השביל שלנו | צעד ירוק

¨ זיהום אויר ø כיצד השימוש בכלי התחבורה פוגע בסביבה Æμ Æ בזבוז משאבי טבע ¨ זיהום רעש לצמצם תנועה ø כיצד ניתן לעזור לשמירה על הסביבה Æ∂ נטיעת ¨ להרחיב שימוש בתחבורה ציבורית ¨ בכלי רכב תמיד עדיף Æ תורמים לייצור חמצן ואויר נקי ≠ עצים כאשר מדובר Æ במידת האפשר לנוע באופניים או ברגל נעדיף ¨ בדרך ארוכה שלא ניתן לעשותה ברגל או באופניים ואם במכונית ® רכבת Ø אוטובוס © לנסוע בתחבורה ציבורית נעדיף שתהיה מלאה בנוסעים כדי לחסוך נסיעות ¨ פרטית Æ של מכוניות נוספות כיצד ניתן לשלב בנסיעה בכלי רכב מנועי מגע ומודעות Æ∑ נתבונן החוצה ונתמקד במשהו בסביבה החדשה ø לסביבה מתוך מטרה לתרגל הסתכלות לפרטים בסביבה ולימוד ¨ נחפש צמחים וחיות מוכרים ∫ לדוגמה Æ על מגוון המינים Æ נתבונן מתי הרמזור מתחלף לירוק ¨ כלי תחבורה מיוחדים

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור נתבונן במגוון כלי התחבורה שעומדים לרשותנו למעבר Æ בין הסביבות השונות בחיינו ® ניתן לדרג © רכבת ø איזה כלי תחבורה הכי מהיר Ʊ ø איזה כלי תחבורה הוא ללא שימוש בדלק Æ≤ הליכה ¨ אופניים ø והכי שקטה ø באיזה כלי תחבורה הדרך הכי רועשת Æ≥ Æ הליכה ≠ שקטה ¨ רכבת ≠ רועשת ø אילו אמצעי תחבורה הם הכי בריאים Æ¥ Æ אופניים והליכה

∫ יציאה לשביל שלנו

בדרך לשביל חצינו כביש עמוס t שמענו המון רעש והיה ¨ במכוניות Æ ריח של פיח באויר ראינו בחנייה שלפני גן t השעשועים יש כתם שמן שהגיע Æ מכלי רכב מנועי ראינו משאית בטון פורקת t

ø לאילו צורות תחבורה נוכל למצוא עדות בשביל שלנו ø כיצד ø מיטיבות לסביבה Ø האם הן מזיקות כיצד הם משפיעים Æ הקשבה לכלי תחבורה נוספים בסביבה ø על השביל שלנו להביט ולחפש דוגמאות להשפעה הסביבתית ¨ ניתן לעצור Æ של כלי רכב מה השפיע על Æ ננשום עמוק באזורים שונים בשביל ø איכות האויר

Æ בטון לשטח החול ליד המכולת נהנינו מפעילות ¨ היום היה יום שישי של הליכה רגלית לגן t Æ פיזית משותפת עם ההורים ומאויר נקי ורענן היום חמוטל סיפרה במפגש על הטיול הרגלי לגן שעשתה t Æ עם אבא והראתה לנו על המפה מה הם ראו במסגרת יום כדור הארץ עשינו פעילות משותפת לכל t ילדי הגן של רכיבה על אופניים וטיול רגלי Æ בשביל שלנו עצרנו להתבונן היום בפתח t דיברנו Æ אגזוז של מכונית חונה על כך שבגלל שרכב מונע על מאחורי כל ¨ ידי שריפת דלק Æ מכונית יש גם ארובה קטנה שמוציאה את העשן החוצה Æ העשן מריח רע ואינו טוב לבריאות שלנו היום כשהלכנו בשביל צפירת מכונית בקולי קולות t הפריעה לנו לשמוע את הגננת חנה מסבירה על הציפור Æ שראינו על פרח ההיבסקוס

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא הדוגמאות יופיעו במהדורה Æ תחבורה בת קיימא

Æ הבאה של החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות

נאסוף במידת האפשר ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח Æ התוכן בגן ∫ בנק הזדמנויות בנושא תחבורה בת קיימא שמענו ציפצופי מכוניות וראינו שהם מגיעים מרכב t Æ שהאורות שלו מהבהבים נער עם טוסטוס עבר לידנו בשביל והשאיר אחריו אבק t Æ וריח של פיח

š¥¡®

ְִַהשביל

29

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker