השביל שלנו | צעד ירוק

ˇ נספחים

∫ טבלת תכנון תוכנית מפגשים וטיולים Ʊ

שביל Ø פעולות מומלצות ליישום בגן

עיסוק בתכני

תאריך

תאריך

שם המפגש

טיול

מפגש

ליבה

Æ תיעוד על קיר תוכן יעודי בגן Ʊ Æ תיעוד הדקלומים המסכמים לכל טיול Æ≤ Æ שתילת צמחים שנוכל להריח או לטעום Ʊ פינת האכלה לציפורים משיכה ומעקב אחר Æ≤ Æ הציפורים בגן Æ שביל חושים Æ≥ Æ כלים מוזיקליים מחומרים ממוחזרים Æ¥ Æ חצר גרוטאות Æμ לעירייה להימנעות מריסוסי Ø למועצה Ø פנייה לגנן Ʊ Æ הדברה כנגד חרקים שתילת שיחים Ø שתילת צמחים מושכי חרקים Æ≤ Æ וצמחיית גדר המזמנת קינון Æ פיזור זרעי פרחי בר Æ≥ Æ שילוט עם שמות עצים ופרחים Æ רחצה לצפרים Ø השקיה Ø מתקני האכלה Æ¥ Æ ניסוח כללי התנהגות מקיימים בגן ובשביל Æμ Æ יום הגעה ברגל או באופניים לגן Ʊ Æ תיעוד הליכה עם ההורים לגן במפה פתוחה Æ≤ שיחה על אלמנטים מן © עידוד נסיעה חווייתית ברכב Æ≥ Æ® הטבע הנראים דרך החלון מכתב מההורה Ø איור Ø תיעוד הליכה רגלית בציור Æ¥ Æ ושיתוף בגן שאריות Ø מי מזגנים Ø מי כיור Ø איסוף מי גשמים Ʊ Æ מי שתייה להשקיית הגינה Æ סגירת הברז עם תום השימוש Æ≤ Æ השקיה דולפות ¨ טפטפות Ø תיקון ברזים דולפים Æ≥ Æ בוקר מוקדמות Ø השקיה בשעות הערב Æ¥ Æ דגש על שימוש באור טבעי בגן Æμ

השביל שלנו Ʊ ”כל מקום הוא קסום

≠ אני מרגיש Æ≤ החושים

מגוון ≠ אני ייחודי Æ≥ הצמחים ובעלי החיים

תחבורה בת ≠ אני זז Æ¥ קיימא

בסביבה ≠ אני בריא Æμ בריאה

š¥¡®

ְִַהשביל

52

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker