השביל שלנו | צעד ירוק

פעילויות נוספות להרחבה והעמקה

כל ילד בוחר אלמנט בסביבה Æ התמקדות באלמנטים שונים Æ ומנסה לאייר חלקים ממנו או את כולו כל ילד בוחר אלמנט ∫ צילום תהליך מתמשך Ø ציור Æ≥ במהלך Æ בשביל אותו הוא מעוניין לתעד ומצייר אותו השנה בתקופות שונות נעצור ונתבונן שוב באותו האזור ניתן לבצע כתיעוד Æ ונתעד את השינויים בו לאורך השנה Æ קולקטיבי של טיולי השביל לאורך השנה שרטוט תוואי הדרך תוך שיבוץ ≠ שרטוט מפת השביל Æ¥ בציור ¨ אלמנטים של הסביבה בהדבקת תמונות מעיתונים Æ או בכתב ∫ לדוגמא ¨ ניתן לאסוף חומרים מהם ניצור יצירת אומנות צבעים מהטבע שנוכל להפיק מעלי כותרת שונים של Æ פרחים או עלים ליצירה ניתן לאסוף ולהשתמש כחומרי ≠ חומרים מהטבע Æμ זרעים ועלים יבשים יכולים לשמש ¨ קליפות עצים © יצירה Æ® כחומרים להדבקות ואף ליצירת מנדלות ¨ בתקופת הסתיו ניתן לאסוף עלי שלכת בצבעים שונים Æ∂ Æ לצפות בלמינציה ולהציב על הקיר או לתלות כמובייל במידת האפשר ניתן לתרגל ילדים בצילום עם מצלמה Æ∑ להנציח את ¨ לבחור מה היו רוצים לצלם ≠ בשביל ההתעניינות שלהם ולהסביר את העניין שמצאו במושא ניתן לשלב תמונות אלו בפלקט המתעדכן של © הצילום Æ®¢ השביל שלנו ¢ כישורי חיים מטיילים בשביל וכל ילד Æ כל ילד מקבל מסגרת ∫ מסגרות Ʊ בוחר צמחים או פרט אחר בסביבה שעליהם הוא מניח כל Æ“ מטיילים עוד פעם ”בתערוכה ∫ סיכום Æ את המסגרת ניתן לבצע פעילות ∫ המלצה Æ ילד מציג את הבחירה שלו \ ניתן להזמין את הורי הגן בתחילת יום Æ זו ביום שישי הילדים יסבירו להורים על Æ בסוף היום לתערוכה בגינה Æ התערוכה ועל בחירותיהם מפה פתוחה בה יתעדו הילדים טיול עם המשפחה Æ≤ ® ראה נספח © Æ בשביל סיפורים ושירה ≠ לקראת קריאה וכתיבה Æ ספריית פיג‘מות Ø ‘ סיפור ’יצאנו לטיול Æ חולק מספריית פיג‘מות ¨ נעמי שמר Ø הטיול הקטן ברברה אנדרס ≠ מתוך תכנית בשביל הפרחים ™

לפניכן מגוון רעיונות לפעילויות ללימוד והעמקה של Æ¢ השביל שלנו ¢ המערכים בתכנית בכדי להרחיב ¨ הפעילויות משלבות נושאי ליבה בגן הילדים ליצור מניע ללמידה וסקרנות וללמוד את ¨ את האופקים Æ הקשור לכל תחומי החיים שלנו ≠ תחום הקיימות כהוליסטי

הפעילויות מחולקות ראשית לפי המערך אותו הן מרחיבות Æ ולאחר מכן לפי תחומי ליבה

השירים והסיפורים חוזרים על עצמם ¨ חלק מהמתודות ¨¢ בשביל שלנו ¢ כמו ¨ הרעיון הוא לתרגל Æ בהרחבות העמקה והסתכלות לפרטים בכדי ליצור הכרות ¨ חזרתיות Æ מעמיקה וחוקרת

כל מקום הוא קסום ≠ השביל שלנו Ʊ

אומנויות Ø מראים לילדים דוגמאות של תמונות ∫ ציור בטבע Ʊ מחלקים לילדים כני ציור Æ ציורים שאמנים ציירו בטבע כל ילד בוחר Æ אחרים Ø או לוחות קשיחים וצבעי גואש הילדים Æ היכן להעמיד את הכן ואיפה הוא רוצה לצייר כל ילד משתף ∫ סיכום Æ אחרים Ø מציירים בצבעי גואש למה הוא בחר לצייר את ¨ ומסביר לקבוצה מה הוא צייר Æ הפרטים האלו בסביבה ועוד

מומלץ לשלב זכוכיות © הסתכלות על הפרטים הקטנים Æ≤ מראים לילדים איורים ורישומים של חוקרי טבע ∫® מגדלת משוחחים על הסיבות Æ או מגדיר עם איורים מדויקים במסעות ובטיולים ¨ בעקבותן בחר החוקר לאייר את שבחר יוצאים לטיול בשביל ומתבוננים ביחד בסביבה תוך Æ שלו

š¥¡®

ְִַהשביל

46

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker