הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

5000783............................................. 6 מלכי ישראל בית אל, 02-6231160 .................................... 19 המלך דוד בנימין כהן, 02-5376790 .................................. 19 דברי חיים ברכוני חמד, 02-6264545 .......................24 משגב לדך בית האומן העברי, 02-6286823 .................................... 110 מאה שערים ברסלב, 02-5381211 ........................................... 13 חפץ חיים גירסא, 02-5374925 ............................................6 מאה שערים גליא, 02-6252210 .......................................................1 אגרון גרנט, 02-5370485 .......................................10 מלכי ישראל גאולה, 02-5370451 .................................... 56 שדה חמד גימטריקון, 02-5375082 ............................................ 16 עלי הכהן הופמן, 02-5829799 ......................................... 72 מאה שערים היכל, 02-5370588 .............................................. 5 חבקוק המסורה, 02-5370566 ................. 21 מאה שערים המרכז לספרי תימן, 02-6519448 ............................................23 גבעת שאול הסל, 02-5372265 ........................3 אהלי יוסף הספריה הספרדית, 02-5378811 ............................. 74 יפו הוצאת ספרים לוגסי, 02-5372634 .......................................3 אשתוראי הפרחי וייס, 057-3109851 ......................... בית מדרש קרית בעלזא וולדמן, 02-6258674 ............................................66 עץ חיים חי שיא, 02-5902616 ................................. מישור אדומים חנוך ווגשל, 02-5667695 ............................................... 16 הל"ה חברותא, 02-5370016 ..............................6 מאה שערים יריד הספרים, 02-5829847 ........................................20 מאה שערים יוזביץ, 02-5323781 .....................1 צומת בר אילן יפה נוף פלדהיים, 02-6511516 ...................... 30 בית הדפוס יפה נוף פלדהיים, 02-6513937 ..................... 28 גבעת שאול יפה נוף פלדהיים, 02-5000245 .................................21 מאה שערים כיפות י-ם, 02-6286422 ........................................73 עין יעקב כנפי יונה, 02-5370011 ............................. 21 מאה שערים כפתור ופרח, 02-6287860 ........................................39 מאה שערים לנדמן, 02-5370818 .................................... 36 שטראוס לכטנשטיין, 02-6285267 ...........................................40 משגב לדך מוריה, 02-5377098 .......................................................11 חנה לרנר, 02-5378699 ....................................11 עמוס מאורות החיים, 02-5810915 ......................................... 30 מאה שערים מילר, 02-5384956 ................................3 מלכי ישראל מקור הספר, 02-5374883 ...............................20 פרי חדש מקור הספרים, 02-5370385 ............................................ 15 חגי מרכז הספר, 02-5817855 ............................................. 14 עזרא ספרי י-ם, 02-5374087 .................... מחנה יהודה 1 שוורץ מלכות קודש, 02-5370385 ....................................... 5 יחזקאל מרכז הספר,

02-5377101................................. ירושלים מכון תבואות שור, 02-6510627....................................14 שדרות הרצל מכון י-ם, 02-6424880................... י-ם 1 הפסגה מכון תכנולוגי להלכה, 02-5378017............... י-ם 18 אברמסקי מכון מלכות בית דוד, מכון מעשה רוקח בעלזא, 02-5386591................................................... 14 קדושת אהרון 02-5879942...................... י-ם 18652 ת.ד מכון עליות אליהו, 02-5023313..................... ביתר 30115 ת.ד מכון פומפידיתא, 02-5827566................ י-ם 37 רבנו גרשום מכון שם הגדולים, 03-5701077................................ ב"ב 5 שח"ל מכון שם עולם, 02-5371211.......................22 אבן האזל מכון שער המשפט, 02-5387523................ 12 פנים מאירות מכון אוצרות הגאוני, . ............................................. חולון 3376 ת.ד מכון גנזי המלך, 02-6522150...................... י-ם 43022 ת.ד מכון מאור ישראל, 02-5863096.................................... ירושלים מכון באר יצחק, 02-5715727.....................................5513 ת.ד מכון יד הרמה, 050-4111781........... י-ם 3 דברי ירוחם מכון מרכבות המשנה, 02-5400950.................................. י-ם 1 הבעש"ט שובי נפשי, 02-6518128................................6 משקלוב יד אליהו כי טוב, 02-5711176..................................... 18 זולטי אוצרות שלמה, 02-6280738.......................................24 חיי אדם מכון הכתב, 03-184752................................... ב"ב 9 מהרש"ל מכון מרדכי, 02-5713649............................................. 55 פאטל אור יוסף, 02-5374134...................................9 זכרון יעקב קנה סופרים, 08-8669244........................... אשדוד 29 הרותם מאור החושן, מכון להפצת משפט התורה', 08-8669244.......................................... אשדוד 18 רחוב הרותם 02-6423226....................................... 2 דברי חיים ראש פינה, הארכיון היהודי - דיגיטלי כל העיתונים היהודיים 055-672-1440........................................... עכשיו בהשיג ידך חובה לכל עורך לומד וחובב היסטוריה חנויות ספרים י-ם 025022581 .......................................... 4 בר אילן אור החיים, 025022581........................................... 13 שמגר אור החיים, 02-5334718 .......................... קרית יערים 18 הגאון אור ברוך, 02-5375623 ................................ 17 מאה שערים אור הצפון, 02-5380393 .........................................28 בר גיורא אור ודרך, 02-5814698 .................................2 בית ישראלך בית ישראל,

ספר טלפונים..............................................................................................................................................................

40

Made with FlippingBook Digital Publishing Software