השביל שלנו | צעד ירוק

מניעת הטמנת פסולת באדמה על ידי החזרת ≠ מחזור t Æ המוצר למצב של חומר גלם העברת משחקים ¨ יצירה בשימוש חוזר ≠ שימוש חוזר t Æ תיקון מוצרים ועוד ¨ ישנים לתרומה ניקיון מפגעים בסביבה t

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור ø אילו משאבי טבע הכרנו בסיפור Æ צמחים ¨ חיות ¨ פירות ¨ עצים ¨ אור ¨ אויר ¨ אדמה ¨ מים ø כיצד הטבע תורם לבריאות שלנו ¨ אור ¨ הליכה ¨ צינון ¨ צל ¨ אויר לנשימה ¨ רחצה ¨ שתייה ¨ מזון Æ® מצמחים © תרופות ¨ שמש וכך גם ¨ אילו פעולות ניתן לעשות בכדי לשמור על הטבע ø על בריאותנו מאפשרת לנו ¨ אינה מזהמת את האויר ≠ הליכה ברגל t לראות מפגעים בסביבה ¨ ליהנות ממראות הטבע מקרוב Æ לתקן אותם Ø ולעזור לפנות Æ מזון לנו ולחיות ¨ צל ¨ אויר נקי ≠ לגדל ולדאוג לצמחייה t ¨ סגירת ברז המים כאשר מצחצחים שיניים ≠ חסכון במים t Æ אגירת מי גשמים ועוד איסוף פסולת הפזורה ברשות הרבים ובהמשך ביצוע t Æ פעולות הסברה ושילוט על הנושא רכישת מוצרים בתבונה ועל פי הצרכים ≠ צריכה נבונה t Æ האמתיים שלנו

∫ משחק פעיל Æ משחק של הפכים הקשורים לסיפור

ניתן ע“י לימוד ההפכים לשפר Æ הסיפור כתוב בשפה חיובית את מיומנויות השפה וללמוד על השפעות שליליות של Æ בני האדם על הסביבה

מלוכלך ≠ נקי תעשייתי ≠ טבעי בזבוז ≠ חיסכון מחליש ≠ מחזק מחמם ≠ מצנן מחריבים ≠ מגדלים

נובל ≠ מלבלב התלכלכות ≠ רחצה שמש ≠ צל

∫ בנק הזדמנויות בנושא סביבה בריאה ¨ ברז כיבוי אש ¨ חיפשנו מים בשביל שלנו ומצאנו ברזיה t Æ טפטפות להשקיה ושלולית אחרי Æ נשמנו עמוק מתחת לעצים ונהננו מאויר נקי ורענן t שם האוויר היה Æ זה נשמנו עמוק במדרכה שליד הכביש Æ פחות נקי והריח לא כל כך נעים ¨ ראינו בתוכה זרעים Æ שפשפנו ופיזרנו אותה ¨ נגענו באדמה t פסולת בני אדם שהתפוררה ואוריה מצא גם Æ בדל סיגריה ראינו בשביל טפטפת עם חור ≠ היום נתקלנו בבזבוז מים t הגננת קיפלה את האזור הקרוע וקשרה Æ ממנה יצאו מים היא ≠ כשהגענו לגן Æ עם חבל Æ הודיעה לגנן

∫ יוצאים לטיול בשביל שלנו

אחרי שלמדנו על הקשר בין אלמנטים מסוימים בסביבה Æ נצא לפגוש אותם בטיולים ¨ שלנו לבריאותנו כשנראה פסולת Æ נחפש ונחוש במשאבי הטבע בשביל שלנו נשאל מה יקרה כשיבוא ≠ מפוזרת או לכלוך בסביבה ø האם המים ייקחו חלק מהלכלוך אל תוך האדמה ø הגשם נבחן האם יש בזבוז או זיהום של משאבי הטבע וננסה Æ למצוא פתרונות

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן ¨ רעיונות הדוגמאות יופיעו Æ בנושא סביבה בריאה במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות Æ הוואטסאפ השונות נאסוף במידת האפשר ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח Æ התוכן בגן

עופרי הרגישה היום לא טוב t ¨ ולא רצתה לצאת לטיול בשביל אך לאחר כמה דקות של הליכה ברגל באוויר הרענן היא הרגישה Æ הרבה יותר טוב

š¥¡®

ְִַהשביל

33

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker