הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

פשוט שמבאר את דברי הרמב"ם באופן הישר וההולם ביותר את לשונו ואת השכל הישר, וזאת כמובן כשדברינו נשענים קודם כל על פירושיו של הרמב"ם עצמו במקומות אחרים – בפירוש המשניות וביתר המקומות, על הפרשנים הגדולים של הרמב"ם בכל הדורות. בזה עמדו לפנינו דברי הרמב"ם עצמו, המעיד כי פשט הדברים, ההקלה על ההבנה של הלומד, היא זו שעומדת בראש מעייניו. ולכן בחרנו לילך גם אנו בדרכו של הרמב"ם ולהביא בפני הלומד את הפירושים והטעמים בדברי הרמב"ם – וזאת באופן שהוא הכי קרוב להבנה הפשוטה של הדברים. לסיום, מה התוכניות לעתיד? את המימון הראשוני והיסוד לעבודה נידבה 'משפחת חיטריק 'המפוארת לז"נ אביהם הרה"ח הנודע הרב צבי הירש חיטריק ע"ה אך יחד עם זאת כמובן עוד השקעה עצומה לפנינו. ואדרבה. עד כה הוצאנו בע"ה אחד עשר כרכים, ולפנינו עוד כרכים מתוכננים שנמצאים בשלבי עבודה כאלה ואחרים. ואנו תפילה ואמונה שהשי"ת יסייע לנו למצוא את השותפים למפעל גדול זה.

73

Made with FlippingBook Digital Publishing Software