השביל שלנו | צעד ירוק

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ˇ מבוא

∫¢ השביל שלנו ¢ מערכי פעילות ≠ טבלה מרכזת

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

מדע וטכנולוגיה אומנויות כישורי חיים שפה בגישה אינטגרטיבית ≠ מדעים גוף האדם מוסיקה כישורי חיים פעילות גופנית עונות השנה

תמונה רחבה של עוזר לצייר Æ הקו המקשר בין המערכים והפעילויות בחוברת נחזור למערך Æ למידה והעמקה ולבסוף אקטיביזם ¨ יצירת קשר רגשי ¨ הסביבה השביל שלנו לאחר לימוד של כל אחד מהמפגשים הבאים Æ וסיור בשביל

השביל שלנו Ʊ ”כל מקום הוא ¢ קסום

יצירת חוויה חושית t Æ בסביבה הטבעית שכלול יכולתו של t הילד לחוש ולהכיר Æ את סביבתו

אנו חווים את הטבע דרך החושים

חשים את Æ≤ הסביבה

תרגול סנסורי t

חשיפה למגוון החי העצום t Æ שבסביבתנו הקרובה

סביבתי ∫ הרציונל כאן הוא כפול תהליכי הטבע המורכבים ≠ וחינוכי מתאפשרים בזכות מגוון רחב של ¨ ח ופטריות בטבע ¢ בע ¨ מיני צמחים עולם Æ כאשר כל אחד חשוב לסביבה תהליכים ויחסי ¨ שלם של סיפורים Æ גומלין מצוי מעבר לפתח הדלת ההיכרות איתו טומנת בחובה חוויה Æ ועושר חינוכי ממעלה ראשונה כתוצאה משימוש בכלי תחבורה רואים ¨ ממונעים אנו פחות מרגישים ¨ וחווים את הסביבה הטבעית מחד ומאידך מחלישים את בריאותנו עלי ידי הגדלת הזיהום והפחתה שימוש באמצעי Æ בפעילותנו הגופנית תחבורה מקיימים מאפשרים לנו מגע שימוש מינימלי ¨ ישיר עם הסביבה סביבה ¨ אוויר נקי ¨ במשאבי הטבע נעימה ושמירה על אורח חיים בריא

חוקרים את Æ≥ מגוון ≠ הסביבה הצמחים ובעלי Æ החיים

Æ פליאה וסקרנות בסביבה הטבעית t Æ תרגול הבחנה בפרטים ותהליכים t רכישת מושג ראשוני על החשיבות t של הטבע סביבנו והדרכים Æ לשמור עליו

סוכות ושבועות עונות השנה מחזוריות ≠ גינה

החיטה מדעים

דבורת הדבש ™

מדע וטכנולוגייה לימוד על כלי תחבורה משאבי הטבע ¨ פעילות ¨ חינוך גופני פעילות ¨ תנועה מוסיקלית

נאפיין את אמצעי התחבורה ואת נכיר את יתרונות Æ ההבדלים בניהם Æ ההליכה לסביבה ולבריאותנו

תחבורה ≠ אני זז Æ¥ בת קיימא

š¥¡®

ְִַהשביל

10

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker