השביל שלנו | צעד ירוק

מהדורה דיגיטלית

ירוק צעד Green Step

ח

ש ד

נ

ת ו

ו

ת

מ

י

ב

י

ק

ח

י

ל

נ

ו

ך

הַשְבִיל שלנו

צוות פיתוח - צעד ירוק נדב גופר עינת מלצר חלפון דריה אייכלר בארי נועה שביט גוגול

בחינה מקצועית פנינה רביד

קראו והעירו ריקה מלצר ענת הלן תמרי קרן לביא מזרחי

תודה מיוחדת לברברה אנדרס על הארות והדגשים.

הופק בסיוע המשרד להגנת הסביבה.

כל הזכויות שמורות לצעד ירוק. אין להשתמש, להעתיק או לשכפל ללא אישור בכתב. ©

2

תוכן עניינים

5-12

מבואות מבוא - חינוך סביבתי בגיל הרך מבוא לתכנית ״השביל שלנו״ אבני הדרך בתכנית טבלה מרכזת של מערכי הפעילות בתכנית הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד מערכי לימוד-השביל שלנו . השביל שלנו - "כל מקום הוא קסום" 1 . חשים את הסביבה - החושים. 2 . חוקרים את הסביבה - מגוון הצמחים ובעלי החיים 3 . אני זז - תחבורה בת קיימא 4 . אני בריא - בסביבה בריאה 5 . אני משפיע - השפעת בני האדם על הסביבה 6 . אני שומר הסביבה - אקטיביזם 7 פרויקטים פרויקט סביבתי - חברתי מסכם פעילויות נוספות להרחבה והעמקה - לפי תכני ליבה נספחים תוכנית גאנטית למערך "השביל שלנו"

04-05 06-07 08-09 10-11 12

13

13-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42

43-51

43-45 46-51

52-55

52-53 54 55 53

מכתב חשיפה להורים - תכנית "השביל שלנו" מפה פתוחה לתיעוד טיול בשביל עם ההורים בבילוגרפיה

3

חינוך סביבתי לגיל הרך | מבוא

ערכי התרבות, המורשת והסביבה שאנחנו רוכשים בשחר ילדותינו הם אלה המעצבים אותנו, את אופיינו, ואת הכרתנו, והם גם אלה שמעצבים אחר כך, בבגרותנו, את העולם שבו .)2010 אנו חיים" (אנדרס, בבואנו לעסוק בחינוך סביבתי ויישום אורח חיים מקיים בגן, מומלץ להתחיל עם ילדים צעירים בהיבט הערכי רגשי: פיתוח ההתבוננות, פליאה, סקרנות ותחושת שייכות למקום כבסיס שעליו יתפתח גם ההיבט הקוגניטיבי של הבנה וידע על העולם. הגיל הרך הוא גיל משמעותי לפיתוח קשר רגשי, תחושות של כבוד ושמירה על הסביבה הטבעית. הסביבה הטבעית מהווה סביבה לימודית היוצרת בסיס לתפיסה סביבתית לכל החיים, מחזקת נטייה טבעית של הילדים לראות את עצמם חלק מהעולם הטבעי ומלמדת על הקשרים שבין בעלי חיים, צמחים והאדם בעולם. בעולמנו כיום קיימת מגמה ברורה של עיור ותיעוש המשפיעה על קשרי הגומלין של בני האדם בכלל והילדים בפרט עם סביבתם הטבעית.

החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מנסים לעודד ערנות לסביבה המקומית תוך התמקדות ביצירת קשר רגשי והקניית ידע, ובהמשך, מתוך ערנות זו, לעורר חשיבה ביקורתית ועשייה חברתית. עשייה כזו מקדמת בקרב הילדים מוטיבציה ואופטימיות: 'אני יכול', 'אני עוזר, אני תורם', 'אני נוטע', 'אני זורע ושותל ירקות למאכל', 'אני שומר על שדה הבור ליד גני', 'אני פועל לטובת בע"ח בחצר הגן' וכדומה. רעיונות מרכזיים שחינוך סביבתי מקיים מבקש להדגיש: תחושת הפליאה מיופיין פליאה והערכה לסביבה: .1 ומורכבותן של מערכות טבעיות הינה הבסיס לעירור התרגשות וסקרנות ויצירת נכונות לשינוי בעמדות והתנהגות מיטבית ביחס לסביבה. הכרות עם מושגים ועקרונות הכרות עם מדעי הסביבה: .2 בסיסיים במדעי הסביבה כבסיס לידע ולהבנה כי קיום החיים בעולמנו הוא מארג עדין של יחסי גומלין בין כל היצורים החיים לבין עצמם (כולל האדם) ובין היצורים החיים לסביבתם. יכולת ההקשבה, ההתבוננות ומיפוי של הידע על הסביבה יהווה עבורנו בסיס לקבלת החלטות למענה.

4

4

האדם צורך מן הסביבה . יחסי גומלין בין האדם לסביבה: 3 הטבעית משאבים רבים. קיומה והמשכיותה של החברה האנושית תלויות ביכולתו של האדם להשתמש בידע ובעזרת חיבורי אינפורמציה ויצירתיות למזער את השפעתו השלילית על הסביבה ולהגביר את השפעתו החיובית. העיסוק בחינוך סביבתי וחינוך יצירתיות ומיומנויות: .4 לקיימות, מזמן הקנייה ותרגול של מיומנויות עם הבנייה של ידע והבהרת ערכים. לדוגמא: תהליכי חשיבה כמו חקר, פתרון בעיות, קבלת החלטות. במהלך תהליכי החשיבה מופעלות אסטרטגיות חשיבה כמו: שאילת שאלות, השערת השערות, מיון, השוואה, הסקה. בנוסף, הבנייה של מיומנויות כמו: חשיבה יצירתית, שיתופיות, ומיומנויות עשייה כמו גינון, מלאכת יד. התמודדות עם הבעיות בחירה, יוזמה ואחריות אישית: .5 החברתיות והסביבתיות איננה אך ורק עניינם של המוסדות ושל מקבלי ההחלטות. כל פרט ופרט יכול לבחור ומחויב לפעול למען הקהילה ולמען הסביבה תוך שמירה על נהלים וחוקים. עם ההבנה הזו ועם ארגז הכלים שיקבל הילד עם יישום התכנית הוא יחזק את הערך העצמי שלו ויחווה למידה משמעותית שתתרום להפנמה כי ביכולתו להשפיע ולשנות את עולמו.

הסביבה הלימודית . עיצוב סביבת לימודים מעוררת השראה: 6 בכיתת הגן ובחצר הגן הינה מקור אותנטי ומשמעותי להשראה, למפגש חווייתי, למידה, חשיבה וחקר. כמו כן, עיצוב הסביבה הלימודית בגן מטרתה לעורר ולאפשר לילדי הגן לקיים פעילויות שונות של משחק, תנועה, חקר, גילוי ולמידה בכלל, בהתאם לרעיונות יצירתיים העולים אצל הילדים .

*נמפית הסרפד

*חמניה

5

| מבוא

רציונל התכנית:

בחוברת רעיונות לפעילויות מגוונות ללימוד והעמקה על הסביבה והטבע המשלבות נושאי ליבה בגן הילדים, כגון: כישורי חיים, חינוך גופני, מורשת ותרבות, אמנויות, מדע וטכנולוגיה ושפה בגישה אינטגרטיבית. כאשר אנו משלבים תחומי ידע שונים אנו מאפשרים לילדים להרחיב את האופקים, ליצור מניע ללמידה וסקרנות וללמוד את תחום הקיימות כהוליסטי - ככזה הקשור לכל תחומי החיים שלנו והמהווה בסיס קיומי, ערכי והתנהגותי בחיי היום יום. דוגמא נהדרת לפרויקט סביבתי רחב שנעשה בשבילי ארץ : 60 ישראל הוא הקמפיין בנושא השמירה על פרחי הבר בשנות ה בעבר, הנוהג לקטיף פרחי הבר, היה תחביב לאומי- משפחות יצאו לטייל, וילדי גנים ותלמידי בתי ספר ראו לנכון, כביטוי לאהבת הטבע, לחזור הביתה עם זרי פרחי בר. ילדים רבים עמדו בצדי הכבישים ומכרו פרחי בר "טריים" שנקטפו מהשדה הסמוך. פרחי הבר הלכו ונעלמו מנוף הארץ. מסע הסברה ציבורי רחב שנעשה על ידי החברה להגנת הטבע החזיר את הצבע לשדות המדינה. קמפיין שעלה בשנות השישים, תחת הכותרת: "צא לנוף אך אל תקטוף" והטמעת המודעות מצד גננות ומורות לחשיבות שמירת פרחי הבר תרמו להפסקת קטיף פרחי הבר ברחבי הארץ .

הילדים בימינו נחשפים פחות ופחות לסביבה בכלל ולסביבה טבעית בפרט. לעיתים דווקא בשנים חשובות אלו, עת הם לומדים להכיר את

סביבתם ומתעצב הקשר שלהם אליה, יגיעו אל הגן ברכבם של ההורים ובו ישובו הביתה עד יום המחר.

תכנית "השביל שלנו" מבקשת לחשוף את הילד בצורה מונחית ורב שלבית להיכרות עם סביבתו הקרובה, להתנסות, להסתקרן, להבחין בפרטים ולגלות פליאה והערכה לסביבה. התכנית ממשיכה ומגלה את המקומות בהם אנחנו משפיעים על הסביבה כהזדמנויות להשפעה חיובית ולקיחת אחריות. בסיום התכנית נבצע פרויקט בו ננסה לערב את הקהילה המהווה גם היא רובד חשוב בסביבתנו, להכיר להתחבר ולשתף פעולה על בסיס חיובי וערכי. שלבי הבניית הידע בתכנית: 1. היכרות חווייתית עם סביבתנו הקרובה בדגשים ורבדים שונים (תחושות, טבע, תהליכים, תנועה, יחסי )גומלין וקהילה 4. הבנה כי סביבה בריאה תורמת לבריאותנו ורווחתנו. 5. איתור צורך לשינוי כהזדמנות להשפעה חיובית ולקיחת אחריות על הסביבה. 6. יצירת קשר עם הקהילה (הורים, שכנים , הרשות) להובלת שינוי למען הסביבה בפרויקט משותף. התכנית והמערכים השונים מנחים לאורח חיים בריא ומקיים בגן ולהבנה של יחסי הגומלין שלנו עם הטבע והשפעתנו עליו. כל זאת מתוך מטרה לעודד אקטיביזם סביבתי - חברתי וכך לשפר את בריאותנו ואיכות חיינו. 2. היכרות עם השפעות האדם על הסביבה. 3. בירור: מה צריכה סביבה כדי להיות בריאה?

6

תכנית "השביל שלנו"

*עץ אורן - איצטרובל

מערכת לשיתוף ידע חוברת דיגיטלית זו מהווה גם מערכת שיתוף ידע. אתן הגננות עושות המון ויכולות בעזרתה להעשיר האחת את השנייה ברעיונות מנסיונכן העשיר.

סקר גנים פעילים בחינוך - מאפשר לכן סביבתי לעדכן אותנו ואת הרשות על מה שמענין אתכן, היכן תרצו עזרה ומה אתן כבר עושות בתחום.

רמות שונות: 3 השיתוף ישמש אותנו ב-

- בכל אחד ממערכי גננת משתפת הלימוד יופיע אייקון שבלחיצה יוביל אתכן לדף בו תוכלו לשתף מהידע שלכן כל חומר שנאסף במהלך הפעילות בטקסט או בתמונה ויוכל לשמש להצגת תוצרים ושיתוף גננות בשיטות והרעיונות, להעשרת הפעילות ברשות ובארץ בכלל.

- כאן המקום רעיונות לשיפור והרחבה שלכן לשפר את החוברת: להעיר על

טעויות ותיקונים, הצעות, הערות פדגוגיות ועוד.

*פרפר זנב סנונית

מטרות:

1. לאפשר לצוות הפדגוגי של הגן, לקיים תכנית סביבתית שנתית

בצורה פשוטה ונגישה. המודל שנבנה עבורכן, ומוגש לכן כאן, מותאם לגיל הרך ולשלבי ההתפתחות בהם מצויים הילדים. 2. ליישם, הלכה למעשה, מתודות של אורח חיים בריא ומקיים. 3. לשפר מיומנויות אישיות של הילדים באמצעות לימוד חווייתי ואקטיבי של מקצועות הליבה.

7

תכנית "השביל שלנו" | מבוא

אבני דרך בתכנית השביל שלנו:

>

>

>

>

>

. פרויקט 6 קהילתי

. אקטיביזם 5

. ביצוע סדרת 4 שיעורים וטיולים בפועל

. סיור מקדים 2

. בחירת שביל 1

. הכנת תכנית 3 מפגשים

שביל מומלצים: השביל יהיה מעגלי ברובו, לא יחצה כבישים, יעבור בשטחים ציבוריים, יכיל סביבות שונות, צמחיה מגוונת או צמחיית בור, שטח ציבורי פתוח, ממשקים מסוימים לשכונה וקהילה ועוד. 4. שטח שניתן יהיה לאמץ אותו. לא צריך לחשוש משטח מלוכלך כי נוכל לנקותו. לנהלי יציאה לטיול - חוזר מנכ"ל טיולים ופעילויות חוץ תשע"ז - לחץ כאן) . סיור מקדים 2 את הסיור המקדים מומלץ לבצע במידת האפשר עם הסייעות, המפקחת וגורמים המלווים את התכנית כדי לשמוע דעות ורעיונות נוספים. מטרת הסיור היא לערוך היכרות ראשונית עם השביל, לחוות את השביל ואת הפוטנציאל החינוכי שלו, תאום צפיות ולימוד בסיסי של מגוון המינים בשביל. כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ו"נחבוש משקפיים ירוקים״: 1. בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין כברת הליכה איטית - דרך שצריך להספיק, גם בהליכה של כמה צעדים ניתן לחוות עולם מלא. 2. נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים. תשומת לב לחושים - החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה וליצירת הקשר הראשוני. ריח של פרחים, ציוץ ציפורים, מגע העלים בכפות הרגלים / הידיים, מראה השמיים לפני סערה ועוד.

. בחירת "השביל שלנו" 1 כל גננת תבחר שביל/ אזור/ מקום בסביבת הגן אותו יאמצו. השביל יכול להיות בחצר, מסביב לגן, בגן שעשועים קרוב, דרך לשטח פתוח ועוד. כל מקום הוא קסום וכל סביבה טבעית מזמנת לנו מפגש עם הטבע. לאחר כל מערך פעילות בגן נצא לטיול בשביל שלנו בו נעסוק ברובד סביבתי המבוסס על הפעילות שעברנו בתוך הגן. כיצד נבחר שביל מחוץ לגן? במהלך היום-יום אנו עוברים בין סביבות טבעיות ועירוניות שונות, אך אופן ההליכה וחוסר תשומת הלב לפרטים הוא מה שגורם לנו להחמיץ את העולם הטבעי שסביבנו. למעשה, כל מקום שופע הזדמנויות לחוויות סביבתיות מרתקות. את השביל שלנו נבחר בהתאם להוראות והגדרות של טיול קצר בחוזר מנכ״ל בנושא טיולים ופעילויות חוץ בגן הילדים.

ניתן לערוך טיול לכל ילדי הגן בליווי הגננת והסייעות בלבד.

עיקרי ההוראות וההגדרות של טיול קצר: 1. ק"מ מהגן . 1 במרחק של עד

2. מותאם להליכה של ילדים (מדרכות ומעברי חציה באזורי כביש, אין בשביל בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות ומתקנים מסוכנים וכד') 3. בבחירת האיזור יש כמובן לשים לב לזהירות מונעת גם בהקשר של קוצים, פוטנציאל למציאת נחשים או פרוקי רגליים שעלולים לעקוץ (זהירות אינה פחד!). מאפייני

8

3. כאשר ניראה עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין - סיטואציה / מראה שמשך את תשומת לבנו נתמקד בו, נעצור ונבחן מה מתרחש. שם טמון הסיפור, הפלא, הלימוד, המחקר והאפשרות לשינוי. 4. למרות שאנו הולכים באותו המקום דינמיות וגמישות - בכל רגע, בכל יום, בכל שבוע, ניראה מראה שונה. נחווה חוויה שונה וניחשף למראות ותהליכים סביבתיים שונים. 5. נצא לשביל, ׳נאסוף הסתכלות מנקודת המבט של הילדים: הזדמנויות' שיבואו מהילדים, נעודד שאילת שאלות - מה אנחנו רואים? איך? למה? היכן? נתעד את ההזדמנויות ונאסוף ממצאים מהשטח במידה ואפשר. כאשר נחזור לגן נדון, נשאל שאלות ונמצא הזדמנויות לחקר ובהמשך לפעולה פיזית בשביל או בגן הקשורה לנושא. * תרגול של איתור הזדמנויות יערך בהשתלמויות השביל שלנו שתפעיל "צעד ירוק" ברשות וכן בחניכה של מדריכי "צעד ירוק" בגן .

כל אחד מהמערכים מחולק לחלק עיוני המועבר במסגרת מפגש תוכן בגן ולאחר מכן חלק יישומי-מעשי של יציאה דק כל טיול) לצורך יישום והעמקה 30 לטיול בשביל שלנו (כ של התכנים שנלמדו במפגש. לאורך השנה נצלם, נאסוף פריטים, נצייר ובכל דרך יצירתית אחרת נרכז את המידע והחוויות שנאסוף במהלך הטיול בשביל. יש חלק חשוב בתכנית והוא מהווה עוגן חשוב לתיעוד לביסוס הידע אצל הילדים באמצעות שחזור החוויה והעצמת הלמידה דרך חזרות. בנוסף ישמש אותנו התיעוד להעברת הידע לקהילה ולרשות המקומית ולהפצת המסר של אחריות כלפי הסביבה. - בגן יוקצה קיר תוכן לתכנית "השביל קיר תוכן שלנו" בו נציג ונמלא לאורך ביצוע התכנית את התכנים ופריטים ממפגשי התוכן והטיול בשביל. בסוף השנה ניצור כרזה שתרכז את הידע שצברנו במהלך השנה על השביל שלנו. . אקטיביזם 5 - ניישם מומלץ ליישם את התכנים בסביבת הגן / השביל את התכנים בפעולות מעשיות בסביבת הגן / בשביל. בתכנית המפגשים ניתן למצוא מגוון חלופות ליישום לכל מערך פעילות. רעיונות נוספים מגננות ניתן למצוא בבנק ההזדמנויות . . פרויקט קהילתי 6 בפרויקט הקהילתי אנחנו גם יוצרים שינוי לטובת הסביבה כסיכום לגישה והעמדות שניסינו לחדד במהלך התכנית, ובנוסף אנחנו משתמשים בפעולה כדי לחבר אלינו בעלי עניין נוספים מהקהילה ובכך להעמיד את הגן כמרכז חיבור בקהילה ( גן-הורים-קהילה-שכונה-רשות). ניתן לבחור פרויקט ממגוון הפרויקטים המוצעים בהמשך או לבחור רעיון מקורי המותאם לצרכיי השביל / האתר או הקהילה שלכם.

. הכנת תכנית מפגשים 3

דוגמא לתכנית מפגשים ניתן לראות בנספחים - תכנית מפגשים וטיולים - לחצו כאן

טבלת הכוונה לטיולים ב"שביל שלנו": במהלך הסיור המקדים והטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלת הכוונה בכדי לאפיין את ה"שביל שלנו". בטבלה מגוון רעיונות ודוגמאות של גננות הממחישים מה ניתן למצוא ולספר, במה להתמקד ורעיונות נוספים.(לטבלה מצומצמת לשימוש בסיור המקדים לחצי כאן)

אתן מוזמנות לחלוק חוויות, גננת משתפת. רעיונות, דברים שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית. הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות

הוואטסאפ של התכנית בערים.

. ביצוע סדרת שיעורים וטיולים בפועל 4 דקות כל 30 מערכי שיעור (כ- 7 התכנית מחולקת ל מפגש) המסודרים לפי הסדר המומלץ להעברה בגן.

9

תכנית "השביל שלנו" | מבוא

טבלה מרכזת - מערכי פעילות "השביל שלנו":

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

מדע וטכנולוגיה אומנויות כישורי חיים שפה בגישה אינטגרטיבית מדעים - גוף האדם מוסיקה כישורי חיים פעילות גופנית עונות השנה

הקו המקשר בין המערכים והפעילויות בחוברת. עוזר לצייר תמונה רחבה של הסביבה, יצירת קשר רגשי, למידה והעמקה ולבסוף אקטיביזם. נחזור למערך השביל שלנו לאחר לימוד של כל אחד מהמפגשים הבאים וסיור בשביל.

. השביל שלנו 1 “כל מקום הוא קסום"

• יצירת חוויה חושית בסביבה הטבעית. • שכלול יכולתו של הילד לחוש ולהכיר את סביבתו.

אנו חווים את הטבע דרך החושים

. חשים את 2 הסביבה

• תרגול סנסורי

• חשיפה למגוון החי העצום שבסביבתנו הקרובה.

הרציונל כאן הוא כפול: סביבתי וחינוכי - תהליכי הטבע המורכבים מתאפשרים בזכות מגוון רחב של מיני צמחים, בע״ח ופטריות בטבע, כאשר כל אחד חשוב לסביבה. עולם שלם של סיפורים, תהליכים ויחסי גומלין מצוי מעבר לפתח הדלת. ההיכרות איתו טומנת בחובה חוויה ועושר חינוכי ממעלה ראשונה. כתוצאה משימוש בכלי תחבורה ממונעים אנו פחות מרגישים, רואים וחווים את הסביבה הטבעית מחד, ומאידך מחלישים את בריאותנו עלי ידי הגדלת הזיהום והפחתה בפעילותנו הגופנית. שימוש באמצעי תחבורה מקיימים מאפשרים לנו מגע ישיר עם הסביבה, שימוש מינימלי במשאבי הטבע, אוויר נקי ,סביבה נעימה ושמירה על אורח חיים בריא

. חוקרים את 3 הסביבה - מגוון הצמחים ובעלי החיים.

• פליאה וסקרנות בסביבה הטבעית. • תרגול הבחנה בפרטים ותהליכים. • רכישת מושג ראשוני על החשיבות של הטבע סביבנו והדרכים לשמור עליו.

סוכות ושבועות עונות השנה גינה - מחזוריות

החיטה מדעים

* דבורת הדבש

מדע וטכנולוגייה לימוד על כלי תחבורה משאבי הטבע חינוך גופני, פעילות, תנועה, פעילות מוסיקלית

נאפיין את אמצעי התחבורה ואת ההבדלים בניהם. נכיר את יתרונות ההליכה לסביבה ולבריאותנו.

. אני זז - תחבורה 4 בת קיימא

10

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

שפה: לימוד הפכים מדעים - משאבי הטבע נושא גינה עונות השנה

• הבנה כי סביבה בריאה תורמת לבריאותנו. • פיתוח השאלה "מה הסביבה צריכה כדי להיות בריאה?" כמבוא לבחינת השפעותנו על הסביבה.

יש לנו יחסי גומלין ישירים עם משאבי הטבע והסביבה שלנו .כאשר הסביבה בריאה ונקייה גם אנחנו בריאים. לדוגמא: אויר נקי, מים נקיים, צמחייה בריאה ומשגשגת.

. אני בריא 5 בסביבה בריאה

.• נבחן באמצעות הזדמנויות מהשטח את ההשפעה שלנו ושל אחרים על הסביבה לטוב ולרע. • נתרגל את החשיבה: "מה נוכל לעשות בכדי להטיב עם הסביבה?" • נתרגל את הצימוד בין איתור הבעיה הסביבתית לבין החשיבה על פתרון וההתגייסות למענו. • תרגול צורת חשיבה של דאגה לסביבה. • תרגול חשיבה יצירתית של פתרון בעיות מקומיות. • מיפוי קהילתי דרך איתור בעלי עניין ושותפים בקהילה סביבנו. • חיזוק תחושת מסוגלות דרך הצלחה בהובלת שינוי ודרך הצלחה בגיוס שותפים למאמץ. הבנה עמוקה כי הדאגה לסביבה היא נחלת הכלל.

כל פעולה של אדם משפיעה לחיוב או לשלילה על הסביבה בה הוא חי בהווה ובעתיד.

. אני משפיע - 6 השפעת בני האדם על הסביבה

ל”ג בעומר - צמצום הנזק הסביבתי ופעילויות מומלצות לל”ג בעומר

שומרי הסביבה

למפגש בין ההיכרות שלנו עם הסביבה וערכי השמירה עליה יש תוצאה אקטיבית מתבקשת. איתור בעיות רלוונטיות ומציאת פתרונות היא מיומנות קריטית בדור זה. במיוחד חשובה הנורמה של מציאת פתרונות לבעיות בסביבתנו הקרובה. תרגול הבסיס של אקטיביזם סביבתי מקנה לילד כלים ונורמות שיתרמו להצלחתו האישית ותרומתו לחברה. בפעולות השומרות על הסביבה יש בעלי עניין רבים מהקהילה. התנסות של ילדים בתהליך מלא, משלב איתור הבעיה ועד מתן פתרון, בשיתוף בעלי עניין נוספים בקהילה, יחזק באופן שמעותי את תחושת היכולת בהובלת שינוי למען הסביבה ויחדד את הנורמה החברתית המתבקשת.

. אני שומר 7 הסביבה - אקטיביזם

כישורי חיים

הילד ידע שהוא יכול לשנות את מצב הסביבה לטובה ויכיר את התחושות והתגובות החיוביות שפעולה כזו מייצרת.

. פרויקטים - הגן 8 כמרכז קהילה

11

הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד

אני שומר סביבה הגן כמוקד חיבור של

אני בריא סביבה בריאה השפעות הדדיות אדם-סביבה

חושים יצירת קשר עשיר במגוון רבדים לסביבה.

השביל שלנו קשר רגשי

תחבורה יחסי אדם סביבה

אני משפיע מבעיה לפעולה למען הסביבה

מגוון המינים פליאה, התבוננות וחקר.

ויחסיות לסביבה המקומית.

הקהילה לסביבה

קליטה רחבה ומיפוי.

יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

ביקורת עצמית וקהילתית.

פתרון קונפליקטים.

מודולריות, גמישות ורלוונטיות

מסוגלות עצמית. ילדים שותפים בבניית ההוויה שלהם.

העצמת והכלת שוניות, גישה אמפטית לאחר

* ציפור דרור

* עץ דקל

*מושית השבע

12 12 הַשְבִיל שלנו

השביל שלנו | מערך בסיס “כדי שילד ישמר את תחושת הפליאה המולדת שלו בלא עזרתן של פיות כלשהן, הוא זקוק לליווי של מבוגר אחד לפחות שיכול לחלוק עמו את התחושות, לגלות עמו מחדש את השמחה, את ההתרגשות ואת המסתורין שבעולם שבו אנו חיים.” 1956 רייצ’ל קרסון,

מושגים :

רציונאל: בתכנית זו היציאה לשביל שלנו היא המתודולוגיה הבסיסית בה אנחנו מתחברים לסביבה הקרובה שלנו ולומדים דרכה על העולם ועל עצמנו. זו פעילות מחזורית בה משתלבים נושאים מתוך החוברת אליהם הגננת מתחברת ושמתאימים לשביל שלה. כל מערך בגן הוא בעצם הצגה של הנושא לקראת הביטוי שלו בשביל. השביל שלנו” הוא מעין קו דמיוני המקשר בין המערכים“ והפעילויות השונות בחוברת שמיועד לבנות את ההבנה של הילדים, בעזרת היכרות וחשיפה של הסביבה, יצירת קשר רגשי, למידה, העמקה בצרכי הסביבה ולבסוף אקטיביזם . דרך הפעולה: בכל טיול בשביל שלנו נעסוק בנושא הסביבתי שלמדנו בפעילות תוכן בגן ובנושאים והיבטים נוספים בסביבה אותם יראו, ימצאו ויחושו הילדים גם ללא הנחיה שלנו. אנחנו יכולים להתכוון לנושא מסוים אבל הזדמנויות חינוכיות בשביל "יציעו" עצמן לבד. בטיול בשביל שלנו נפנה את תשומת הלב לסביבה הטבעית שלנו ונביט אליה בפליאה. נחדד את החושים שלנו, נבחין בטבע שסביבנו, נראה שינויים של עונות ומחזורי טבע כמו מחזור החיים של הצמחים, נראה כיצד אנחנו ואחרים משפיעים על הסביבה וגם נלמד שאפשר להשאיר אחרינו את הסביבה (והעולם) במצב טוב יותר ממה שמצאנו אותו.

פליאה, סביבה, להתבונן, לראות, להבחין, להרגיש, לחוות, להשפיע, לתרום, לעזור, סקרנות .

הפעילות דקלום פעיל

הדקלום מומלץ להצגת תכנית “השביל שלי” וכסיכום לכל טיול בשביל כשהילדים מוסיפים מראות מהטיול . וחוויות הרעיונות המרכזיים בדקלום:

1. להעצים את החוויות שאנו צוברים בשביל כך שילוו אותנו גם לאחר הטיול וימשיכו לעצב את הקשר שלנו לסביבה בהווה וגם בעתיד. לדוגמא: זיכרון של תחושת הפליאה מפרפר מעופף , ציפור בקן, ענן של גשם בשמים. 2. הכרות עם יחסי הגומלין שלנו עם הטבע. לדוגמא: הציוץ המרגיע של הציפור, הענן שמוריד גשם. 3. בדקלום אנו מכירים את התהליך בו ילדים אוספים תצפיות וחוויות ובעצם מכירים וממפים את סביבתם. 4. ניתן לחדד את ההבנה כי יש לנו השפעה על הטבע שסביבנו וכל יצור הוא ייחודי וחשוב, לדוגמא: היתוש אומנם יכול לגרום לנו לאי נוחות אך חשוב כמזון לחיות אחרות. חשוב להבהיר שלטבע שסביבנו זכות להתקיים גם ללא תועלות שנראות לעין. 5. ניתן לבחון את חשיבות השמירה על הטבע, לדוגמא: לא לגעת בקן עם גוזלים. ונקיטת יוזמה: לדוגמא במידה ונפל גוזל מהקן נחזיר אותו.

מטרות: . עידוד ושימור תחושת הפליאה מן הטבע 1

. עידוד טיולים והליכה רגלית 2 . לימוד וחקר סביבתי רלוונטי 3 . עידוד איכפתיות ואקטיביזם למען הסביבה, ב”שביל 4 שלנו”, במסגרת משפחתית ובכלל

13

השביל שלנו

| מערך בסיס

מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל * . ** תוך כדי הדיקלום מומלץ לסמן לילדים להשתתף איתנו “לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן...”

*** הדקלום מומלץ לסיכום של כל אחד מהטיולים כאשר בכל פעם מציינים דוגמאות רלוונטיות מהטיול הנוכחי. **** לחילופין ניתן להציג במידת האפשר פריטים / תמונות / צילומים / בובות של אלמנטים מהטיול בזמן הדקלום.

לטייל הולכים ילדי הגן / עיבוד: עינת מלצר *

לטייל הולכים ילדי הגן, פתאום רואים פרפר לבן. לטייל הולכים ילדי הגן ופרפר לבן. פתאום מריחים פרח נהדר לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר.

*לבנין הכרוב

בשמים רואים ענן, לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר וענן.

*פרג

פתאום מרגישים יתוש קטן לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר, ענן ויתוש קטן.

*יתוש האסיאתי

פתאום שומעים ציוץ, מבחינים בגוזל . לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר, ענן, יתוש קטן, וגוזל. עד לגן. בתוך הגן נחים עכשיו, נחים בתוך הגן.

ילדי הגן זוכרים: פרפר לבן, פרח נהדר, ענן, יתוש קטן, וגוזל.

*דוכיפת

14 14

כברת דרך שצריך להספיק, גם בהליכה של כמה צעדים ניתן לחוות עולם מלא. 2. תשומת לב לחושים - נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים. החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה וליצירת הקשר הראשוני. ריח של פרחים מלבלבלים, ציוץ ציפורים, מגע העלים בכפות הרגלים / הידיים, מראה השמיים לפני סערה ועוד. 3. עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין - כאשר ניראה סיטואציה / מראה שמשכו את תשומת לבנו נתמקד בו נשב ונבחן מה מתרחש. שם טמון הסיפור, הפלא, הלימוד, המחקר, השינוי אפשרי. 4. דינמיות וגמישות - למרות שאנו הולכים באותו המקום בכל רגע, בכל יום, בכל שבוע, ניראה מראה שונה. נחווה חוויה שונה וניחשף למראות סביבתיים ותהליכים שונים. במהלך הטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלת הכוונה בכדי לאפיין את ה"שביל שלנו". בטבלה מגוון רעיונות ודוגמאות של גננות המדגימים מה ניתן למצוא, במה להתמקד ורעיונות נוספים. משחק להמחשה: הגננת בוחרת מקום אליו מטיילים ילדי הגן. לדוגמא: הילדים הולכים לטיול בים. הילדים צריכים לציין מראות שניתן לראות בטיול. שמשיה, חול, מים, דג, שמש, סירה, גלשן, גלגל ים. ניתן לחזור על המשחק בכמה סביבות שונות . סיכום החלק שבתוך הגן: לסיכום נספר לילדים שבמסגרת התכנית ה״שביל שלנו״ נאמץ שביל טיול בו נערוך מספר טיולים לאורך השנה. בשביל נחשף לסביבה הטבעית ונחווה מגוון רחב של חווית: מדהימות, נעימות, מציקות ולעיתים מפחידות .

יוצאים לטיול בשביל שלנו : 1. לכל טיול ניקח סל בו נאסוף פריטים מהסביבה: עלים, פירות, נוצות פסולת ופריטים נוספים ברוח זו. (חשוב לזכור לא לפגוע בסביבה ) 2. תיעוד בקיר תוכן - לאורך השנה נתעד את הטיולים בשביל שלנו. נצלם, נאסוף פריטים, נצייר ובכל דרך יצירתית אחרת נרכז את המידע והחוויות שאספנו במהלך הטיול בשביל בקיר התוכן בגן. התיעוד ישמש אותנו לסיכום הפעילות, שיתוף ההורים, הקהילה והרשות. בסוף השנה ניצור כרזה שתרכז ידע שצברנו במהלך השנה בפעילות בשביל שלנו. 3. טיול בשביל עם ההורים - במהלך השנה נעדכן את ההורים בפעילות בשביל שלנו ונעודד יציאה משפחתית של הילדים עם ההורים ומשפחתם אל ה"שביל שלנו" או טיולים מקבילים בסביבת ביתם. נעודד תיעוד של הטיולים המשפחתיים בשביל ושיתוף בגן בחוויות מהטיול בשביל עם ההורים. בנספחים ניתן להתרשם ולהשתמש במכתב חשיפה לשביל שלנו, מכתב עדכון על פעילות בשביל ומפה פתוחה לתיעוד הטיול . נצא לטיול הכרות עם השביל שלנו. נחפש בסביבה מראות מעניינים, נציין אותם, נעצור, נדבר, נתבונן ונתמקד בהם. נעודד את הילדים לקחת חלק פעיל בחקר הסביבה. ״תסתכלו על הציפור הזאת? מה היא עושה? מה אתה רואה? ילדים בואו תראו, אתם שומעים את הרעש הזה? מאיפה הוא מגיע? מה זה?...״ כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר: 1. הליכה איטית - בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין *מבוסס על הסיפור לטייל הולך ערן - ימימה שרון שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור: בקניון / בטיול בטבע / היכן לדעתכם טילו ילדי הגן? מוזיאון / תאטרון / בים פרפר לבן, פרח נהדר, ענן, יתוש מה הם ראו בטיול? קטן, וגוזל. ראו / הריחו / שמעו / נתקלו איך הם גילו אותם? שמחים/ נרגזים/ איך לדעתכם הם הרגישו בטיול? כועסים/ נהנים.

אתן מוזמנות לחלוק חוויות, גננת משתפת. רעיונות, דברים שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית. הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות. . במהלך הפעילות נצלם, קיר התוכן בגן נאסוף במידת האפשר מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח התוכן בגן.

15

בנק הזדמנויות בשביל שלנו | מערך בסיס

• ראינו טיפת מים שנשארה על עלה כובע הנזיר. • ראינו פרח גדול של היביסקוס ודבורה נכנסת לשתות צוף. • ראינו קורים של עכביש ותלוי עליהם עלה.

נושא חושים: מה אנו קולטים בחושים? ריח, שמיעה, מישוש, טעם, ראיה.

• דרכנו על עלים יבשים שמענו אותם מתפצפצים תחת הרגליים . • החזקנו עלים יבשים, קימטנו כמו דף נייר ופיזרנו. • הרגשנו את הרוח הקרירה בשערות ובגוף, מרגישים את הסתיו באוויר. • היום היה מאוד חם. במהלך הטיול

• ראינו שיירה של נמלים שלוקחות זרעים לקן שלהן ונתנו להן פירורים. • ראינו פרפר זנב סנונית גדול מעופף לידנו. • ראינו פירות מעץ התפוז שנפלו לאדמה והחלו להירקב. כלי תחבורה: נתבונן, נאזין, נריח ונחפש כלי תחבורה בסביבת השביל ואת השפעתם עלינו ועל הסביבה.

הזענו הרבה ולכן בכדי שלא נתייבש עצרנו להפסקת שתייה תחת הצל של עץ האזדרכת הענק.

• היום התלבטנו אם לבטל את הטיול כי ירד גשם. לאחר כמה דקות הגשם פסק ויצאנו וקיבלה את פנינו קשת בענן מרהיבה בשמיים. • שמענו ציוצי ציפורים וראינו קן עם גוזלים.

• ממש לפני האקליפטוס הגננת הרשתה לרוץ וכשהגענו הרגשנו את פעימות הלב והנשימות המהירות.

• שמענו ציפצופי מכוניות וראינו שזה מגיע מרכב שהאורות שלו מהבהבים. • נער עם טוסטוס עבר לידנו בשביל והשאיר אחריו אבק וריח של פיח. • ראינו בחנייה שלפני גן השעשועים כתם שמן מכלי רכב מנועי. • היום היה יום שישי של הליכה רגלית לגן, נהנינו מפעילות • במסגרת יום כדור הארץ עשינו פעילות משותפת לכל ילדי הגן של רכיבה על אופניים וטיול רגלי בשביל שלנו .

• ראינו כמה ציפורי דרור מנקרות את שאריות הלחם שנמרוד זרק. • הרחנו ריח חזק של פרי ונדב גילה עץ גויאבה בשביל. • בקומה השניה בבניין ליד הגן שמענו כלבים שנובחים

• ארון החשמל שברחוב משמיע רעש של זמזום • בגן הציבורי חלק מהמרצפות חלקות וחלקן מחוספסות

מגוון המינים: נתבונן ונלמד על מגוון העצים, צמחים ובעלי חיים בסביבת השביל

פיזית משותפת עם ההורים ומאויר נקי ורענן.

• צמח מטפס עם קנוקנות שנאחזות בגדר בגן. חיפשנו במגדירים וגילינו שזו פסיפלורה. • סביון אביבי שהתייבש ועשינו עליו פו.

16

אני בריא בסביבה בריאה:

שיש בה שבר. התבוננו בשבר והחלטנו לשים שלט זמני - ״זהירות שבור״. במהלך היום יצרנו קשר עם העירייה ועדכנו על המפגע.

• נגענו באדמה, שפשפנו ופיזרנו אותה. ראינו בתוכה זרעים, פסולת בני אדם שהתפוררה ואוריה מצא גם בדל סיגריה. • היום היה יום שמשי ונעים. השמש חיממה אותנו והיה

• בזמן ההליכה בשביל חסמו את דרכנו ענפים שכנראה נפלו מהאקליפטוס בסופת הגשמים לפני יומיים. יחד הזזנו את הענפים לצד ופינינו את הדרך. • היום לכל אורך הטיול שמענו צפצופים ללא הפסקה וחיפשנו את המקור שלהם. רוית הבחינה שהם מגיעים מרכב שחונה מול הבית של יצחק שגר ליד מעבר החציה בשביל שלנו. חצינו את

ניתן לראות בתוך כתם המים שעל הכביש את ההשתקפות של צבעי השמש.

• כשהתחלנו לטייל בשביל שלנו רחל התלוננה שהצעידה ארוכה ומתישה. היום לאחר כמה טיולים גופה התחזק והיא הולכת בקלות בשביל. • היום הסתכלנו על עץ האיקליפטוס העתיק. הבחנו

כיצד הגזע יוצא מתוך האדמה ושורשיו משתרעים לצדדים כאשר חלקם בולטים מעל האדמה. חשבנו - האם יוכל להסתדר ללא האדמה? • היום ראינו בתוך אחת השלוליות פסולת - חטיפים, מגבונים ועוד. נעצבנו לחשוב שציפור או כלב שיעברו בסביבה ישתו מים מלוכלכים. • הפח בשביל שלנו היה היום מלא עד גדותיו ולא נסגר וראינו שחתולים פיזרו את האשפה. הסביבה הייתה מלוכלכת והיה גם ריח לא נעים.

הכביש והלכנו לביתו, דפקנו בדלת וכשיצחק פתח את הדלת הגננת עדכנה אותו שהאזעקה שלו פועלת. הוא הודה לה וכיבה את האזעקה.

אקטיביזם: פעולה להטיב את הסביבה בשילוב הרשות / הקהילה.

• לכל אורך הטיולים בשביל ראינו וכמעט דרכנו על צואת כלבים ולכן החלטנו להכין שלטי הסברה לקהילה - ״גם אם לא נעים, את צואת הכלבים אוספים״, ״בכדי שהשביל יישאר נקי ונעים אנא איספו את צואת הכלבים״.

• החלטנו לאמץ פינה בשביל ולהפוך אותה לפינת חוץ מקסימה. בפעילות משותפת עם

פעולות להטיב עם הסביבה באופן עצמאי ומיידי:

ההורים הכנו את הפינה, סידרנו, זרענו פרחים והכנו שלט המזמין את הקהילה להנות מהפינה ולשמור על ניקיונה. • בשביל שלנו נהננו בטיולים מריח שיח הרוזמרין והחלטנו להקים לידו גינת תבלין קהילתית שכל אחד יוכל לבוא, לקטוף ולהשתמש. • מספר פעמים במהלך הטיולים שלנו נתקלנו בציפורים בצדי השביל ולכן החלטנו להקים פינת האכלה לציפורים. הוספנו שלטים, קישטנו ושיתפנו את ההורים. כעת נמשיך ונעקוב אחרי הציפורים בשביל: נספור אותן ונאפיין וניראה כיצד הפינה תשפיע על אוכלוסיית פרויקט כיתת הבר - קרן לביא מזרחי, גן חרצית

• במהלך הטיול יפתח ירד משביל הכורכר והלך על פרחי החרציות. עצרנו, הסתכלנו מה קרה לפרחים, ודיברנו על כך שכעת לא יגיעו דבורים וחיפושיות לפרח, יזינו את עצמן ויעזרו לו להתרבות. • כשהלכנו בשביל ראינו מים זורמים ללא הפסק. התבוננו, חיפשנו מאיפה המקור וראינו שכפתור הברזיה התקלקל. עקבנו אחרי צינור המים של הברזייה, מצאנו ברז, וסגרנו

אותו. בהמשך היום התקשרנו לערייה ועדכנו אותם על התקלה בברזיה. • כששיחקנו במגלשה שבגן השעשועים בשביל, תמר ראתה

17

השביל שלנו | מערך בסיס

הציפורים בשביל. • במהלך הסיורים למדנו ואגרנו המון ידע על מגוון המינים - העצים, הפרחים ובעלי החיים בסביבת השביל ולכן החלטנו להפיק מגדיר מינים של השביל שלנו בכדי לשתף את הקהילה בידע.

חיבור לתכניי הליבה בגן: . הטיול בשביל שלנו מהווה הזדמנות 1 תרגול ושינון תכני ליבה - תרגול זיהוי וקריאת מספרים ואותיות (בשלטים / מכוניות / כניסה לבתים ועוד), זיהוי צבעים, זיהוי ואפיון סוגי חומרים (אורגני, עץ, מתכת, פלסטיק, נילון ועוד), צורות ועוד. בסוף החוברת פרק פעילויות נוספות .2 להעמקה והרחבה: בפרק מגוון פעילויות לגן ולשביל שלנו המחולקות לפי מערכים ומקצועות הליבה בגן: כישורי חיים, חינוך גופני, מורשת ותרבות, אמנויות, מדע וטכנולוגיה ותשתית לקראת קריאה וכתיבה.

מגדיר חרקים בגבעת הטיטורה, גן רקפת מודיעין

שאלות לחידוד ולסיכום טיול בשביל: מה גילינו היום בשביל? מה היה מענין? .1 מה חדש? מה נעלם? איך גילינו אותם? ראינו / הרחנו / . 2 שמענו / נתקלנו... האם זיהינו שינויים בשביל? עונות השנה .3 (שלכת, לבלוב), שינויים בתוואי השטח, תוספות בשביל ועוד. האם יש משהו שהיינו רוצים לשפר בשביל? .4 מה היה בסיור הקודם ועכשיו איננו? .5 מיקוד בסוגיה סביבתית / מראה / שאלה שעלתה .6 במהלך הטיול בשביל. *הגננת יכולה להשתמש בסוגיה כמנוף להמשך שיח, פעילויות רלוונטיות, תהליך חקר ועוד. לדוגמה: במהלך הטיול נתקלנו בפסולת פזורה לאורך השביל. כיצד נדאג לניקיון השביל שלנו? נאסוף את הפסולת לפחים / שקית, נכין שלט הסברה.

לינק - פעילויות נוספות להעמקה והרחבה לפי תכני ליבה

*כדור זרעים של סביון (סבא)

18

חשים את הסביבה | 2 מערך ״למדני אלוהי ברך והתפלל, על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל. על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמנך עם בוקר מושגים:

החושים - ראייה, שמיעה, ריח, תחושה, מישוש, טעם. חד-אף - ממשפחת החדפים השייכים לאוכלי החרקים. מן הקטנים שביונקים. קיבל את שמו עקב אפו המחודד וחוש ריחו המפותח.

ועם ליל לבל יהיה יומי היום כאתמול שלשום. לבל יהיה עלי יומי הרגל״. (לאה גולדברג, תפילה)

רציונל:

הפעילות:

החשיפה ההולכת ופוחתת של ילדים בימנו לסביבה הטבעית מדגישה את החשיבות ביצירת התנסויות חושיות. הסיור בסביבה הטבעית מציע התנסות במערך החושים המאפשר חוויה רגשית אשר מעודדת למידה ובמקביל הופכת את השהיה בסביבה הטבעית למוכרת ומאפשרת לילדים תחושת בטחון ונוחות. הסביבה הטבעית מציעה התנסויות חושיות במגוון ערוצי הקלט: מרקמים , טמפרטורות, צלילים וריחות. לעיתים אנו ממהרים להעניק לילדים ידע על הסביבה בשעה שעכשיו דרוש הזמן למולל עלים ביד, להעביר אצבעות דרך החול או להתלכלך בבוץ.

*סיפור פעיל : הסיפור ממחיש את תפקיד ואופן השימוש בחושים לצורך יצירת קשר ומודעות לסביבה שלנו. באמצעות הסיפור נלמד על כל אחד מהחושים שלנו ונרחיב את הידע על מגוון בעלי החיים והצמחים. בסיפור מוזכרים המינים (הצמחים ובע”ח) בסביבה בשמם - הרעיון הוא ללמוד על מגוון הצמחים ובעלי החיים ושמותיהם בכלל ובפרט ברחבי השביל שלנו, וזאת לצורך יצירת קשר אישי והבנת המגוון שסביבנו.

: דרך פעולה

בעזרת החושים אנו נמקד את תשומת הלב ברבדים נוספים של הסביבה שלנו ונחווה אותה באופן מלא ועשיר יותר. נגרה את הסקרנות והחקר ונכין את הקרקע לתחושת בטחון ונוחות בסביבה הטבעית ובהמשך לסקרנות שתוכל להוביל לחקר והעמקה.

מטרות:

. התנסות חושית בסביבה הטבעית 1 . אפיון הסביבה דרך החושים שלנו 2 . עידוד תחושות נוחות, ביטחון, גמישות 3

וגישה חיובית כלפי הסביבה . טיפוח המודעות העצמית 4

19

חשים את הסביבה | 2 מערך

* מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל. * * מומלץ ללוות בקולות ותנועות המחזה של החושים בסיפור כגון: ופפפ ופפפ מרחרח, בזזז בזזזז שומע…. * * * ניתן להחליף את החדף בכל חיית מדבר אחרת החיה במחילה כגון קיפוד.

חדף קטן חדף חביב / עינת חלפון

חדף קטן חדף חביב התהלך סביב סביב. מהלך על אדמת המדבר החמה, חחח חחחחח מרחרח ומחפש צמחיה לנוח בצילה . פקח עיניים ומה ראה? מחילה יפיפייה. נקייה ומסודרת בתוכה חדף גברת. בזזז בזזז בזזזז היתוש מזמזם, בזזז בזזז בזזזז החדף מנסה לתפוס אותו מהר.

*יתוש

*חדף

מממממממ איזה טעם, ממש מעדן, תודה לך חדף חביב לאן אתה ממשיך מכאן? לחפש מים לשתיה, בואי איתי להרפתקאה? בשביל ההליכה נהנו מפריחת “מקור החסידה”, מצבעיו של מדבר יהודה ומרוח חמימה.

לכד אותו בפיו והגיש לחדף גברת, בבקשה יקירתי יתוש לארוחת הערב.

*מקור החסידה

*נווה מדבר

פלופ פלופ פכפוך של מים נשמע באוזניהם, התקדמו למקור הרעש ופלא לעיניהם: נווה מדבר גדול ומרשים. הרבה מים וצמחיה - עצי תמר, אשל ושיטה. פגשו גם גמל, שועל וצבי כולם שותים ומתרעננים מהמים הקרירים .

*גמל

השמש כבר שוקעת זה הסוף לנדודים בסוף היום חזרו חדף, וחדף גברת לביתם המקסים.

20

• השמש קפחה על ראשנו ומצאנו צל תחת עץ האקליפטוס, שם בחרנו לעשות הפסקת אוכל ושתייה. • הרחנו ריח חזק ומבשם משיח היסמין. • עצרנו ליד ערימת אדמה והילדים פוררו את גושי החול. • עצרנו לשתות על הדשא וראינו צורות בעננים. • באמצע הטיול מזג האויר השתנה ונעשה אפרורי וקריר. • רוח החלה לנשוב, הסתכלנו לשמיים וראינו עננני גשם מתקרבים. • אספנו עלים עם ריח: הדס, רוזמרין, גרניום, ברוש לימוני ועוד. שמנו אותם בקופסאות והילדים ניחשו בעיניים עצומות. • היום התלבטנו אם לבטל את הטיול כי ירד גשם. לאחר כמה דקות הגשם פסק ויצאנו וקיבלה את פנינו קשת בענן מרהיבה בשמיים. • שמענו ציוצי ציפורים וחיפשנו מהיכן מגיעים. • ראינו כמה ציפורי דרור מנקרות את שאריות הלחם שנמרוד זרק. הגננת מראה לילדים תמונה של סביבה, כאשר כל תמונה צולמה בעונה אחרת של השנה. לדוגמה: תמונה חורפית מה אנחנו רואים? עננים, גשם שלוליות, שברי ענפים ועלים ירוקים על האדמה, רוחות. מה אנחנו מרגישים? קור, רוח. מה אנחנו מריחים ? אדמה רטובה. מה אנחנו שומעים? שריקה של רוח, רעם, קולות גשם מטפטף. משחק פעיל לתרגול עבודה עם החושים: במשחק נתרגל התבוננות בסביבה ושימוש בחושים שלנו ודרכם נלמד את מאפייני עונות השנה בטבע.

שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור: באילו חושים השתמש החדף? ריח - צמחיה, ״מקור החסידה״. שמיעה - בזזז בזזז, פכפוך המים. טעם - אכילת היתוש, מים קרירים. ראיה - מחילה, חדף גברת, יתוש, צל, פרח, עצי תמר, אשל ושיטה, מים, גמל, שועל, צבי. מישוש - אדמה חמה, מים רעננים, צל. היכן גרים החדפים מהסיפור? במדבר. מה מאפייני הסביבה במדבר? חם, יבש, צבעים חומים.

יציאה לטיול בשביל שלנו :

*פעילויות המחשה של החושים בזמן הטיול: נערוך טיול חושים בשביל שלנו. נשתמש בחושים בכדי ללמוד ולהעמיק את הידע והקשר שלנו עם השביל. נסב את תשומת הלב של הילדים בהתלהבות והעצמת תחושת הפליאה לאלמנטים שונים בסביבה. ״תקשיבו! מה זה? אילו ציפורים אלו? האם תוכלו לשמוע את זמזום הדבורים? וואו, תראו את הפרח הזה! כמה יפה הוא! בואו נריח אותו. איזה צבע הוא? תראו את הציפור מנקרת באדמה. מה היא מחפשת? מה נמצא אנחנו אם נעביר את אצבעותנו בחול? חם לכם? איפה כדאי לנוח? תחת איזה עץ יש הכי הרבה צל? תראו ותרגישו את העלים שלו. הנה תרמיל זרעים, אפשר לתופף איתו, גם עם מקלות...״

אתן מוזמנות לחלוק הזדמנויות גננת משתפת. להשתמש בחושים שמצאתן בשביל שלכן.

בנק הזדמנויות בנושא חושים:

• ישבנו מתחת לעץ ועצמנו עיניים. שמענו ציפורים ואת הרוח בעלי העץ. • הלכנו ברחבי השביל בשקט. שמענו ציפצוף מכונית ושני אנשים משוחחים.

• דרכנו על עלים יבשים ושמענו אותם מתפצפצים תחת הרגליים. • החזקנו עלים יבשים, קימטנו כמו דף נייר ופיזרנו. • הרגשנו את הרוח הקרירה בשערות ובגוף, מרגישים את הסתיו באויר.

21

חשים את הסביבה | 2 מערך

נוגעת בגזע עץ. כל ילד בתורו שלף פתק והפעיל את החוש כמו בתמונה. • עשינו "קובות" מבוץ ואח"כ ניקינו את הידיים בשלולית.

• ראינו על קירות הבתים בשביל שלטים עם מספרים. כל ילד בתורו ניסה לזהות מה המספר. • הצטיידתי בסלסילה עם פתקים מצוירים של ילדים המשתמשים בחושים בטבע כגון: ילד מריח פרח, ילדה

פעולות ליישום אורח חיים מקיים בגן / בשביל:

1. שתילת צמחים שנוכל להריח או לטעום: ערוגת צמחי תבלין וערוגת מאכל מסייעות מאוד לערוך לימוד חווייתי דרך שימוש בחושים. 2. פינת האכלה לציפורים מהווה גם דרך למשוך את החי לתוך הגן וגם מאפשרת לנו לעקוב ולספור את הציפורים שמגיעות לחצר - אם נשמור על השקט שהציפורים לא ישמעו אותנו, נוכל באמצעות ראיה חדה לספור את הציפורים שמחוץ לחלוננו.

לינק - פעילויות נוספות להעמקה והרחבה לפי תכני ליבה

3. ארגז חול, ערימת אדמה או משחקים בבוץ (חשוב לוויסות חושי). 4. הכנת משחקי חושים לחצר: כלי נגינה מחומרים בשימוש חוזר, חצר גרוטאות, שביל חושים ועוד.

*ציפורן חתול

22

חוקרים את הסביבה | 3 מערך

מושגים:

רציונל:

- אל מגוון המינים משתייכים כל מיני מגוון מינים הצמחים, החיות, הפטריות וכל אורגניזם שנמצא באזור מסוים. מגוון המינים במקום מסויים מרמז לנו על בריאות הסביבה וחוסנו של הטבע. - עדשה קמורה יחידה המשמשת לקבלת זכוכית מגדלת דמות מוגדלת של עצם. - תנועה במרחב של גרגר האבקה מהאיבר האבקה הזכרי של הצמח בו נוצר, אל האיבר הנקבי של אותו צמח או צמח אחר. ההאבקה מהווה את הבסיס לרבייה הזוויגית בצמחי הזרע. בדקלום “מה רוני רוצה להיות” אנו מספרים על התבוננות בזכוכית מגדלת, ערנות לפרטים, ודקויות בסביבה. אנו מתמקדים ביצורים שונים ולומדים את תכונותיהם. לאחר מכן נרחיב ונלמד על תכונות נוספות שלהם ושל צמחים ובעלי חיים נוספים. מקריאים לילדים את הדקלום, מומלץ בשילוב אביזרים ותמונות של בעלי החיים והצמחים שבדקלום. * מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל. הפעילות:

על אף שלפעמים קשה לנו להבחין בכך, עולם הטבע שנמצא סביבנו הוא עשיר ביותר ומרתק. באמצעות חידוד תשומת הלב והסקרנות נוכל לחשוף את הילדים לעולם מופלא, למורכבות, לתהליכים ואף לאפשר להם לגבש את יחסם כלפי הסביבה הטבעית וכלפי המקום שלנו בשמירתה. חיי האדם על פני כדור הארץ מתאפשרים בזכות מגוון רחב של מיני צמחים ובע״ח בטבע, כאשר לכל אחד ייחוד וחשיבות לסביבה: מקור מזון, חמצן, וויסות מזג אוויר, מקור לתרופות, הדברה ביולוגית, ניקוי קרקע ומים ועוד (פעולות אלו נקראות ״שירותי מערכת״). כיום, עקב שימוש לא נכון במשאבי הטבע ופגיעה סביבתית רחבה, אנו נמצאים במשבר סביבתי שבא לידי ביטוי גם בהכחדה ופגיעה במגוון המינים. במהלך הפעילות נחקור ונגלה מגוון של בעלי חיים וצמחים מוכרים וחדשים, נלמד את שמותיהם, נבחן את השונה והדומה ביניהם, נלמד על עולמם ונחשוב על תפקידם במערכת האקולוגית.. באמצעות חשיפה ולימוד על מגוון המינים ועל חשיבות כל אחד מהמינים מקטן ועד גדול ניצור קשר רגשי והבנה של חשיבות מגוון המינים ודרכים לשמירה עליהם. חשוב לשים לב! לפעמים אנו משקיעים בהסבר על שירותי המערכת כדי להסביר מדוע כדאי לשמור על הטבע: העץ מטהר את האוויר כך שנוכל לנשום ונותן פרי כך שנקטוף, הדבורה מאביקה ירקות שנוכל לאכול ונותנת דבש. זו גישה תועלתנית שנפוצה אצל מבוגרים. אצל ילד, עם זאת, לפעמים מובן מאליו שיש לשמור על הטבע: שזכותו של עץ לצמוח וציפור לעופף גם בלי שיצטרכו למצוא הצדקה בעיני אדם כזה או אחר. הבהסברנו ננסה לשמר את הגישה שאינה מרוכזת רק בצרכיו של האדם. דרך פעולה:

מטרות:

1. פליאה והתרגשות מהיכרות עם הסביבה הטבעית. 2. גילוי העושר הרב והמגוון של הצמחים והיצורים המתקיימים בסביבתנו הקרובה . 3. הכרה בחשיבות מגוון המינים ורצון לשמור על הטבע.

23

חוקרים את הסביבה | 3 מערך

מה רוני רוצה להיות / עינת מלצר

רוני חוגגת היום יום הולדת וקיבלה מאבא ואמא מתנה - זכוכית מגדלת. לקחה את המכשיר והסתכלה לאדמה ומה ראתה? נמלה עצומה. חופרת באדמה, בחריצות אותה מאווררת ואז לוקחת גרגר חיטה גדול ואותו לתוך הקן סוחבת. איזו חרוצה וכמה חזקה, כמו הנמלה להיות הייתי רוצה. המשיכה ללכת וראתה עץ אזדרכת ענק עומד יציב בעזרת שורשיו. בחוץ חם והשמש קופחת רוני התיישבה תחתיו והרגישה קרירות ונחת.

*אזדרכת

*נמלה

איזו יציבות וקרירות, כמו האזדרכת הייתי רוצה להיות. המשיכה וראתה פרח סביון צהוב, עליו פרפר כתום ושחור עליו נקודות לבנות לרוב. נהנה מהצוף הטעים ואוסף על גופו אבקנים. איזה כיף להאכיל פרפרים, ולצבוע את העולם בצבע צהוב. כמו הסביון הייתי רוצה להיות.

*דנאית הדורה

חיש פרשה הפרפרית, “דנאית מלכותית” זוג כנפיים והתעופפה לשמים. איתה לקחה את האבקנים להעביר אותם אל סביונים אחרים. איזה כיף להתעופף ואיזו צבעונית ויפה כמו הדנאית מלכותית להיות הייתי רוצה. ראתה רוני גם פטריות, חיפושיות, זרעים, עכבישים ולטאות.

כמו כל אחד מהם קצת רצתה להיות. התחיל לרדת הערב ורוני חזרה לביתה, סיפרה לאבא ואמא על כל היצורים שראתה. לקח אבא את זכוכית המגדלת, הסתכל על רוני דרכה. אמרו אמא ואבא יחדיו, אנחנו רואים ילדה סקרנית וחכמה. חוקרת טבע נפלאה. איזה כיף לחקור מקרוב צמחים וחיות וללמוד על תכונות ויכולות מדהימות. כמו רוני היינו רוצים להיות.

*סביון

*עכביש קפצן

24

תמונות של המינים בדוגמאות ניתן למצוא בסיפורים ובדקלומים בחוברת. מה שם הייצור בתמונה? איזה מאפיין ייחודי יש לו? לדוגמה: פטריות: הדברה ביולוגית, מחזור חומרים אורגנים, מזון, תרופות. עץ תפוז: ויסות מזג אויר, חמצן, מקור מזון, מקור לתרופות . c ולויטמין פרח ציפורן חתול: מקור לתרופות מרגיעות לעור, חמצן, מקור למזון, ריח מבשם. דבורת הדבש: מזמזמת, יש לה עוקץ להגנה, האבקה, מייצרת דבש. עכביש קפצן: מקור מזון, צד חרקים. שממיות: מקור מזון, צדות חרקים. פרפר זנב סנונית: האבקה. סיכום: לסיכום נמחיש לילדים את המושג ״מגוון מינים״. מומלץ לפרק את המושג לשתי המילים המרכיבות אותו: מגוון הוא עושר של דברים השונים זה מזה. מינים הם סוגים שונים של בעלי חיים, צמחים או יצורים חיים אחרים, השונים זה מזה. לכל מין יש תרומה משלו ועל ידי השמירה על מגוון המינים אנו שומרים על טבע וסביבה בריאים, עשירים ומגוונים .

שאלות לחידוד וסיכום מסרי השיר: התרומות הנפוצות של המינים השונים לסביבה: מקור מזון, חמצן, וויסות מזג אוויר, מקור לתרופות, הדברה ביולוגית, ניקוי קרקע ומים. . מה שם הייצור בשיר? לדוגמא: נמלה, עץ אזדרכת, סביון, 1 פרפר (דנאית מלכותית). . איזה מאפיין יחודי יש לו? נמלה: סוחבת אלמנטים גדולים 2 משמעותית מגופה, מפזרת זרעים (גרגר חיטה), מאווררת

את האדמה ובכך עוזרת בהזנת הצמחים. עץ אזדרכת: ויסות מזג אויר, ייצור חמצן.

סביון: מקור מזון, צוף-דבש, ריח מבשם, ציבעוניות. פרפר (דנאית מלכותית): האבקה - פיזור זרעים.

משחק המחשה: נציג בפני הילדים תמונות של מגוון מינים נוספים בטבע.

יציאה לשביל שלנו: *דגש בנושא הפליאה: עולם החי המופלא אינו ייחודי לשמורות רחוקות ותכניות בטלוויזיה. בכדי שילדים יחושו את ההתרגשות והפליאה ממציאה של בע”ח או צמח עלינו להחצין את התגובה “אני לא מאמינה! מה מצאת? איזה יופי, אילו עיני נץ יש לך, ממש חוקר טבע אמיתי…” ותגובות נוספות ברוח זו. כשיעוטו עלינו כל ילדי הגן עם מציאות בידיהם נדע שפעלנו נכון… נחמיא לכל אחד על הישגו ונמצא מה מיוחד במציאה שהביא. נצא לטיול בשביל. ניתן לשלב זכוכיות מגדלת, מגדירים ומשקפות. נתבונן במגוון המינים בשביל. נאפיין אותם, נתעד, נציין בשמות את אלו שאנחנו מכירים, ואת אלו שלא נאפיין בעזרת מגדירים. בכל פינה בשביל ישנה אפשרות להכרות עם מין נוסף - כאשר מתבוננים אנו נחשפים למגוון בעלי חיים וצמחים חדשים.

מגוון מינים. הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות.

*במהלך הפעילות נצלם, נאסוף במידת האפשר מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח התוכן בגן.

*לצורך העשרת הפעילות מומלץ להסתייע במומחה מקרב ההורים והרשות ובמקורות נוספים לזיהוי, הרחבה ולימוד על כל אחד מקבוצות המינים (עצים / פרפרים / חרקים).

מגדירים אינטרנטים: . מגדיר פרפרים 1 . מגדיר ציפורים 2 . מגדיר חרקים 3 . מגדיר צמחים 4

*גרניום

אתן מוזמנות לחלוק חוויות, גננת משתפת. רעיונות, דברים שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא

25

חוקרים את הסביבה | 3 מערך

בנק הזדמנויות בנושא מגוון מינים:

• ראינו פרח לנטנה עם המון צבעים ופירות, גרגירים ירוקים או שחורים. • ראינו קורים של עכביש ותלוי עליהם עלה. • ראינו קן של ציפור זרוק על הארץ. • ראינו שיירה של נמלים שלוקחות זרעים לקן שלהן ונתנו להן פירורים. • מצאנו תלתן וספרנו כמה עלים יש לו. • ראינו פרפר ״זנב סנונית״ גדול מעופף לידנו. • אלון מצא חילזון וכולנו הסתכלנו איך הוא יוצא מן הקונכיה וזוחל על עלה ירוק. • שירה זרקה את שאריות הכריך לאדמה וציפורי הדרור עפו והתחילו לנקר ולאכול אותו. • הרחנו ריח חזק של פרי ונדב גילה עץ גויבה בשביל. • ראינו פירות מעץ התפוז שנפלו לאדמה והחלו להירקב.

להלן בנק עם מגוון רעיונות של גננות הממחישים מה ניתן למצוא, במה להתמקד ורעיונות נוספים.

• צמח מטפס עם קנוקנות שנאחזות בגדר בגן - חיפשנו במגדירים גילינו שזו פסיפלורה. • סביון אביבי שהתייבש ונשפנו עליו. • ראינו זרע של דקל ענק שהצמיח נבט דקל קטנטן. • ראינו חמציץ פורח. • ראינו טיפת מים שנשארה על עלה ״כובע הנזיר״. • ראינו פרח גדול של היביסקוס ודבורה נכנסת לתוכו כדי לשתות צוף.

פעולות ליישום אורח חיים מקיים בגן / בשביל:

8. הימנעות מפגיעה בקני הנמלים והנמלים, קורי העכביש, שממיות, חרצונים, חלזנות, חיפושיות ועוד. 9. ניתן לבנות “מלון חרדונים” שימשוך סוגים שונים של חרקים לחצר הגן. . ניתן ליצור “שמורת טבע” - איזור קטן מגודר בו ניתן 10 לצמחיית בור ולצמחי בר שנזרע להתפתח, נשחרר חיות שמצאנו ונבוא לראות מה מוצאים. ניתן גם לשלב בריכה קטנה אך יש לוודא שעומדת בכללי הבטיחות ושיש בה דגים למניעת התפתחות של זחלי יתושים.

1. הצבת שלט הסברה / יצירת קשר עם הרשות לצורך הימנעות מריסוסי הדברה כנגד חרקים 2. שתילת צמחים מושכי חרקים / פרפרים / קוטלי עשבים. 3. שתילת שיחים וצמחיית גדר המזמנת קינון . 4. פיזור זרעים של פרחי בר. 5. הצבת שילוט עם שמות עצים ופרחים. 6. התקנת מתקני האכלה / השקיה / רחצה לציפורים. 7. ניסוח כללי התנהגות מקיימים בגן ובשביל, לדוגמה: • הולכים רק בשבילים

לינק - פעילויות נוספות להעמקה והרחבה לפי תכני ליבה

• שומרים לא לפגוע במגוון המינים • מה ששייך לטבע נשאר בטבע . • שומרים על סביבה נקייה

*דרחול השיח

26

הפעילות: אני זז - תחבורה בת קיימא | 4 מערך רציונל:

אמצעי תחבורה והאיפיון שלהם: מהר 5 במערך נעסוק ב- / לאט, תוואי שטח בכדי לנוע (כביש, מסילה), פעילות פיזית / דלק (משאב טבע) מגע עם הסביבה, לכלוך אויר (זיהום אויר), רועש / שקט

בעולם המודרני המבוגרים והילדים עוברים יותר ויותר לנסיעה ברכב הפרטי. הממד הפיזי של המפגש עם הסביבה פוחת בהשוואה להליכה ברגל או נסיעה באופנים וכתוצאה מכך אנו פחות מרגישים, רואים וחווים את הסביבה הטבעית. במקביל, השינוי במאפייני התחבורה עוד מגדיל ומוסיף לזיהום הנוצר בכדור הארץ ובסביבת מגורינו בפרט. חשיפת הילדים לאפשרויות התחבורה השונות תאפשר להם להכיר אפשרויות התניידות יותר מקיימות ופחות מזהמות וכאלו שגם יפגישו אותם יותר עם הסביבה ויעודדו פעילות גופנית כחלק משמירה על הבריאות שלנו ושל הסביבה.

בעזרת חוש הראיה, השמיעה והתנועה נלמד על כלי התחבורה השונים ומהי תחבורה מקיימת ובריאה.

דרך פעולה:

משחק תנועה בשילוב סאונד - מומלץ לחלק את ילדי הגן לקבוצות כאשר כל קבוצה תייצג כלי רכב: במהלך המשחק נעסוק באמצעי התחבורה הבאים: הליכה ברגל, נסיעה באופניים, ברכב, באוטובוס וברכבת. נעסוק בכל אחד מכלי התחבורה בנפרד. נשמיע שיר העוסק באמצעי התחבורה בשילוב פעילות בתנועה. לאחר מכן נאפיין את הנסיעה באמצעי התחבורה, לדוגמא: אופניים . האם הוא מהיר או איטי? גם מהיר וגם איטי תלוי 1 במהירות הדיווש. . האם אמצעי התחבורה זקוק למשאב טבע בכדי לנוע? 2 לא, פעילות גופנית. . האם נע על תוואי שטח טבעי? או שנעשה בידי 3 אדם? שניהם. . האם אמצעי התחבורה רועש או שקט? 4 (זיהום רעש). שקט. . האם יישנו מגע עם הסביבה? מה נראה ונחוש 5 כשנשתמש בו? פרחים, עצים, אויר נקי. . האם אנו במגע עם הסביבה וחשופים לפלאי טבע? רעשי 6 טבע? ריחות? כן

נאפיין את אמצעי התחבורה ואת ההבדלים ביניהם ולבסוף נלמד כי שימוש באמצעי תחבורה מקיימים מאפשר לנו מגע ישיר עם הסביבה, שימוש מינימלי במשאבי טבע, שינוי מינימלי בתוואי השטח ותורם לאוויר נקי וסביבה נעימה (לעומת שינוי תוואי השטח הטבעי, שימוש בדלקים מזהמים כדי לנוע ועוד).

מטרות:

.לימוד על סוגי כלי תחבורה 1 . הדגשת מאפייני התחבורה הבריאים והמקיימים - 2 בדגש על הליכה ונסיעה באופניים.

מושגים:

תוואי שטח - מסלול בחלקת קרקע דלק - שם כולל לחומר שאצורה בו אנרגיה פוטנציאלית רבה, שההעברה שלה לצורה אחרת של אנרגיה היא קלה ויעילה. בדרך כלל העברה כזאת מתבצעת בצורה של שריפה. זיהום רעש -הוא צליל ממקור אנושי, מכונה או בעלי חיים שגורם להפרעה לפעילות, לאיזון ולבריאות של בני אדם ובעלי חיים. זיהום אויר - שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה.

27

אני זז - תחבורה בת קיימא | 4 מערך

המאפיינים: נוסע מהר, תוואי שטח - כביש, זקוק לדלק, לכלוך אויר, רועש, אין מגע עם הסביבה באופניים: הילדים יושבים על הכסאות, מרימים את הרגליים ועושים “האופניים״ / נורית הירש מתוך "דיג-דיג-דוג".

ברכבת: הילדים עושים רכבת (תור ארוך) ומתקדמים תוך כדי השמעה של השיר “ כבר סידרנו הנה באה הרכבת” / עממי

המאפיינים: נוסעת מהר, תוואי שטח - מסילה, זקוקה לדלק, לכלוך אויר, רועשת ואין מגע עם הסביבה באוטובוס: הילדים נעמדים בזוגות ומתקדמים תוך כדי השמעת השיר “גלגלי האוטובוס”

המאפיינים: נוסעים מהר או לאט, תוואי שטח - כביש או טבעי, פעילות גופנית (בריא ולא זקוק לדלק), לא מזהמים את האויר, לא מרעישים, יש מגע עם הסביבה

הליכה ברגל: הילדים עומדים והולכים. “לטייל בארץ ישראל - מתוך פרפר נחמד “

המאפיינים: נוסע מהר, תוואי שטח - כביש, זקוק לדלק, לכלוך אויר, רועש ואין מגע עם הסביבה ברכב: הילדים יושבים בזוגות ומחזיקים הגה דמיוני תוך כדי השמעת השיר “האוטו שלנו גדול וירוק”

המאפיינים: לאט, תוואי שטח - כביש או טבעי, פעילות גופנית (בריא ולא זקוק לדלק), לא מזהם את האויר ולא מרעיש, יש מגע עם הסביבה

28

. כיצד השימוש בכלי התחבורה פוגע בסביבה? זיהום אויר, 5 . זיהום רעש, בזבוז משאבי טבע . כיצד ניתן לעזור לשמירה על הסביבה? לצמצם תנועה 6 בכלי רכב, להרחיב שימוש בתחבורה ציבורית, נטיעת עצים - תורמים לייצור חמצן ואויר נקי. תמיד עדיף במידת האפשר לנוע באופניים או ברגל. כאשר מדובר בדרך ארוכה שלא ניתן לעשותה ברגל או באופניים, נעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית (אוטובוס / רכבת) ואם במכונית פרטית, נעדיף שתהיה מלאה בנוסעים כדי לחסוך נסיעות של מכוניות נוספות. . כיצד ניתן לשלב בנסיעה בכלי רכב מנועי מגע ומודעות 7 לסביבה ? נתבונן החוצה ונתמקד במשהו בסביבה החדשה מתוך מטרה לתרגל הסתכלות לפרטים בסביבה ולימוד על מגוון המינים. לדוגמה: נחפש צמחים וחיות מוכרים, . כלי תחבורה מיוחדים, נתבונן מתי הרמזור מתחלף לירוק

: שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור נתבונן במגוון כלי התחבורה שעומדים לרשותנו למעבר . בין הסביבות השונות בחיינו . איזה כלי תחבורה הכי מהיר? רכבת (ניתן לדרג) 1 . איזה כלי תחבורה הוא ללא שימוש בדלק? 2 אופניים, הליכה . באיזה כלי תחבורה הדרך הכי רועשת? והכי שקטה? 3 . רועשת - רכבת, שקטה - הליכה . אילו אמצעי תחבורה הם הכי בריאים ? 4 . אופניים והליכה

יציאה לשביל שלנו :

• בדרך לשביל חצינו כביש עמוס במכוניות, שמענו המון רעש והיה ריח של פיח באויר. • ראינו בחנייה שלפני גן השעשועים יש כתם שמן שהגיע מכלי רכב מנועי. • ראינו משאית בטון פורקת בטון

? לאילו צורות תחבורה נוכל למצוא עדות בשביל שלנו ? האם הן מזיקות / מיטיבות לסביבה? כיצד הקשבה לכלי תחבורה נוספים בסביבה. כיצד הם משפיעים ? על השביל שלנו ניתן לעצור, להביט ולחפש דוגמאות להשפעה הסביבתית של כלי רכב . ננשום עמוק באזורים שונים בשביל. מה השפיע על ? איכות האויר

לשטח החול ליד המכולת. • היום היה יום שישי של הליכה רגלית לגן, נהנינו מפעילות פיזית משותפת עם ההורים ומאויר נקי ורענן. • היום חמוטל סיפרה במפגש על הטיול הרגלי לגן שעשתה עם אבא והראתה לנו על המפה מה הם ראו. • במסגרת יום כדור הארץ עשינו פעילות משותפת לכל ילדי הגן של רכיבה על אופניים וטיול רגלי בשביל שלנו. • עצרנו להתבונן היום בפתח אגזוז של מכונית חונה. דיברנו על כך שבגלל שרכב מונע על ידי שריפת דלק, מאחורי כל מכונית יש גם ארובה קטנה שמוציאה את העשן החוצה. העשן מריח רע ואינו טוב לבריאות שלנו. • היום כשהלכנו בשביל צפירת מכונית בקולי קולות הפריעה לנו לשמוע את הגננת חנה מסבירה על הציפור שראינו על פרח ההיבסקוס.

אתן מוזמנות לחלוק חוויות, . גננת משתפת רעיונות, דברים שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא תחבורה בת קיימא. הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של . החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות *במהלך הפעילות נצלם, נאסוף במידת האפשר מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח התוכן בגן.

בנק הזדמנויות בנושא תחבורה בת קיימא:

• שמענו ציפצופי מכוניות וראינו שהם מגיעים מרכב שהאורות שלו מהבהבים. • נער עם טוסטוס עבר לידנו בשביל והשאיר אחריו אבק וריח של פיח.

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker