הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

קסם של חופשה

לכל המשפחה

משחקים ויצירות באו להתחדש עם מגוון משחקים חדשניים ומקוריים, ספרים מושקעים ורבי תוכן, ועוד מוצרים שיעסיקו את הילדים בכל תקופת החופש.

מוקד הזמנות ושירות לקוחות: 077-231-8027 9:30-12:00 ו' | 9:30-20:00 א-ה שעות מענה:

סניף בני ברק: 112 רבי עקיבא | 18 הלפרין סניף ירושלים: 2 מלכי ישראל w w w . m w a x b . c o . i l

131

Made with FlippingBook Digital Publishing Software