הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

הוצאה לאור – הפקה 026277863 ..................... ירושלים 7 הע"ח הוצאת ראובן מס, 08-8660821 052-7627766........................... אוצרות התורה מפיקי דפוס מגזר החרדי 077-203-29-73 ....................................................... פאר והדר 02-6444966................................................ מא' ועד ת' ספרים, 058-3284223 ......................................... הוצאה לאור 'ואנוהו' , 052-7633923................................... היהלום שבספר ש. ברגר, 054-849945 ................................................. עולם ההדפסות 03-5334435 .............................................................. פרוספר 052-7143942 .......................................................... פרפקטיב 053-3169923 ............................................................ המפואר 055-6764386 ............................................. מכון חמרא טבא, 02-5386124 ....................................................... גלובל פרינט 02-6504055 054-8401840......................... נתן פלדמן - צוף 054-4635231..................................... אות הזהב יהושוע גולד, 08-8533396...................................................... עטרת ספרים 052-767-2365.......................................... הפקת ספרים גיליון, 504103328...................... ירושלים 27373 ת.ד הספר התורני, 08-8660821................................................... ש מורגינשטיין 527622365................................................. שרותי הפקה סגל, 25388852................................................. שירותי הפקה אלף, 36440291........................................................................ קורל 03-6187765...................................................... יהודה הפקות 052-764-9777 ................................................................. מנדי 25812462........................................... ליובאוויטש מאורי אור,

03-5334435............................................................... פרוספר 052-7143942........................................................... פרפקטיב 053-3169923............................................................. המפואר 055-6764386.............................................. מכון חמרא טבא, הדפסת ספרי קודש בכמויות קטנות 02-5386124........................................................ גלובל פרינט 26525270 .................... י-ם 6 בית הדפוס פלס שירותי דפוס, 25389441............................................ 5 יהודה המכבי מונסה, 08-8533396.................................................... עטרת הדפסות הדפסת חוברות וקונטרסים 02-5386124........................................................ גלובל פרינט 544570380...................................... מא"ש י-ם 2 יואל קצבורג, 25373714.................................. י-ם 25 אהליהב חסד ואמונה, 523706409............................... י-ם 3 אהלי יוסף מגי'ק פרינט, 25371268............................................ י-ם 3 מוסיוף לאור י-ם, 2580360.......................... מרכז חיים זקן, ביתר ספיר גרפיקה, 26521572.................................. יפה מרזל י-ם סטודיו הר נוף, 25389776.................................... י-ם 5 יהודה המכבי צור אות, 25829750................................... בית ישראל 12 זוננפלד דרור, 25385575...................................................... 17 דוד ילין הדר, 25327402...............................................9 בר אילן השושנים, 26247175.................................................. 21 אגריפס השחר, . ............................................... התמר (משלוחים לכל הארץ) 02-5002321......................................... גני גאולה י-ם גרפצי'ק, 24824842..................................................... י-ם 17 עזרא בזק, 25815771.................................................... 12 עזרא עופרים, 25375434.......................................... 7 מלכי ישראל אור גרף,

ספר טלפונים..........................................................................................................

32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software