובע ג', 08-8525508.............................. 1 קומה 15/1 הנגב מאירוביץ, 08-8671023.................................................8 אביי מאירוביץ, המרכז לתשמישי קדושה, 08-8653410.................................................. 14 שלמה בן יוסף 08-8667096........................10 בר חלפתא יפה נוף פלדהיים, 050-6978340..................... 4 אמוראים מרכז הקלף המהודר, 08-8659914................................15 חיסדא ספרי אור החיים, 08-8679110...................................4/18 הלל פנינת הריקמה, 08-8655260.....................................40/14 רשב"י סט מסורת, 08-8551154............................ , רובע ז' 7 דוב גור מכון הקודש, 08-8663706.................................. רובע ז' 3/17 חיסדא מרקם, 08-8865610....................................... ביזנס סנטר 7 ינאי מגוון, 057-3108823............................................ 23 הורקנוס הופמן, 08-8659914........................................15 חיסדא מרכז הספר, 08-8522477.................................6 היוצר קליין עור אומנותי, המפרסם אלעד  מודיעין עילית  בני ברק  בית שמש  ביתר  ירושלים

ספר טלפונים...........................................................................................................................................................................................................

מחבר ספר, הפרסום היעיל והאפקטיבי הוא בבתי כנסת השירות ניתן בכל רחבי הארץ

050-410-33-28

42

Made with FlippingBook Digital Publishing Software