השביל שלנו | צעד ירוק

אני זז - תחבורה בת קיימא | 4 מערך

פעולות ליישום אורח חיים מקיים בגן / בשביל:

. ניזום מהלכים לעידוד הליכה רגלית / רכיבת אופניים 1 עם המשפחה. . הליכה רגלית לגן ביום שישי. 2 . טיול של משפחות בשביל הגן בצורה עצמאית / במסגרת 3 הגן ביום שישי. . יום הגעה לגן ברגל או באופניים. 4

. במסגרת הפרויקט יקבלו הילדים מפה אותה ימלאו עם 5 ההורים בחוויות ומראות מהטיול בשביל לגן / בשביל שלנו או כל טיול רגלי אחר. את התיעוד נציג במפגש הבא, נעלה ונאיר נקודות חשובות.

לינק פעילויות נוספות להרחבה והעמקה

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker