הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

אצל נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א

אצל זקן הפוסקים ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שליט"א

אצל מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א

הפסק המהודר

אצל הגר"י סילמן שליט"א

אצל הגרש"א שטרן שליט"א

אצל הגרש"צ רוזנבלט שליט"א

אצל הגר"מ בן שמעון שליט"א

אצל הגר"ש רוזנברג שליט"א

אצל הגר"נ הכהן קופשיץ שליט"א

הון

פיקוח הלכתי: חברי ועד ההלכה: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

>>> למידע מפורט צרו קשר עכשיו 072-3169625

פיקוח פיננסי וליווי משפטי:

osher-b.org רישום ואזור אישי | office@osher-b.org דוא"ל | 072-3167551 פקס | ירושלים 27 רח' בר אילן משרד

17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software