ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

550

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 550 ׀ גיליון 2022 יולי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס" חילוט כספי פעילות עבריינית אינו בגדר הוצאה המותרת ניכוי לצורכי מס 2019 מענקי קורונה לעוסק מורשה שהפך לחברה בסוף עקב אי עמידה בתנאי ממוצע הכנסות לפי 2017 תיקון דוחות הוראת השעה בנושא חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי

לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות היבטים משפטיים, מיסויים וחשבונאים מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים

> לפרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

550 מס' 2022 יולי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

ושוב, רק שנה וקצת אחרי שהוקמה, הממשלה מתפרקת, הכנסת מתפזרת ואזרחי ישראל בדרכם אל הקלפי. ניסיון הממשלה היוצאת לקבל קולות

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

נוספים בבחירות הקרובות עלול לגרום לחלוקת כספי תקציב לבוחרים פוטנציאליים ולהעלאת האינפלציה שכבר נמצאת בגבול העליון של טווח היעד. פוליטיקאים שנמצאים בקמפיין בחירות עשויים להשתמש ב"כלכלת בחירות" ולהבטיח הבטחות למי שמעוניין לשמוע - בין היתר צפויה הורדה נוספת של מס הבלו על הדלק. ואולם כלכלת בחירות כשמה כן היא, ומיד אחריהן נעלמות ההבטחות כלא היו. כפי שראינו בשבועות האחרונים צפוי למשרד האוצר קרב קשה עם הסתדרות המורים על תוספות שכר לעובדי ההוראה ויהיה עליו להתמודד גם עם דרישות שכר נוספות מצד המגזר הציבורי. אנשי משרד האוצר מזהירים מפני העלאת השכר במגזר הציבורי, אשר תגרום להעלאת האינפלציה ואף תעלה את עלויות גיוס החוב הממשלתי ותגדיל את הקצבאות צמודות המדד. המסע אל יום הבחירות רק החל. בינתיים צפוי לנו קיץ חם - מכל בחינה שהיא.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 יולי 550 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד, רו"ח ד"ר ליבוביץ' אריה רו"ח מרקוביץ רונן עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה עו"ד עופרי שי עו"ד רו"ח עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרנקל יועד עו"ד צברי אנה רו"ח צח-גלרט אורנה קדם יחיאל רו"ח קירו עופר עו"ד רוזנברג יגאל עו"ד רוטמן גיא רו"ח שולקין נטלי רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל רו"ח עו"ד שרים הדס

רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד רו"ח טבח שלומי עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אברהם עו"ד רו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה עו"ד (רו"ח) לוי אופיר

עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש

עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, עו"ד גולדשטיין יניב יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי רו"ח (משפטן) גרינברג גל עו"ד רו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי עו"ד, רו"ח דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר

משתתפים:

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 יוני 549 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי כי אין לנכות כספים שחולטו לפי חוק איסור הלבנת הון מההכנסה החייבת רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה דיווידנד בידי מלכ"ר חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה עו"ד שי עופרי חייבת במס" ונוסחת השילוב החדשה: כיצד משפיעה 2022 קצבה מזכה בשנת נדב טסלר משיכת הפיצויים על המס שתשלמו בפרישה? גמלאי צה"ל – פטור מקצבה מזכה גם לפורש שהיוון לכל החיים עו"ד רו"ח רמי אריה מניות במתנה או נאמנות משתמעת רטרואקטיבית ג לפקודה - האם חל גם על הפקדות לאחר מועד העלייה/ 9 סעיף רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין החזרה לישראל? בתי המשפט קבעו: ראויה פרשנות מקלה בעניין מענקי קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה העליון: חילוט כספי פעילות עבריינית אינו בגדר הוצאה המותרת עו"ד שוש גבע פס"ד רועי חיון בניכוי לצורכי מס - נדחתה בקשת חברה להורות לפקיד שומה לחשוף הסכמים שערך עו"ד שוש גבע פס"ד קניון הראל עם נישומים: מדובר ב"מסע דיג" - נדחתה בקשה לביטול פסק דין למי שעבר עבירות מס בגין עו"ד ורו"ח סיימון יניב יחיאל קדם

12

18

20

24

29

35

37

38

40

44

49

פס"ד יחזקאל ואח' אי ניהול ספרים -

מיסוי בין-לאומי

רו"ח אייל כרמי שינוי מודל עסקי? לא בכל מחיר דיווידנד ל"תושב חוזר" - ניסיון לא מוצלח לשלול הטבות המיסוי

50

רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין

53

תוכן עניינים

6 2022 יולי 550 ידע למידע

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי עדכונים במיסוי מקרקעין נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה: טעויות שנעשו

56

עו"ד שוש גבע פס"ד דהן בידי הרשות אין להנציח - חברה הרוכשת נכס בקבוצת רכישה שיזמה, חייבת במס רכישה כמו עו"ד שוש גבע פס"ד א.מ שטרן תשתיות כל שאר חברי הקבוצה - לא ניתן להאריך את המועד למכירת דירה קיימת כדי לזכות עו"ד שוש גבע פס"ד גרוס בהטבת מס רכישה על דירה שנייה - המחוזי קבע כי יש להפחית את מלוא עלויות פינוי הפולשים משווי קרקע עו"ד שוש גבע ) בע"מ 5691( פס"ד אזורים בנין שנרכשה לבנייה בכפר שלם - מס ערך מוסף 2019 מענקי קורונה לעוסק מורשה שהפך לחברה בסוף עו"ד רו"ח רמי אריה תשלומים לחברות כוח אדם ייעשו לפי חשבוניות מע"מ עצמיות עו"ד רו"ח רמי אריה - פס"ד שי אברהם 72 חודשי מאסר בפועל לעבריין מס בן 30 עו"ד שוש גבע הוצאות גבוהות במיוחד הוטלו על נישום שניסה להתחמק מתשלום מס עו"ד שוש גבע פס"ד בן דוד גם לאחר הרשעה בפלילים - חודשי מאסר לאדם שפעל באמצעות קבוצת עברייני מס "חברות קש" 9 במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס ערך מוסף - ביטוח לאומי דמי ביטוח שדווחו על בעל שליטה כתושב, אף על פי שאינו תושב, הוחזרו רק בעד שבע שנים אחורנית אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תקבולי אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת פרט חויבו בדמי ביטוח אחורנית אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תביעה לדמי לידה בלא כל ראיות ליחסי עובד ומעסיק - נדחתה פס"ד יונתן פרמביץ

58

61

65

69

74

76

77

80

84

86

89

אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

92

תוכן עניינים

2022 יולי 550 ידע למידע 7

נדחתה תביעת בז"ן נגד המל"ל: התביעה התיישנה ואף לא הוכח כי עו"ד שוש גבע פס"ד בתי זקוק לנפט בע"מ שולמו דמי ביטוח ביתר - נדחתה מחמת התיישנות תביעתה של חברה למסחר ביהלומים להשבת פס"ד אל.בי.אם. יהלומים בע"מ דמי ביטוח לאומי ששילמה ביתר -

95

עו"ד שלי גולדמן

99

חברות כניסת שותף חדש לעסק קיים בעל חובות קודמים עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

103

שאלות ותשובות מס הכנסה חבות המס ומועד דיווח המס במתן אופציות לנותן שירותים בחברה פרטית

עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ'

106

עו"ד רו"ח יעקב דהן הפרשי מקדמות שמשולמים במהלך השנה תיקון דוחות ניכויים לחברה שחויבה בשומת מס בהסכם בגין אי תשלום

108

עו"ד גיא רוטמן היטל עובדים זרים וניכוי מס במקור רו"ח נטלי שולקין דיווח על רווח הון מעסקת קריפטו רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות עו"ד רו"ח מאיר זריהן תנאים לניתוק תושבות לצורכי מס ברילוקיישן לגרמניה

110

111

112

רו"ח אברהם כהן מבחני ניתוק תושבות לתושב ישראל לעניין מיסוי, דיווח וסגירת תיקים עו"ד (רו"ח) אופיר לוי ברשות המסים בישראל שותפות של משרד נסיעות ששותפיה הם חברות מעטים - האם תיחשבנה

114

118

רו"ח עו"ד הדס שרים לחברות ארנק תקופות התיישנות לדוחות שנתיים בהם לא דווחה הכנסה

119

עו"ד משה גבע שנים 10 במשך

120

רו"ח רונן מרקוביץ LLC דיווח בהצהרת הון על התנאים לקבלת מענקי מדינה למפעל תעשייתי במסגרת החוק

121

רו"ח יוסי ירון לעידוד השקעות הון

122

תוכן עניינים

8 2022 יולי 550 ידע למידע

עו"ד רו"ח גרמן חיות נאמנויות העברת זכות של הלוואה המירה למניות - בהאם הכנסה מריבית עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי או רווח הון? שעזבו חברה או 12-6 מתן נקודות זיכוי להורים לילדים בני 2022 שהצטרפו אליה באמצע השנה, על פי הוראת השעה בשנת עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס תשלום מס רווח הון בגין מכירת נכס בצרפת שמוחזק באמצעות עו"ד, רו"ח ד"ר אריה ליבוביץ' חברה שקופה בידי תושב ישראל עובד שגר ביישוב מוטב ועובר במהלך השנה ליישוב מוטב אחר זכאי רו"ח אחמד חסונה להמשכיות ההטבה מיסוי ודיווח בגין העברת כספים לישראל מחברה תושבת אנגליה עו"ד רו"ח יועד פרנקל לתושב חוזר מעבודתו בחברה האנגלית יועץ מס מיכאל גל חובת הדיווח של חברים באגודה שיתופית חקלאית השלכות המס בישראל ודרכי ביצוע ניתוק תושבות למי שהעביר את רו"ח אייל כרמי מרכז חייו לחו"ל 161 חבר קיבוץ שעבד גם כשכיר ומתחיל לקבל פנסיה לא יקבל טופס מהקיבוץ לצורך קיבוע זכויות שכן אין יחסי עובד מעביד בינו ובין יועץ מס מיכאל גל הקיבוץ ששילם עליו לגמל היבטי מיסוי בגין הכנסות מפעולת כריית אמצעי מבוזר (מטבע איתריום) עו"ד רו"ח מאורי עמפלי ועו"ד אנה צברי קיזוז הוצאות וקיזוז הפסדים מהכנסות משכר דירה מארה"ב ואנגליה עו"ד רו"ח יובל כהן מיסוי חלוקת דיווידנד בין חברתי בקשה ל"רצף מעסיקים" בגין עובדת שהמשיכה להיות מועסקת רו"ח רוזט שמש אצל בנו של מעבידה הקודם שנפטר בארצות הברית כדי למכור באמזון LLC מיסוי יחיד המחזיק רו"ח אברהם כהן לא ניתן לקזז הפסד הון מנירות ערך מרווחי קופת גמל להשקעה עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס חבות מס במימוש פוליסת ביטוח חיים לאדם ששילם את הפרמיות עבור בעל הפוליסה שעשה הסכם עם משלם הפרמיות שהוא יהיה המוטב היחיד עו"ד (רו"ח) רונן ארויו לתושב ישראל

123

124

125

126

127

128 129

130

131

132

134 135

136

138

139

רו"ח עופר קירו

140

תוכן עניינים

2022 יולי 550 ידע למידע 9

מיסוי מקרקעין שומות מיסוי מקרקעין נפרדות לבני זוג גרושים שרכשו משק עו"ד יוני כהן בהיותם נשואים ושנמכר בהיותם גרושים 71 מיסוי מכירת נכסי מקרקעין בפירוק חברה על פי סעיף

141

עו"ד ורו"ח חגי גרוס לחוק מיסוי מקרקעין

142

עו"ד רו"ח שלומי טבח החזר מס שבח ופריסת שבח והתיישנות

144

עו"ד משה גבע בקשה להארכת מועדים לפריסת מס שבח לשנה שנסגרה

146

ע

מס ערך מוסף

רו"ח (משפטן) גל גרינברג החלפת נציג לעניין מע"מ עבור חברה בחו"ל בני זוג עצמאים עוסקים נפרדים במע"מ ידווחו מקדמות למס הכנסה

148

עו"ד משה גבע כישות אחת

149

רו"ח שלמה הררי פתיחת תיק במע"מ לשותפות

150

כספים וחשבונאות התנהלות בתשלום מקדמות לפני העסקה על פי החוק לצמצום

עו"ד אורי גולדמן השימוש במזומן

151

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

ועדת הכספים אישרה משטר דיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות גדולות הפועלות בישראל, בהתאם להסכם בינלאומי אליו הצטרפה רשות המסים בישראל רשות המסים בקשה לתיקון דוח לאחר קבלת אישור הוצאות מו''פ בהתאם לשכת רואי חשבון 3/2018 להוראת ביצוע עקב אי עמידה בתנאי ממוצע הכנסות לפי הוראת 2017 תיקון דוחות לשכת רואי חשבון השעה בנושא חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי שליחת מכתבים לתיקון דוחות שנתיים על ידי היחידה הארצית

152

153

155

רשות המסים בישראל לשומה בהתכתבות

156

תוכן עניינים

10 2022 יולי 550 ידע למידע

עקב אי עמידה בתנאי ממוצע הכנסות לפי הוראת 2017 תיקון דוחות רשות המסים בישראל השעה בנושא חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי "הטיפ היומי" בפורטל המייצגים של רשות המסים רשות המסים בישראל נוהל הסדרי פריסת תשלומים לסילוק חובות מס של עוסקים הנובעים משומה, גירעונות של יבואנים במיסי יבוא, וחובות מס של עוסקים הנובעים רשות המסים בישראל מדוחות תקופתיים שינויים בנוגע לרישום והזדהות במערכת ההזדהות ובהצגת קוד הבר קוד רשות המסים בישראל 126/856 במערכת אישור הגשה הודעה על מהלך לביטול הרשאות לחיוב חשבון רשות המסים בישראל חודשים 24 שלא נעשה בהם שימוש במשך רשות המסים בישראל הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים מהיום: נשים המושפעות מהעלאת גיל הפרישה יכולות להגיש בקשות רשות המסים בישראל הודעה משותפת למשרד האוצר ורשות המסים: שר האוצר יחתום על צו רשות המסים בישראל 1/6/2022- לפתיחת הקרן לאזרחי ישראל ב רשות המסים נערכת לעתיד ומפרסמת קול קורא בו היא מזמינה יזמות רשות המסים בישראל design partner- ויזמים להצטרף אליה כ רשות המסים בישראל למענק עבודה בתנאים משופרים 2021 קבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ - שנת

157

159

160

164

166

168

170

171

182

184

ביטוח לאומי הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי בידוד למעסיקים

המוסד לביטוח לאומי 31.7.22 ולעצמאיים עד

185

מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם B.O.T אופציית מכר בעסקאות רשות המסים בישראל 7453/22 החלטת מיסוי:

186

תוכן עניינים

2022 יולי 550 ידע למידע 11

תקופת השלמת הבניה בהעברת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית - רשות המסים בישראל 3087/22 החלטת מיסוי: החלטת מיסוי בהסכם

188

חקיקה

חוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה

190

2022 (הוראת שעה), התשפ"ב-

193

2022 ), התשפ"ב- 231 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

תקנות תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי 2022 ועדות לעררים והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 2022 (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים

194

194

195

2022 וילד נכה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-

195

2022 תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשפ"ב- צו התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

196

2022 ), התשפ"ב- 5 (מס'

מדדים ושערי מט"ח

197

2022 מדדים לחודש מאי

200

2022 שערים יציגים לחודש יוני

ידע במספר

201

מראה מקום

204

12 2022 יולי 550 ידע למידע

מס הכנסה בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי כי אין לנכות כספים שחולטו לפי חוק איסור הלבנת הון מההכנסה החייבת עו"ד ורו"ח סיימון יניב

ערב פרישתו מתפקידו קבע בפסיקה כבוד שופט בית המשפט העליון ]1[ תקדימית ג'ורג קרא, בהסכמת כבוד השופט ד' מינץ ובניגוד לדעתו של כבוד השופט ש' שוחט - כי נאשמים שהורשעו בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ושנכסיהם חולטו לטובת המדינה, אינם רשאים לנכות את הסכום שחולט על ידי המדינה לצורכי חישוב הכנסתם החייבת. בכך התקבל ערעורה של רשות המיסים על פסק דינו של כבוד השופט הרי קירש בבית 7963-04- המשפט המחוזי בתל אביב [ע"מ ] שקבע בפסק דין תכליתי כי לא ניתן 18 למסות כספים שחולטו על ידי המדינה (א) לחוק איסור הלבנת הון, 21 מכוח סעיף (להלן: "חוק איסור הלבנת 2000 התש"ס- הון"), שכן הדבר יביא להעשרת קופת המדינה בכפל סכום המס שיוטל על ההון שחולט ולהטלת מס על התעשרות שלא מומשה.

תיאור המקרה במקרה הנדון הורשע מר רועי חיון (להלן: "חיון") בארגון הימורים לא חוקיים באינטרנט בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ובהשתתפות בהימורים, בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ובעבירות מס ) לפקודת מס הכנסה (נוסח 5 ( 220 לפי סעיף (להלן: "הפקודה"). 1961 חדש), התשכ"א- חיון הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע חודשי 28 העבירות האמורות, ונידון ל- 2 מאסר בפועל; מאסר מותנה וקנס בסך מיליון 5 מיליון ש"ח, וחילוט כספים בסך ש"ח בשווי עבירות הימורים ופעילות לא חוקית באינטרנט שמהוות עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, והופקדו לקרן החילוט שבידי המדינה. ההסדר הותנה בכך שהמיסים בגין ההכנסות שלא דווחו על ידי חיון במסגרת הפעילות האסורה ישולמו על ידו לפקיד השומה.

הכותב - בעל משרד עורכי דין סיימון יניב ושות', המתמחה במיסים במישור האזרחי והפלילי

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 13

האסורות ודחה את טענת פקיד השומה, ולפיה קיים ספק האם מקור הכספים שחולטו הוא בביצוע העבירות וכי מרכז הכובד בקביעת החילוט על פי חוק איסור הלבנת הון הוא בפירות העברה, וזאת (א) לחוק איסור 21 כנלמד מנוסח סעיף רכוש שהושג... כשכר עבירה הלבנת הון " ." או כתוצאה מביצוע עבירה [ההדגשות כאן ולהלן אינן במקור – ס"י] כבוד השופט קירש נדרש לשאלה האם החילוט מביא למעשה ל"איון" או "איפוס" של ההכנסה למפרע, ועל כן אין צורך של ממש בדיון בשאלת התרת ההוצאה. בעניין זה קבע כב' השופט כי ביסודה הטענה אינה מופרכת במישור העיוני, שכן החילוט בא למנוע את ההנאה הכלכלית שנצמחה לעבריין בביצוע העבירה ובכדי ליתר את היתרון הכלכלי מביצוע העבירות שמתאיין ונמחק. עם זאת קבע השופט כי נקבע זה מכבר בעניין דמארי שהשבת כספים שמקורם בפעילות העבריינית מהווה שימוש בהכנסה שכבר הופקה על ידי אותם העבריינים, ואין בשימוש זה בכדי לאיין או לאפס למפרע את ההכנסה, ועל כן אין מנוס מלקבוע כי ההכנסה שהופקה בעבירה על ידי חיון לא התאיינה או אופסה בעקבות מתן צו החילוט. כב' השופט ה' קירש המשיך ונדרש לשאלה האם ניתן לדרוש בניכוי את הסכומים שחולטו מתוך ההכנסה שמקורה בפירות העבירות שבוצעו על ידי המערער.

ואכן, חיון ביקש לשלם במסגרת הליך השומה האזרחי את המס שהוא חייב בו בגין ההכנסות שלא דווחו על ידו, וזאת בכדי להביא להסרת הליקויים כמוסכם . בהסדר טיעון במסגרת דיוני השומה שהתנהלו בין הצדדים, הוסכם שהפרשי ההון שחושבו , בסך של 31.12.2015 – 31.12.2008 לשנים מיליון ש"ח, ושנכללו במסגרת השומות 6.8 , ומקורם בביצוע 2015-2010 לשנים העבירות שנכללו בכתב האישום, יחויבו בתשלום מס ראלי ליום חתימת הסכם מיליון ש"ח, תוך 4.7 השומה בסך של כ- שמירת זכות ההשגה והערעור בנוגע לטענת חיון בדבר זכותו לניכוי הכספים שחולטו . מהכנסותיו כאמור, משום שהצדדים נותרו חלוקים בטענתו הנדונה של מר חיון לגבי האפשרות לנכות את הכספים שחולטו מהכנסתו לצורך חישוב המס, לא נותר בידו אלא לערער על קביעת השומה לבית המשפט המחוזי, אשר נדרש לקבוע אם יש לקבל את טענת חיון, ולפיה החילוט הביא למעשה לשלילת התעשרותו שנצמחה מהפעילות האסורה, ומשכך הוא זכאי להפחית את הסכום שחולט מהכנסתו החייבת במס, או להתיר את הסכום שחולט בניכוי מאותה הכנסה שנקבעה בשומה. פסיקת בית המשפט המחוזי כאמור, כבוד השופט ה' קירש קיבל את הערעור ברובו תוך התרת הכספים שחולטו כהוצאה שניתנת לניכוי מההכנסות

מס הכנסה מאמרים

14 2022 יולי 550 ידע למידע

בסופו של דבר קבע כי במקרה הנדון יש להיצמד למועד החילוט בפועל, , וזאת חרף העובדה כי 31.1.2017 קרי לא היו בידי חיון מרבית 2013 כבר ב- מהסכומים שחולטו, כך שבפועל יהיה בידו של מר חיון לקזז את הסכום שחולט , ולקזז כהפסד 2017 מהכנסותיו בשנת ואילך, בסייג 2018 עסקי מועבר משנת שההפסד לא יוכר בקיזוז מהכנסה עתידית שמקורה בביצוע עבירה. קביעת בית המשפט העליון בערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי טען פקיד שומה יחידה ארצית לחקירות (להלן: "פקיד השומה") כי פסיקת בית המשפט קמא אינה יכולה לעמוד. לטענתו החילוט אינו עומד בתנאים שנקבעו ) לפקודה, בבחינת 1 ( 32 רישה ו- 17 בסעיף הוצאה המותרת בניכוי המשתלבת בתהליך הטבעי של ייצור ההכנסה. אומנם בעניין דמארי נקבע כי בנסיבות מסוימות ניתן להכיר בכספי השבה כהוצאה המותרת בניכוי, בהתאם למבחן הסיכון שאינו ישים בעניין הנדון, כאשר מדובר בנישומים המבצעים פעילות בלתי חוקית כבנסיבות דמארי. עוד טען המערער כי גם בשל "תקנת הציבור" אין להתיר בניכוי את ההוצאה שמקורה בתשלום דוגמת קנס ששולם כעונש על מעשה עבירה. פקיד השומה טען כי בית המשפט קמא שגה באופן שבו התייחס למהותו של החילוט ולמשקל

השופט קירש ציין כי לאור הפסיקה שניתנה ]2380/15 בעניין דמארי והירשזון [דנ"א (להלן: "עניין דמארי"), ניתן לעבור את המשוכה הראשונה, שהיא משוכת ) 1 ( 32 האינצידנטליות והוראות סעיף לפקודה וזאת בהתאם לגישת "הסיכון מסיכוני העסק". לגבי המשוכה השנייה שנדרש לעבור ונוגעת לתקנת הציבור ומבקשת למנוע התרת הוצאות שמקורן בפעילות בלתי חוקית, קבע השופט קירש כי שיקולי מדיניות אינם מחייבים את שלילת ההוצאה הנובעת מחילוט הכספים, ואין בדבר בכדי לפגוע שכן במאמצי המלחמה הציבורית בפשיעה, איון וכל מטרתו הוא החילוט אינו קנס של ההנאה הכלכלית שנצמחה מהפעילות . העבריינית על כן לא ניתן לומר שההכנסה כלל לא נוצרה כאשר ההתעשרות בוטלה, ואזי למצער יש להתיר בניכוי את ההוצאה אם וכאשר הוחלט על חילוט סופי. כב' השופט קירש קבע כי: "'בלעו" של המערער הוצא באמצעות החילוט ועל ידי כך נפגעה או נשללה כדאיות העבריינות. ומשהופקע ההון מידיו של המערער אין הצדקה לשוב ]2[ ולמסות את ההון כאילו נותר בידיו" לאחר קביעה זו, המשיך כב' השופט קירש ודן בשאלת עיתוי ההכרה בהוצאה בהינתן ששנות המס בערעור כאמור מהתייחסות בעוד גזר הדין שקבע את 2015-2010 לשנים . 2017 החילוט ניתן בשנת

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 15

פנימי, במובן זה שפועלם של דיני המס יעלה בקנה אחד עם מגמת הדין הפלילי. החשש הוא מניגוד מגמות בין שתי מערכות הדינים, והעברת מסר כפול לציבור הנישומים, שלפיו, מנקודת ראות הדין הפלילי, מעורר מעשה הנישום סלידה הראויה לעונש, ואילו בדיני המס מוכרות 'הוצאות המימון' של העבירה הפלילית" (עניין .) 715 הד הקריות, בעמוד מובן כי דברים נכוחים אלה נכונים גם לענייננו. איני רואה כל קושי, משפטי או מוסרי, בכך שהכנסתו הבלתי- חוקית של המשיב תמוסה ואילו הוצאתו בשל החילוט לא תותר בניכוי. זו היא המסקנה המתבקשת מהדין הקיים ומאופיו של החילוט." השופט קרא המשיך וקבע באלו הדברים לפקודה הוראה 32 שהגם שאין בסעיף מפורשת שאוסרת ניכוי של סכומי חילוט ששולמו, לדעתו אין להתיר את הסכומים כהוצאה מטעמי מדיניות של "תקנת הציבור": בענייננו, עת מדובר בכספי חילוט, " שהוצאו מידיו של המשיב עקב 'צרה' אליה בחר להיכנס בנפש חפצה, התרת הניכוי תביא לפגיעה של ממש ." באינטרס הציבורי עם כל הכבוד, ובדומה לעמדתו כב' השופט ש' שוחט, לטעמי כב' השופט קרא ועימו כב' השופט מינץ, נתלו באופן בלתי מוצדק ב"תקנת הציבור" כנימוק לאי התרת החילוט כהוצאה בידי מר חיון ומחקו בכך

שנתן לתכליתו ההרתעתית והמעין עונשית. לעמדת פקיד השומה חילוט דומה יותר במהותו לקנס מאשר להשבה ולא מדובר בתשלום אזרחי, מה גם שהאכיפה הכלכלית המשולבת של חילוט עם גביית המס, שאותה מחויבת המדינה לבצע, אינה מהווה פגיעה בלתי מידתית בנישום. כבוד השופט קרא קיבל את הערעור לאחר שקיבל את עמדת בית המשפט העליון בעניין דמארי כי לא ניתן לטעון שחילוט הכספים איין למעשה את עצם ההכנסה . שהופקה באשר למהות החילוט קבע כב' השופט לשון חוק איסור הלבנת הון קרא כי " אינה מלמדת בהכרח כי החילוט אינו ", ואינה רק בעלת אופי אמצעי עונשי הרתעתי, קנייני ומניעתי. נוסף על כך, התרת הניכוי תביא לפגיעה של לגישתו " ממש באינטרס הציבור, לפגיעה בשלטון החוק ולסטייה מעיקרון היסוד לפיו 'לא " ועל כן נקבע שתכלית יהא חוטא נשכר' החילוט, שאינו מותר בניכוי, במהותה היא יצוין כי עמדה זו נוגדת גם תכלית עונשית. את עמדת המדינה עצמה, כפי שעלתה . בפרשות דומות אחרות בנוגע לטענה שהועלתה על ידי חיון בנוגע לפגיעה בעקרון תשלום מס אמת אם יחויב במס על הכנסה שלא נותרה בידו, קבע אדגיש, כי מודע אני כב' השופט קרא: " לעצם הפגיעה בעקרון הנוגד בדבר "שומת אמת". עם זאת, יש לזכור כי: "יש נסיבות שבהן ראוי שדיני המס והדין הפלילי יקיימו ביניהם איזון

מס הכנסה מאמרים

16 2022 יולי 550 ידע למידע

שאם ייתפס המועל, יידרש להשיב את השלל לבעליו החוקיים. כלומר, בשלב בו בוצעו תשלומי ההשבה לא נעשה הדבר כחלק מייצור ההכנסה, אלא בראייתם של תשלומים אלה בייצור ההכנסה במובן זה שהם מהווים סכנה צפויה, הנלווית לפעילות יוצרת ההכנסה. נראה, כי אין עד כה תשובה חד-משמעית לשאלה, האם ניתן בנסיבות אלה להתיר את תשלומי ההשבה כהוצאה בייצור ההכנסה על לפקודה. ואולם, בגדרי 17 פי סעיף פרשנות תכליתית, ומתוך מגמה כי יוטל מס על הכנסתו החייבת של הנישום, אשר תביא בחשבון הסופי גם את הוצאותיו, נטייתי היא לאפשר בנסיבות אלה ניכוי תשלומי ההשבה, ' (שם, ולהלן אדרש לשיעור הניכוי פסקה ק"ג לחוות דעתו). השופט (כתוארו אז) נ' הנדל, הצטרף בעניין זה לחוות דעתו של המשנה לנשיאה רובינשטיין, בקבעו כך: 'לדעתי ניתן לראות בתשלומי ההשבה כהתממשות 'סיכון מסיכוני העסק', בסוג עסק כזה של גניבה או מעילה [...] מזווית אחרת, ניתן לומר כי תשלומי ההשבה הם תחליפיים להקצאה כספית קבועה במהלך חייו של "עסק" הגניבה, מעין תשלומי ביטוח מפני התממשות הסיכון - הצפוי בעסק כזה - להשבת הכספים. אמנם, בעוד שתשלומי ביטוח הם מתחדשים, תשלומי ההשבה הם חד פעמיים. ואולם על פי קו זה - אלה גם

הלכות רבות שניתנו בעבר, וביניהן למעשה גם את ההלכה שנקבעה בעניין דמארי (ועליה התבססו באופן חלקי), שגם קבעה כי לא ניתן להתעלם מעקרון "תשלום מס אמת" אם אותה הכנסה שמקורה בעבירה הושבה לנגזל, גם לא באמתלה של "תקנת הציבור", שהרי קביעת שומת המס נעשית מכוח דין פיסקאלי ובדומה לסנקציית החילוט שבמהותה היא סנקציה פיסקאלית, כזו הנוטה לאכיפה האזרחית יותר מאשר לאכיפה הפלילית, שהרי החילוט נוסף על כל עונש לרבות . הקנס שמוטל על הנאשם למעשה ביקש כב' השופט קרא בקביעתו זו לאחוז במקל בשני קצותיו, כאשר בקצה האחד מבקש כב' השופט למסות במס את הכנסתו של הנישום ללא קשר לחוקיות מקור ההכנסה, ובקצה השני הוא מבקש להוציא מפיו של הנישום את ההכנסה שמקורה באותה עבירה ושאינה . עוד בכיסו בניגוד לכב' השופט קרא ולכב' השופט ד' מינץ, כב' השופט מ' שוחט ביקש להסתמך על הלכת דמארי כי החילוט מהווה חלק מסיכוני הפעילות העבריינית שמכוחה חולטו ההכנסות שנצמחו ממנה, וקבע שיש להתיר את הוצאת החילוט בניכוי מההכנסות הלא חוקיות שהפיק מר חיון, בזו הלשון: "בעניין דמארי הוטעם עוד, על ידי המשנה לנשיאה רובינשטיין, כי: 'אחד ה'סיכונים המקצועיים' המובהקים ב'עסקי' המעילה, היא

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 17

אלה מהווים במהותם הוצאה פירותית (שם, פסקה הכרוכה בייצור הכנסה' לחוות דעתו). 15 בשונה מחברי השופט קרא, איני מוצא טעם טוב לאבחן את ענייננו מעניין דמארי בכל הנוגע ליישומו של "מבחן הסיכון". דעתי היא, כי ניתן לראות בפעולת החילוט משום התממשות של "סיכון מסיכוני העסק" - שעניינו בארגון הימורים אסורים." כב' השופט מ' שוחט הסתייג גם כן מדברי כב' השופט מינץ וקבע כי לא ניתן לראות בכספי חילוט מרכיב עונשי (קנס) שאינו ניתן לניכוי, וזאת בשל הטענה שניתן ללמוד מעמדת השופט מינץ שניתן לחלט לא רק

את הכספים שהם בעלי זיקה לעבירה שבוצעה, אלא גם כספים ורכוש ששימשו . לביצוע העבירה לסיכום מדובר בפסיקה שהרחיקה לכת והרחיבה את מידת הענישה הפיסקאלית ששלטה בכיפה עד כה, ולטעמי ככל הנראה תעודד מורשעים לחזור אל נתיב הפשע בכדי לממן את המס שנדרש בתשלום כתנאי להסדר טיעון, דבר שיוביל למעגל פשיעה שוטה שהריבון והחברה אינם מעוניינים בקיומו. כעת, כל שנותר הוא לקוות שתוגש בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון לדיון בסוגיה זו בהרכב מורחב.

הערות הכותב: .1 ), ה- 2022 (יוני 2 פ"ש יחידה ארצית לשומה נ' רועי חיון, מיסים לו/ 6077/20 ] ע"א 1[ לפסק הדין 99 ] שם בסעיף' 2[

מס הכנסה מאמרים

18 2022 יולי 550 ידע למידע

דיווידנד בידי מלכ"ר רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

לחלופין הקרן היא חברה ולכן יש להחיל (ב), כך שדיווידנד שקיבלה 126 את סעיף אינו חייב במס בידיה. נוסף על כך, אילו סברה הקרן שתחויב במס על דיווידנדים שקיבלה, הרי הייתה , על התרומות 46 מבקשת זיכוי לפי סעיף שתרמה. עיקר טענות פקיד השומה 25% ) קובע כחזקה שהחזקה ב- 2 ( 9 סעיף החזקה. 49% היא שליטה. ודאי כך הוא ב- לפיכך הקרן חייבת במס על הדיווידנד הנובע מעסקיה של חברת הבת. ב קובע כי על אף האמור בסעיף 125 סעיף , דיווידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד 126 ) יהיה חייב 2 ( 9 ציבורי כהגדרתו בסעיף . על כן אין מקום 25% במס בשיעור של לטענה להחלת אי החבות במס על דיווידנד "בין חברתי". עיקרי פסק הדין המונח "שליטה" נדון רבות בפסיקה והיסוד העיקרי בו הוא "היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד…".

ניתן פסק דין בבית 2022 במרץ 30 ביום המשפט העליון בעניין קרן וקסנבאום (ע"א ) שבמסגרתו חזרה בה המערערת 3209/20 (הקרן) מערעורה, והוסכם על דחיית הערעור והותרת קביעת בית המשפט המחוזי בעניין על כנה, כפי שיתואר להלן: תמצית העובדות הקרן היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ), אינה רשאית לחלק רווחים, ופטורה ממס ) לפקודת מס הכנסה. 2 ( 9 בהתאם לסעיף לקרן השקעה בחברות שונות והיא קיבלה מהן לאורך השנים דיווידנדים וחילקה סכומים אלה כתרומות. בין השאר, הקרן מחזיקה במניות חברת בת (להלן" ויש 49% "החברה" או "הבת") בשיעור של לה זכות לרווחים ולנכסים בעת פירוק. קיבלה הקרן 2013 ועד 2010 בשנים 15 מהחברה הכנסות מדיווידנד בסך של כ- מיליון ש"ח. עיקר טענות הקרן הדיווידנד אינו חייב במס משום שאין לקרן שליטה בחברת הבת, אלא רק החזקה במניותיה.

הכותבים - רו"ח רונית בר - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 19

(ב) 126 אין לקבל את טענת הקרן שסעיף לפקודה מחריג דיווידנד מההכנסה החייבת בכל מקרה, משום שההקלות למוסד ציבורי ) לפקודה והחלת ההחרגה 2 ( 9 נקבעו בסעיף ) ממהותו. 2 ( 9 תרוקן את סעיף 126 שבסעיף ) הוא דין מיוחד לדין הכללי של 2 ( 9 סעיף (ב). 126 הפטור הקבוע בסעיף הערעור נדחה, למעט ביטול קנסות גירעון שהוטלו והתרת הזיכוי בגין תרומות שתרמה הקרן. סיכום להגדרת שליטה וליישומה יש לא מעט השלכות על סעיפים רבים בפקודת מס הכנסה, בין השאר בעניין "חברת ארנק" וניסיון לצאת מתחולת הסעיף באמצעות שליטה בחברה. מלכ"רים רבים מקלים ראש בסייגים השונים לפטור ממס שהעניק המחוקק ) לפקודה. ראוי לשים 2 ( 9 למלכ"ר בסעיף לב אליהם, ובמועד. מעניין האם (וכיצד) היו הדברים משתנים בעיני פקיד השומה ו/או בית המשפט, לו החברה הבת הייתה תורמת את התרומות השונות ישירות למוסדות הציבוריים, חלף חלוקת הדיווידנדים כאמור לקרן, וביצוע התרומות על ידה.

) נקבעו גם חזקות המבוססות 2 ( 9 בסעיף על מבחנים כמותיים: "הכוח למנות… או לפחות 25% הזכות, במישרין או בעקיפין ל- מכוח ההצבעה בו או מיתרת נכסיו בעת פירוקו…". כאשר מתקיים המבחן הכמותי מוטל על מחזיק המניות הנטל להוכיח כי בפועל הוא אינו שולט בתאגיד. לעומת זאת כאשר המבחן הכמותי אינו מתקיים – נטל ההוכחה מוטל על הטוען כי למרות אי התקיימותו עדיין מדובר בשליטה (לפי המבחן האיכותי). חזקות השליטה הקבועות בהגדרת "שליטה" כוללות החזקה של למעלה וכן מוגדרים "אמצעי שליטה" 50% מ- כ"זכות למנות מנהל, זכות להצבעה, זכות לרווחים וזכות ליתרת נכסים בעת פירוק". בעניין הקרן - אמנם אין לה החזקה בשיעור מהזכות 25% , אולם יש לה 50% של יותר מ- לקבל את יתרת נכסי החברה בעת פירוק, ולכן החזקה מתקיימת ועל הקרן לסתור חזקה זו. מן המסמכים עולה שאין לקרן זכות למנות מנהל, אולם הוכח שלקרן יש יכולת לכוון את פעילות החברה, וזאת כפועל יוצא של יכולתו של בעל המניות בתפקידו כיו"ר הקרן. משמע, הקרן לא הצליחה לסתור את חזקת 25% השליטה העולה מתוקף זכאותה ל- מנכסי החברה בעת פירוקה.

מס הכנסה מאמרים

20 2022 יולי 550 ידע למידע

חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס" עו"ד שי עופרי

● מענק פרישה ● מענק עקב פטירה ● היוון קצבה

פרסמה רשות המיסים 19/5/2022 ביום חוזר מקצועי רחב ומקיף בנושא פריסת הכנסה חייבת במס – חוזר מס הכנסה (ג) לפקודה – פריסת 8 – סעיף 2/2022 מספר הכנסה. חוזר זה, המפורט ומובנה בצורה יוצאת דופן ובאופן הראוי לשבח, דן ומסדיר מכלול היבטים הכרוכים בנושא: סקירה של האפשרויות השונות לפריסת הכנסה חייבת במס (פריסה קדימה ופריסה אחורה), ריכוז הוראות ישנות שנותרו בתוקף לצד ביטול הוראות ישנות אחרות, חידושים (חלקם משמעותיים ומהותיים), וכן עיגון חשוב של פרקטיקות שונות שהונהגו במשרדי שומה שונים, וחלקן לא קיבלו ביטוי עד כה בהנחיות מסודרות לציבור. החוזר מסדיר שורה ארוכה של אפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס, בנוגע לסוגי ההכנסה הבאים: ● הפרשי שכר ● הפרשי קצבה ● פדיון ימי חופשה

● חזרה מ"רצף קצבה" ● חזרה מ"רצף פיצויים" ● דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי

הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה (הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה) בד בבד עם פרסום החוזר, עדכנה רשות ג – בקשה 116 המיסים את מבנה טופס (ג) לפקודת מס הכנסה 8 לפריסה על פי סעיף – והתאימה אותו להוראות החוזר החדש. תחולתו של החוזר היא מיום פרסומו, ואילך. 19/5/2022 דהיינו: מיום להלן סקירה תמציתית וחלקית של החידושים העיקריים הנכללים בחוזר, ועוסקים בסוגיות נפוצות הנוגעות במישרין לעולם הפנסיוני. נושאים נוספים, כמו גם הרחבות נוספות, ייסקרו במאמרי המשך.

הכותב - יועץ פנסיוני – רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 21

. מענק פרישה – פריסה קדימה: 1

אפשרות זו מותנית בקיום כל התנאים הבאים במצטבר: ● במועד הטיפול בבקשת הפריסה קיימת נכות רפואית שבגינה יש זכאות לפטור ממס לפי סעיף ) לפקודה, במשך כל שנות 5 ( 9 הפריסה קדימה. ● סך ההכנסה החייבת בכל שנות הפריסה (כולל חלק ההכנסה הנפרסת) אינו מגיע לסף המס (בהתחשב בפטור ממס לנכה ובנקודות זיכוי). ● הוגשה בקשה שלא לשלם מקדמה כאמור. יש לשים לב כי גם אם מתקיימים כל התנאים לעיל, עדיין נותרה בעינה חובת הגשת דוח שנתי בגין כל שנות הפריסה. . חובת הגשת דוח שנתי גם בגין 2 שנת המס שבה התקבלה ההכנסה שנפרסה קדימה: הובהר כי במקרים שבהם שנת הפריסה הראשונה נדחתה לשנה העוקבת (במקרים הרלוונטיים שהחוזר החדש מאפשר), הנישום מחויב בהגשת דוח שנתי גם בגין שנת המס שבה התקבלה ההכנסה. חובה זו חלה על פריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה.

● עד כה הייתה שנת הפריסה הראשונה השנה שבה הסתיימה ההעסקה אצל המעסיק ששילם את מענק הפרישה החייב במס, למעט במקרה שבו סיום ההעסקה היה ברבעון האחרון של של שנת המס) 30/9- שנת המס (כולל ה – שבו ניתן לבקש כי שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת לאחר השינוי שהתווסף כעת הוא האפשרות של כל עובד, ללא כל תלות בתאריך סיום ההעסקה בשנת המס, לבקש כי הפריסה תתחיל בשנת המס העוקבת לאחר סיום ההעסקה. במצב כזה יוקטן בשנה אחת מספר שנות הפריסה קדימה. מודגש כי מי שסיים העסקה ברבעון האחרון של שנת המס – יוכל להמשיך ולבקש כי שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת לסיום ההעסקה, ללא הפחתה במספר שנות הפריסה קדימה. ● תקופת הפריסה המינימלית האפשרית היא שנתיים – כלומר: רק מי שעבד אצל המעסיק לפחות שש שנים זכאי לפריסה קדימה. ● התווספה אפשרות חדשה – פטור מתשלום מקדמת מס בגין פריסה קדימה – לבעל נכות מלאה או עיוור. סיום ההעסקה. בזה אין שינוי.

מס הכנסה מאמרים

22 2022 יולי 550 ידע למידע

. קביעת מועד מחייב לתשלום מקדמת 3 מס בגין פריסה קדימה: הובהר כי מקדמת המס חייבת להיות משולמת עד תום שנת המס שבה יום ממועד 90 ניתן האישור, או תוך מתן האישור – לפי המועד המאוחר מביניהם. חובה זו חלה על פריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה. זוהי הוראה בעלת משמעות מעשית רבה לכל העוסקים בתחום, שכן כידוע, קיימת בשוק, מסיבות שונות, פרקטיקה בעייתית של השארת כספי פיצויים - שנקבעה לגביהם מקדמת מס - בקופות הפנסיוניות, בלי שהמס ינוכה ויועבר לרשות המיסים. מעתה ואילך – אי העברת המס במועד טומנת בחובה סיכון ממשי של ביטול הפריסה על ידי רשות המיסים, וחיוב במס גבוה בהתאם. . מענק פטירה (במהלך יחסי עובד- 4 מעסיק): כידוע, החוק מקנה במקרה כזה פטור כפול: מכפלה של שנות העבודה בסכום של עד גובה שתי המשכורות האחרונות של הנפטר (כפוף לתקרה: .) 2022 ש"ח בשנת 25,290 החוזר סוקר את האפשרויות השונות העומדות בפני שאירי הנפטר (כהגדרת מונח זה בחוק הביטוח הלאומי)

בנוגע למענק הפטירה: על חלק מענק הפטירה החייב במס אצל כל שאיר . אין אפשרות 40% יחול מס מרבי של לפריסה קדימה, ויש אפשרות לפריסה אחורה – כהכנסה של כל שאיר (לפי חלקו) או כהכנסת הנפטר - בתנאים מסוימים, השונים מהותית זה מזה. הפריסה לאחור תיעשה על פני שנות עבודתו של הנפטר, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנת הפטירה. במקרה של פריסה לאחור לפי הכנסת הנפטר – אין פטור כפול (אלא "רגיל") .40% וגם לא קיימת תקרת מס של החידוש העיקרי בחוזר שיש לשים אליו לב הוא האפשרות לבצע פריסה לאחור – כהכנסה של כל שאיר לפי חלקו: עד כה, בשנים האחרונות, רשות המיסים לא אפשרה במקרה כזה ליהנות גם מ"הפטור הכפול" וגם מאפשרות הפריסה לאחור. מעתה ואילך – ניתן לקבל את שניהם גם יחד (הטבה משמעותית במקרים .40% רלוונטיים), לצד תקרת מס של יש לשים לב כי הקלה זו תתאפשר אך ורק במקרה שבו יש שאירים הזכאים למענק הפטירה, או כשאין שאירים כאלה אך הצוואה קובעת כי החלוקה של מענק הפטירה ליורשים על פי דין תתבצע על פי כללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה. בכל מקרה אחר – לא תתאפשר פריסה כזו אחורה ליורשים.

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 23

. חזרה מ"רצף פיצויים": 6

. חזרה מ"רצף קצבה": 5

כידוע, מי שאושר לו רצף פיצויים ועמד בתנאיו, יכול לחזור בו מבחירתו זו בתוך שנתיים מסיום העסקתו אצל המעסיק שלגביו ביקש וקיבל אישור להחיל רצף פיצויים. פריסה קדימה – ניתנת אפשרות לפריסה קדימה למספר שנות הפריסה שהנישום זכאי להן, כאשר מועד החזרה מרצף פיצויים ייחשב מועד הפרישה מהמעסיק שלגביו ביקש רצף פיצויים. פריסה אחורה – אפשרית לשנות העבודה שבהן נצברו הסכומים, אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנה שבה חזר בו מבחירתו וקיבל את המענק.

החוזר מאפשר, בתנאים מסוימים, בחירה בין פריסה קדימה ואחורה, תוך הבחנה בין מצבים עובדתיים שונים, לרבות השאלה אם בוצעה בעבר פריסה קדימה או אחורה. במקרים שבהם תתאפשר פריסה של הכנסה חייבת כתוצאה מחזרה מ"רצף קצבה" – היא יהיה על יתרת השנים הרלוונטיות לכל מקרה. החוזר מבהיר כי לא תינתן זכות פריסה קדימה אם בוצעה בעבר פריסה לאחור, ולהיפך: לא תינתן זכות פריסה אחורה, אם בוצעה בעבר פריסה קדימה. החוזר אינו דן באפשרות של שילוב בין פריסה קדימה ואחורה, כך שבמשתמע לא ניתן לשלב את שתי הטכניקות.

מס הכנסה מאמרים

24 2022 יולי 550 ידע למידע

ונוסחת השילוב החדשה: 2022 קצבה מזכה בשנת כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלמו בפרישה? נדב טסלר

● קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים). פטורה ממס בעוד הקצבה המוכרת , קצבת זקנה שנובעת מקצבה לחלוטין מזכה חייבת במס. כדי להקטין את תשלומי קצבה המס באפשרותך לנצל פטור ממס על 4,503 על 2022 , הפטור עומד בשנת מזכה ש"ח. כדי להשתמש בפטור עליך למלא טופס ח. 161 ד או טופס 161 הפטור על הקצבה הוא אחיד לכל הפורשים ואינו תלוי בגובה הקצבה לה אתה זכאי. לדוגמה, 6,000 פורש זכאי לקצבה חודשית בגובה ש"ח בהתאם למדרגת המס הוא חייב במס ש"ח 600 בגובה של לאחר השימוש בפטור על הקצבה המזכה ש"ח 4,503 בגובה

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. כדי להבין כיצד מחשבים את המס על הפנסיה, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת. מזל טוב! יצאת לפנסיה? אתה זכאי לקבל קצבת זקנה. חשוב לזכור כי קצבת הזקנה בישראל חייבת במס, אך בניגוד להכנסה ערב הפרישה ישנם פטורים אותם ניתן לנצל כדי להקטין את תשלום המס. תקרת קצבה 2022 מזכה אחוז הפטור גובה הפטור ש"ח 8,660 52% ש"ח 4,503 קצבת הזקנה שלך יכולה להיות מורכבת משני מקורות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת. ● קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). שני סוגים של קצבאות: קצבה מזכה וקצבה מוכרת

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 25

ש"ח שמתקזזים מול נקודות הזיכוי. 150 גובה המס יורד ל-

כיצד מחושב הפטור על הקצבה המזכה?

ש"ח כפול אחוז הפטור. בשנת 8,660 הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – ש"ח. הפעם הבאה שהפטור עתיד 4,503 אחוזים או 52 אחוז הפטור המירבי עומד על 2022 .2025 לעלות היא בשנת וארבעה 62 חשוב לזכור את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה לגבר. 67 חודשים לאישה ו- במקרה של פרישה מוקדמת, הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי) עד להגעה לגיל פרישה.

כיצד נקבע אחוז הפטור על הקצבה המזכה? הפטור ממס על הקצבה מורכב משניים:

מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע 35% . פטור בשיעור של 1 , שקדמו לפרישה שנות העבודה 32 ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך ) נוסחת השילוב ולמועד קבלת הקצבה. ( מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת 32% . פטור נוסף בשיעור של 2 .2025 ועד 2012 פיצויים והוא מתעדכן ארבע פעמים בין השנים ש"ח בחודש. לפטור זה זכאי 4,503 או 52% עומד אחוז הפטור המירבי על 2022 בשנת 32 לאורך פטורים כספי פיצויים ולא משך פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה שנות עבודתו. (חשוב לזכור כי שיעור הפטור שמוצג בטבלה מורכב 2025 הגידול בפטור ימשך עד לשנת משני הסעיפים)

2025 67%

2020 52%

2016 49%

2012

שנה

43.5%

אחוז הפטור

כיצד נקבל את הפטור על הקצבה המזכה? אמנם כל אחד יכול לקבל את הפטור על קצבה מזכה אך לצורך קבלת הקצבה יש למלא ד להורדה) 161 למס הכנסה. (טופס ד 161 טופס

מס הכנסה מאמרים

26 2022 יולי 550 ידע למידע

. האם יתרת ההון הפטורה , מנחים את מס הכנסה כיצד אתם רוצים לנצל את ד 161 טופס ב כפטור על קצבת הזקנה המזכה או כסכום חד פעמי אותו אתה מעוניין למשוך מהחיסכון. לפעולה הזאת קוראים קיבוע זכויות. לדוגמה, 10,000 פורש עם שני מיליון שקלים בחיסכון הפנסיוני מתלבט האם למשוך קצבה בגובה ש"ח ולנצל עליה את הפטור ממס. או לשלב קצבה חודשית עם סכום חד פעמי פטור ממס בגובה חצי מיליון שקלים ולהקטין את הפטור על הקצבה. 2021 הדוגמה במונחי סכום חיסכון מיליון שקלים 2 מיליון שקלים 2 סכום חד פעמי פטור ממס 0 ש"ח 500,000 קצבה חודשית ש"ח 10,000 ש"ח 7,500 פטור על הקצבה ש"ח 4,399 ש"ח 1,621 קצבה חייבת במס ש"ח 5,601 ש"ח 5,879 2.25 נקודות זיכוי 490 490 מס לתשלום 70 = 560-490 97 = 587-490 קצבה נטו ש"ח 9,930 ש"ח 7,403 האם קיבלת ד 161 בטופס מלבד ההחלטה כיצד להשתמש בפטור על הקצבה, יש לסמן שנות העבודה שקדמו לפרישה פיצויים פטורים. 32 ב- במידה ומשכת פיצויים כאלה הם יקטינו את יתרת ההון הפטורה אותה תוכל לנצל כפטור על הקצבה המזכה. כיצד משפיעה משיכת פיצויים על הפטור מהקצבה המזכה בפרישה? א'(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על 9 בסעיף . נוסחת השילוב הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – בנוסחה זו מפחיתים כספי פיצויים פטורים אותם משכנו בעבר מהסכום הפטור שעומד לרשותנו בפרישה. כדי להבין כיצד מחושבת הנוסחה, עלינו להגדיר מספר מושגים: א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות 7 ( 9 – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף מענקים פטורים שנות עבודה. או במילים אחרות כספי 32 עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ- פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד לאורך השנים שקדמו לפרישה..

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 27

על ידי 2022 – סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת יתרת ההון הפטורה .52% ב- 2022 כפול אחוז הפטור בשנת 180 כפול המקדם 8,660 הכפלת הסכום ש"ח. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו 810,576 עומד הסכום על 2022 בשנת וממודדים. 1.35 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 32 במהלך

דוגמה לאופן השימוש בנוסחת השילוב

ש"ח אשר משך בתקופת עבודתו 10,000 הדוגמה מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך ש"ח. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה 200,000 פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של אותה הוא יכול לקבל. ש"ח 10,000 קצבת זקנה – ש"ח 200,000 מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – (תקרה * שיעור = 4,399 = 52% כפול 8,660 . 2021 הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת הפטור) ש"ח 540,576 = 52% * 8,660 * 180 פחות 200,000 * 1.35 חישוב יתרת ההון הפטורה

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

180 יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם ש"ח 3,003 = 180 ש"ח חלקי 540,576 לסיכום: ש"ח 10,000 הקצבה החודשית –

ש"ח 3,003 סכום פטור – ש"ח 6,997 סכום חייב -

תרשים לחישוב הקצבה הפטורה פרסמה רשות המיסים חוזר הממחיש כיצד לחשב את הקצבה הפטורה לאחר 2012 בשנת ניכוי המענקים שנמשכו לאורך השנים.

מס הכנסה מאמרים

28 2022 יולי 550 ידע למידע

2022 תקרות וסכומים מרכזיים בפרישה תקרת הקצבה המזכה

ש"ח 8,660

כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה במידה ולא משכת 35% הפטור מורכב מ- נוספים שיעלו 17% כספי פיצויים ו- 2025 בהדרגה עד לשנת אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה הניתן 2021 סך הסכום הפטור ממס בשנת למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח (למידע נוסף) סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה (למידע נוסף)

אחוז הפטור על קצבה מזכה

52%

הסכום הפטור מקצבה מזכה

ש"ח 4,503

יתרת ההון הפטורה

ש"ח 810,576

סכום הקצבה המזערי

ש"ח 4,606

סכום הצבירה המזערי

ש"ח 95,715

?2022 מהו שיעור הפטור על הקצבה המזכה בשנת מתקרת הקצבה המזכה. הפטור 52% שיעור הפטור על הקצבה המזכה עומד על 2022 בשנת .2025 עתיד לעלות שוב בשנת ?2022 מה גובה הפטור על הקצבה המזכה בשנת ש"ח 4,503 גובה הפטור על הקצבה המזכה לחוסך שלא משך פיצויים פטורים עומד על בחודש. מה גובה הפטור הנוסף? או חוסך שמשך פיצויים פטורים. 2012 הפטור הנוסף, הוא הפטור לחוסך שפרש לפני שנת ש"ח 1,472 וגובה הפטור עומד על 17% אחוז הפטור עומד על מהי קצבה מוכרת? קצבה מוכרת היא קצבה שנובעת מתשלומים פטורים. קצבה מוכרת היא פטורה ממס.

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 29

גמלאי צה"ל – פטור מקצבה מזכה גם לפורש שהיוון לכל החיים יחיאל קדם

התקבלה פסיקה בנוגע להסדר 2022 במרץ חדש שגובש בין רשות המיסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, לאחר מחלוקת ארוכת שנים בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות הגמלאים. בלב המחלוקת עמדה גישת רשות המיסים, שלטענתה גמלאים שהיוונו חלק מקצבתם במועד הפרישה בפטור ממס, נהנו כבר בפרישה מהטבת המס משמעותית בגין הסכום אותו היוונו, ולכן הטבת המס שעמדה לרשותם נוצלה במלואה. טענתה של רשות המיסים היא שאין מקום להטבת מס נוספת במסגרת קיבוע הזכויות על הקצבה המשולמת לגמלאי צה"ל, גם אם הניכויים בגין ההיוון הסתיימו. מנגד, עמדתם של גמלאי צה"ל היא שאין הצדקה לנכות מס מלא מהקצבאות המשולמות להם לאחר תום הניכויים בגין ההיוון שבוצע בפרישה, לא רק זאת גמלאי צה"ל שביצעו היוון החזירו בפועל ל"צה"ל – מדינת ישראל" סכומים פי כמה מאילו שקיבלו. מכאן, על פי ההנחיה החדשה, נכנסה לתוקף שיטה חדשה הנקראת "שיטת המקדם", שיטה זו תקפה לכלל גמלאי צה"ל אשר

התקבלה פסיקה בנוגע להסדר 2022 במרץ חדש שגובש בין רשות המיסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, לאחר מחלוקת ארוכת שנים בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות הגמלאים. בלב המחלוקת עמדה גישת רשות המיסים, שלטענתה גמלאים שהיוונו חלק מקצבתם במועד הפרישה בפטור ממס, נהנו כבר בפרישה מהטבת המס משמעותית בגין הסכום אותו היוונו, ולכן הטבת המס שעמדה לרשותם נוצלה במלואה. טענתה של רשות המיסים היא שאין מקום להטבת מס נוספת במסגרת קיבוע הזכויות על הקצבה המשולמת לגמלאי צה"ל, גם אם הניכויים בגין ההיוון הסתיימו. גמלאי צה"ל הזכאים לקצבת פרישה, 25% רשאים להוון בפטור ממס עד מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות, וזאת "בתמורה" להקטנת הקצבה החודשית. עד כה תפיסת רשות המיסים הייתה שהיוון זה מקנה הטבת מס ועליו לבוא על חשבון ההיוון הפטור לו 190 לתיקון זכאים יתר הפורשים בהתאם . לפקודת מס הכנסה מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו היוון פטור ממס לכל החיים.

CFP יחיאל קדם - מתכנן ומלווה פרישה מעבודה, ומתכנן פיננסי הוליסטי

מס הכנסה מאמרים

30 2022 יולי 550 ידע למידע

בהתאם לכל החיים ביצעו היוון קצבה . 1997 ו- 1970 לתקנות לדעתי רשות המיסים פעלה נכון ומקצועית בחוזר זה, ומה שקבעה בפועל הוא שלמרות שההיוון בוצע "לכל החיים ", התקופה שתילקח בחשבון לקיזוז סכומי ההיוון מסך ההון הפטור, הינה התקופה החופפת בין גיל הזכאות לבין הגיל סיום ההיוון בהתאם למקדם בלוחות גברים ונשים , שזה בפועל תוחלת החיים 1970 בתקנות הגלומה במקדם בלוחות ההיוון של צה"ל.

1 הערה: החישוב נעשה בהתאם ללוחות (נשים) אשר פורסמו ע"י 2 (גברים) וללוח במרץ 16 רשות המיסים בחוזר שפורסם ב- , לוחות אילו מסתמכים על הלוחות 2022 לגברים ולנשים המכילים מקדמי היוון . 1970 בתקנות הנחיות הפעולה מתחלקות לשתי תקופות: א. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לפני . 1.1.2012 ב. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לאחר . 1.1.2012

.1.1.2012 א. הנחיות לפעולה – גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לפני נתונים וביצע 2012 הפחתת היוון פטור לפורש כוחות הביטחון שהגיע לגיל פרישה לפני לכל החיים 25% היוון תאריך לידה 4/27/1944 תאריך פרישה מצה"ל/היוון 1/31/1997 הגיל במועד ההיוון 52.80 גיל "המקדם" בהתאם לנספח המקדמים 74+2 חודשים מועד גיל "המקדם" 27/06/2018 מועד גיל הזכאות 4/27/2011 דין ישן/דין חדש דין ישן תקופה חופפת בחודשים אין צורך בדין ישן

חודשים. 2 ו- 74 הנתונים הינם של פורש ממין זכר, וגיל המקדם במקרה זה הוא גברים, במקרה זה עגלנו 1 בכדי להגיע לגיל המקדם יש לגשת לנספח א’ בחוזר זה – לוח חודשים. 2 ו- 74 , ואז ניתן לראות שגיל המקדם הוא 53 לגיל

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 31

. חישוב הפטור בהתבסס על מסמך לוח סילוקין, או תלוש ראשון בו 1. א מופיע הניכוי הראשון של החזר ההיוון, במקרה זה ההחזר הראשון הינו .₪ 1000 ע"ס ₪ 1000 בכדי להגיע לאחוז הפטור להפחתה יש לחלק את סכום ההחזר הראשון ע"ס .₪ 5380 ב-גובה התקרה מזכה בשנת ההיוון, במקרה הנ"ל תקרה מזכה ע"ס , תוצאה זאת יש להפחית מהפטור המקסימלי בכל שנת מס. 18.587% התוצאה היא . 52% – 18.587% = 33.413% >= 2022 לדוגמא בשנת חישוב: שיטה א חישוב הפטור בהתבסס על מסמך עם אופן חישוב החזא ההיוון – טבלת סילוקין סכום ההפחתה הראשון שמוצג בלוח הסילוקין ₪ 1,000 1997 תקרה מזכה בשנת ההיוון – ₪ 5,380 חישוב שיעור ההיוון ביחס לפטור תקרה מזכה 18.587%

18.587%

עד יום גיל המקדם 27/04/2011 מיום גיל הזכאות יופחת הפטוב ב: 27/062018 ומגיל המקדם והלאה הגימלאי זכאי לפטור מלא. וכמובן כל גידול נוסף) 2018 (הפטור ב-

49%

חודשים, ולאחר גיל 2 ו- 74 ההפחתה תבוצע עד גיל המקדם, כלומר במקרה הנ"ל עד גיל זה הגמלאי יקבל פטור מלא. 20 פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה"ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד הערה: מצה"ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. חישוב הפטור בהתבסס על תלוש הפנסיה בגיל הזכאות, במקרה 2. א .₪ 2000 , וההפחתה בתלוש הינה ע"ס 2018 זה גיל הזכאות בשנת בכדי להגיע לאחוז הפטור להפחתה יש לחלק את סכום ההחזר המופיע בתלוש הפנסיה בשנת גיל הזכאות, במקרה הנ"ל תקרה התקרה מזכה ב-גובה ₪ 2000 בגיל הזכאות ע"ס .₪ 8380 מזכה ע"ס , תוצאה זאת יש להפחית מהפטור המקסימלי בכל שנת מס. 23.866% התוצאה היא

מס הכנסה מאמרים

32 2022 יולי 550 ידע למידע

. 52% – 23.866% = 33.413% >= 2022 לדוגמא בשנת חישוב: שיטה ב

חישוב מבלי שהוצג מסמך סילוקין, יש לבצע בהתאם לתלוש הפנסיה בגיל הזכאות גובה הקצבה בגיל הזכאות ₪ 7,500 אחוז ההיוון 25% סכום ההפחתה ₪ 2,000 תקרה מזכה בגיל הזכאות ₪ 8,380 חישוב שיעור ההיוון ביחס לפטור תקרה מזכה 23.866%

23.866%

עד יום גיל המקדם 27/04/2011 מיום גיל הזכאות יופחת הפטור ב: 27/06/2018 ומגיל המקדם והלאה הגמלאי זכאי לפטור מלא. וכמובן כל גידול נוסף) 2018 (פטור ב-

49%

חודשים, ולאחר גיל 2 ו- 74 ההפחתה תבוצע עד גיל המקדם, כלומר במקרה הנ"ל עד גיל זה הגמלאי יקבל פטור מלא. 20 פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה"ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד הערה: מצה"ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. .1.1.2012 ב. הנחיות לפעולה- גמלאי שהגיע לגיל הזכאות אחרי נתונים: . 72 הנתונים הינם של פורש ממין זכר, וגיל המקדם במקרה זה הוא גברים, במקרה זה עגלנו 1 בכדי להגיע לגיל המקדם יש לגשת לנספח א’ בחוזר זה – לוח .72 , ואז ניתן לראות שגיל המקדם הוא 43 לגיל חודשים. 60 תקופת החפיפה היא מספר החודשים מגיל הזכאות עד גיל המקדם, במקרה זה . חישוב הפטור בהתבסס על הצגת מסמך עם סכום היוון נומינלי. 1. ב במקרה זה הגמלאי המציא תלוש פנסיה ראשון עם סכום ההיוון הפטור ששולם לו בתלוש, או מסמך היוון המפרט סכומים מיום ההיוון. .₪ 347,011 וסכום ההיוון הנומינלי ששולם ביום ההיוון בפטור הינו ע"ס

מס הכנסה מאמרים

2022 יולי 550 ידע למידע 33

יש להצמיד סכום זה למדד מחודש ההיוון עד ינואר של שנת גיל הזכאות, כמו כן לחשב את תקופת ההיוון בחודשים, תקופה זאת שווה למספר החודשים מחודש ההיוון עד גיל 60 חודשים, ולחשב את התקופה החופפת בחודשים – במקרה זה 351 המקדם -במקרה זה חודשים. את היחס בין תקופת החפיפה לתקופת ההיוון יש להכפיל בסכום ההיוון לאחר הצמדה .₪ 93,296 למדד, התוצאה שווה ל- ולאחר מכן 180 ובכדי לקבל את אחוז הפטור שיש להפחית יש לחלק את התוצאה ב- בתקרה המזכה בשנת הזכאות. חישוב: שיטה א חישוב הפטור בהתבסס על הצגת סכום היוון נומינלי – במצב שישנם מסמכי היוון סכום ההיוון הפטור ממס שהתקבל בפרישה ₪ 347,011 סכום ההיוון שהוא צמוד למדד מיום ההיוון עד תחילת שנת 01/01/2021 עד 31/01/1997 – גיל הזכאות ₪ 545,779 עד 31/01/1997 – תקופת ההיוון עד גיל המקדם בחודשים 27/04/2026 351 תקופה חופפת בחודשים 60 = 545779 * / 351 = סכום ההיוון היחסי לתקופה החופפת סכום זה יש להפחית מסכום ההון הפטור ₪ 93,296 2021 תקרה מזכה לשנת ₪ 8,460 932961/180/8460 = חישוב הפגיעה בפטור 6.13% הפחתה זאת תבוצע לכל ימי חייו של הגמלאי. 20 פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה"ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד הערה: מצה"ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. . חישוב הפטור בהתבסס על תלוש קצבה בגיל הזכאות. 2. ב במקרה זה, כאשר אין מסמכים מהעבר, יש להשתמש בתלוש הקצבה בגיל הזכאות, ולגזור ממנו את סכום ניכוי ההיוון.

מס הכנסה מאמרים

34 2022 יולי 550 ידע למידע

את סכום ניכוי ההיוון בגיל הזכאות יש להביא לסכום התואם לאחוז ההיוון המקורי, , ואחוז ההיוון המקורי 5% , אחוז ההיוון בתלוש הוא ₪ 500 לדוגמא אם הניכוי הינו ע"ס . 5 * 500 = 2500 אזי סכום הניכוי לחישוב ההפחתה מההון הפטור הוא 25% הוא מתקרה מזכה בגיל הזכאות, 35% בכל מקרה אם סכום ניכוי ההיוון בגיל הזכאות עולה על מתקרה מזכה. 35% יש להפחית מקסימום חישוב: שיטה ב חישוב הפטור בהתבסס על תלוש הקצבה – במצב שאין מסמכי היוון סכום ההפחתה בהתאם לתלוש חודש גיל הזכאות ₪ 3,457 מתקרה מזכה 35% סכום ההפחתה לא יעלה על במועד גיל הזכאות – ולכן יבוצע לפי הנמוך ₪ 2,961 תקופה חופפת בחודשים 60 2961 * 60 = סכום ההיוון לתקופה החופפת ₪ 177,660 177660/180/8460 = חישוב הפגיעה בפטור 11.67% הערות וסיכום: ● , ומחליפה את ההנחיה 2020 ההנחיה החדשה חלה רטרואקטיבית מתחילת שנת . 15.9.2020 הקודמת שניתנה ביום ● על אף שההנחיה חלה באופן אחיד על כל גמלאי צה"ל שהיוונו את קצבתם לכל החיים , החישוב לפי שיטת המקדם משתנה מאדם לאדם ותלויה 1970 בהתאם לתקנות בגורמים משתנים ולכן יש לבדוק באופן אישי כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם איש מקצוע.

Made with FlippingBook Annual report maker