השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו חוקרים את הסביבה ˇ ≥ מערך

∫ רציונל

∫ מושגים

עולם הטבע ¨ על אף שלפעמים קשה לנו להבחין בכך באמצעות Æ שנמצא סביבנו הוא עשיר ביותר ומרתק חידוד תשומת הלב והסקרנות נוכל לחשוף את הילדים לתהליכים ואף לאפשר להם ¨ למורכבות ¨ לעולם מופלא לגבש את יחסם כלפי הסביבה הטבעית וכלפי המקום Æ שלנו בשמירתה חיי האדם על פני כדור הארץ מתאפשרים בזכות מגוון כאשר לכל אחד ¨ ח בטבע ¢ רחב של מיני צמחים ובע וויסות מזג ¨ חמצן ¨ מקור מזון ∫ ייחוד וחשיבות לסביבה ניקוי קרקע ומים ¨ הדברה ביולוגית ¨ מקור לתרופות ¨ אוויר ¨ כיום Æ®¢ שירותי מערכת ¢ פעולות אלו נקראות © ועוד עקב שימוש לא נכון במשאבי הטבע ופגיעה סביבתית אנו נמצאים במשבר סביבתי שבא לידי ביטוי גם ¨ רחבה Æ בהכחדה ופגיעה במגוון המינים ∫ דרך פעולה במהלך הפעילות נחקור ונגלה מגוון של בעלי חיים נבחן את ¨ נלמד את שמותיהם ¨ וצמחים מוכרים וחדשים נלמד על עולמם ונחשוב על ¨ השונה והדומה ביניהם ÆÆ תפקידם במערכת האקולוגית באמצעות חשיפה ולימוד על מגוון המינים ועל חשיבות כל אחד מהמינים מקטן ועד גדול ניצור קשר רגשי והבנה Æ של חשיבות מגוון המינים ודרכים לשמירה עליהם לפעמים אנו משקיעים בהסבר על ° חשוב לשים לב שירותי המערכת כדי להסביר מדוע כדאי לשמור על העץ מטהר את האוויר כך שנוכל לנשום ונותן פרי ∫ הטבע הדבורה מאביקה ירקות שנוכל לאכול ונותנת ¨ כך שנקטוף ¨ אצל ילד Æ זו גישה תועלתנית שנפוצה אצל מבוגרים Æ דבש ∫ לפעמים מובן מאליו שיש לשמור על הטבע ¨ עם זאת שזכותו של עץ לצמוח וציפור לעופף גם בלי שיצטרכו הבהסברנו ננסה Æ למצוא הצדקה בעיני אדם כזה או אחר Æ לשמר את הגישה שאינה מרוכזת רק בצרכיו של האדם ∫ מטרות ± Æ Æ פליאה והתרגשות מהיכרות עם הסביבה הטבעית ≤ Æ גילוי העושר הרב והמגוון של הצמחים והיצורים Æ המתקיימים בסביבתנו הקרובה Æ≥ Æ הכרה בחשיבות מגוון המינים ורצון לשמור על הטבע

אל מגוון המינים משתייכים כל מיני ≠ מגוון מינים הפטריות וכל אורגניזם שנמצא באזור ¨ החיות ¨ הצמחים מגוון המינים במקום מסויים מרמז לנו על Æ מסוים Æ בריאות הסביבה וחוסנו של הטבע קמורה יחידה המשמשת לקבלת עדשה ≠ זכוכית מגדלת Æ דמות מוגדלת של עצם מהאיבר גרגר האבקה תנועה במרחב של ≠ האבקה אל האיבר הנקבי של אותו ¨ הזכרי של הצמח בו נוצר רבייה ההאבקה מהווה את הבסיס ל Æ צמח או צמח אחר Æ בצמחי הזרע הזוויגית ∫ הפעילות בדקלום ”מה רוני רוצה להיות“ אנו מספרים על ודקויות ¨ ערנות לפרטים ¨ התבוננות בזכוכית מגדלת אנו מתמקדים ביצורים שונים ולומדים את Æ בסביבה לאחר מכן נרחיב ונלמד על תכונות נוספות Æ תכונותיהם Æ שלהם ושל צמחים ובעלי חיים נוספים מומלץ בשילוב אביזרים ¨ מקריאים לילדים את הדקלום Æ ותמונות של בעלי החיים והצמחים שבדקלום מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים ™ Æ לצורך שימוש כסיפור פעיל

š¥¡®

ְִַהשביל

23

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker