הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

שיחה מיוחדת עם ראש המערכת של מפעל הרמב"ם המבואר הגאון רבי צבי וילהלם שליט"א מרבני העיר נתניה ויו"ר המערכת הרמב"ם המבואר: שתפס את מקומו הנכבד במדף הספרות התורנית ועל שולחנם של מלכים – כאחד מספרי הביאור על הרמב"ם המושקעים והמשמעותיים ביותר בעולם התורה .

שחולל מהפכה כבירה בקרב בני הישיבות ואברכי הכוללים בארה"ק

על מפעל האדיר והביאור המיוחד שמעורר הדים בכל רחבי העולם היהודי אצל רבבות בני תורה שקבעו לימודיהם בו ומהם אברכים רבנים ראשי ישיבות דינים ומרביצי התורה

רצינו לשאול את הרב מהו החזון העומד מאחרי מפעל אדיר זה? דוע שגדולי ומאורי הדורות דיברו על י החשיבות העצומה בלימוד בספר 'משנה תורה' וכדברי הכהן הגדול רבנו החפץ חיים זצ"ל שעל ידי לימוד הרמב"ם היה בקי כמעט בכל חלקי התורה וייתן לאדם אושר, ולכן מי אינו רוצה 'אושר' בלימוד התורה ביום יום, ולכן הציבור כולו צריך ללמוד את הרמב"ם מידי יום שזהו נדבך מרכזי בידיעת התורה שידוע שהרמב"ם כתב על כל חלקי התורה ודרך לימוד הרמב"ם מקיפים את לימוד כל התורה כולה בדרך הלכה ברורה ונהירה וכבר טרח הרמב"ם ז"ל לדייק ולברור מילותיו בלשונו הזהב כשביאר כל מצווה והלכה למן היסודות ועד הפרטים המסתעפים ממנה , ובפרט שהלימוד בו גם סגולה ליראת שמים טהורה ולכן ראינו את הצורך ואת ההשתוקקות לעודד את לימוד הרמב"ם מידי יום גם בישיבות ובכוללים. שמעתי בשם אחד מראשי הכוללים ללימוד הרמב"ם שאמר שלו באופן אישי לימוד הרמב"ם נותן בהירות נפלאה בכל סוגיא וסוגיא וכל יום ויום שאני לומד ברמב"ם הדבר הזה נותן לי מושגים בלימוד בכל התחומים, בכל השישה סדרים, גם בקדשים וטהרות, עבודה זרה וכל הלכות דעות. וכו' גם בנושאים שבלעדיהם לא אמורה להיות לאדם שום היכרות.

70

Made with FlippingBook Digital Publishing Software