השביל שלנו | צעד ירוק

הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד

אני שומר סביבה הגן כמוקד חיבור של הקהילה לסביבה

אני בריא סביבה בריאה השפעות הדדיות אדם-סביבה

חושים יצירת קשר עשיר במגוון רבדים לסביבה.

השביל שלנו קשר רגשי

תחבורה יחסי אדם סביבה

אני משפיע מבעיה לפעולה למען הסביבה

מגוון המינים פליאה, התבוננות וחקר.

ויחסיות לסביבה המקומית.

קליטה רחבה ומיפוי.

יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

ביקורת עצמית וקהילתית.

פתרון קונפליקטים.

מודולריות, גמישות ורלוונטיות

מסוגלות עצמית. ילדים שותפים בבניית ההוויה שלהם.

העצמת והכלת שוניות, גישה אמפטית לאחר

* ציפור דרור

* עץ דקל

*מושית השבע

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker