הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

כפי שהרב אומר הבנו שהלימוד ברמב"ם יש בו הבנה בכל התורה כולה אבל מה התחדש במהדורת הפאר 'הרמב"ם המבואר? זו שאלה מצויינת, במהדורת הרמב"ם המבואר נערך ונלקט ביאור מקיף ומשולב עם לשון הרמב"ם מתוך עשרות ספרים שנדפסו לצד הרמב"ם וספרים שונים שביארו את דבריו מהראשונים ועד האחרונים, עיקר המטרה הייתה לפרש את דברי הרמב"ם בשפה ברורה ובלשון שווה

לומדים ברמב"ם המבואר הרב יכול להסביר לנו מהיא המהפכה? בראשית צריך לדעת שהרמב"ם הוא לא רק כפי שהשתרש במאות השנים האחרונות בבית המדרש שהוא ספר לשימוש בעת פלפולי סוגיות בעומקן של הוויית אביי ורבא, אלא הרמב"ם הוא ספר שנועד גם ללימוד כסדר באופן קבוע יום יום עבור כל יהודי ועל ידי כך יוכל ללמוד ולהקיף את כל התורה כולה. זכינו שמאות ואלפי בחורי ישיבות

הגאונים רבני מכון 'שיננא' הגאון רבי ציון כהן אב"ד ורב העיר אור יהודה, הגאון רבי דוד קדוש ר״מ בכולל חושן משפט ׳דרכי תורה׳, והגאון רבי חיים שמרלר ראש ישיבת אורייתא. צורת הלימוד דרך מפעל 'שיננא' הוא שהמפעל מוציא מדי חודש בחודשו חוברת שמחולקות בכל היכלות התורה ובתי המדרש כאשר אלפי אלפים של אברכי כוללים ובני ישיבות עמלי תורה המסולאים בפז, הוסיפו על סדרי הלימוד הקבועים, סדר לימוד יומי ברמב"ם על סדר המשנה תורה.

ואברכים בארץ ובעולם היהודי לומדים ויגעים מדי יום ביומו ברמב"ם המבואר דרך מפעל 'שיננא' לעידוד חזרה ושינון הרמב"ם שתוך תקופה לא ארוכה מאז נוסד חולל מהפכה כבירה בהיכלי התורה – בקרב אברכי הכוללים ובני הישיבות ששוקדים על דלתות התורה וב"ה זכו להוסיף על לימודים סדר מיוחד בלימוד הרמב"ם היומי . מפעל שיננא עומד בהדרכתם של רבני הארגון הגאון רבי זושא הורביץ אב"ד קהילות החסידים אלעד והגאון רבי משה בראנסדורפער גאב"ד 'היכל הוראה' ובעל מחבר ספרי שו"ת 'היכל הוראה', ועמהם

לכל נפש, בפרט הביאור מועיל במקומות שפוסק הרמב"ם על פי לשון הגמרא ללא תוספת פירוש או שמקצר בלשונו הזהב, כמו כן השתדלנו להביא בקצרה את טעמי ההלכות במקומות הנצרכים והוספת הערות לשיטות וביאורים נוספים כולל ציורים ואיורים במקומות הנצרכים. אז בעצם הוספתם בתוך דברי הרמב"ם עצמו ביאור? כשבאנו לשלב ביאור ותוספת מילים בתוך לשון הרמב"ם באמת יראנו יראה גדולה להכנס אל הקודש, אולם מפני שבדורנו נפוץ ומקובל הביאור המשולב בדברי הגמ' כידוע לכול אחד ואחד והכל בהסמתם של גדולי ורבני הדור זצוק"ל ויבלחט"א לכן עלה בליבנו לעשות כן אף בספר הרמב"ם אבל ודאי שכל לומד ולומד צריך לדעת שהדברים נכתבו רק כהצעת דברים בלי קביעת הדברים כמסמרות בהבנת דברי רבנו הרמב"ם. ולכן גם מעל במה מכובדת זו אני פונה לכל רב ומרביץ תורה שנשמח לקבל כל הערה או תיקון והצעה ונשקול בפלס להכניסם במהדורות הבאות. שמענו שיש היום מהפכה בכל עולם התורה ואלפים מסלתה ושמנה של עולם התורה, לצד בחורי ישיבות

הקורא בוודאי עשוי לשאול הלוא הרמב"ם הוא ספר קדמון ויש עליו הרבה פירושים מה עוד ניתן להוסיף על דברי הרמב"ם?

אספר לך מתי החל הרעיון הזה כמשהו מעשי, כמשהו דחוף

שקמתי לעשות מעשה, לפני כמה וכמה שנים התחלתי למסור שיעור ברמב"ם היומי מטבע הדברים, בטרם מסירת

71

Made with FlippingBook Digital Publishing Software