הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

הופיע ויצא לאור קובץ 'ההיכל' כרך א'

בקרוב! כרך ב'

הלכות פרוזבול ושמיטת כספים

בעניינים האקטואליים ובו חמשה היכלות: 'היכל הגנזים' 'היכל שר התורה'

'היכל ההלכות' 'היכל ההלכה' 'היכל המחשבה'

. חידו"ת והלכה . צפונות . גנוזות . פרקי עיון . הגות ומחשבה תורה ומועדים . הארות והערות

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 02-5836323 הפצה ראשית קולמוס יו"ל ע"י המכון להוצאת ראשונים ואחרונים שע"י ישיבת 'היכלי התורה' בארה"ק בראשות הגאון רבי שלום מאיר סיאני שליט"א 077-203-29-73

145

Made with FlippingBook Digital Publishing Software