השביל שלנו | צעד ירוק

תחבורה בת קיימא ≠ אני זז ˇ ¥ מערך

∫ המאפיינים ¨ לכלוך אויר ¨ זקוק לדלק ¨ כביש ≠ תוואי שטח ¨ נוסע מהר אין מגע עם הסביבה ¨ רועש ∫ באופניים מרימים את הרגליים ועושים ¨ הילדים יושבים על הכסאות תנועות דיווש תוך כדי השמעת השיר Æ¢ דוג ≠ דיג ≠ דיג ¢ נורית הירש מתוך Ø ¢ ”האופניים

∫ ברכבת ומתקדמים תוך כדי ® תור ארוך © הילדים עושים רכבת השמעה של השיר עממי Ø “ ” כבר סידרנו הנה באה הרכבת

∫ המאפיינים לכלוך ¨ זקוקה לדלק ¨ מסילה ≠ תוואי שטח ¨ נוסעת מהר רועשת ואין מגע עם הסביבה ¨ אויר ∫ באוטובוס הילדים נעמדים בזוגות ומתקדמים תוך כדי השמעת השיר ”גלגלי האוטובוס“

∫ המאפיינים פעילות ¨ כביש או טבעי ≠ תוואי שטח ¨ נוסעים מהר או לאט לא ¨ לא מזהמים את האויר ¨® בריא ולא זקוק לדלק © גופנית יש מגע עם הסביבה ¨ מרעישים ∫ הליכה ברגל Æ הילדים עומדים והולכים מתוך פרפר נחמד ” ≠ ”לטייל בארץ ישראל

∫ המאפיינים ¨ לכלוך אויר ¨ זקוק לדלק ¨ כביש ≠ תוואי שטח ¨ נוסע מהר רועש ואין מגע עם הסביבה ∫ ברכב הילדים יושבים בזוגות ומחזיקים הגה דמיוני תוך כדי השמעת השיר ”האוטו שלנו גדול וירוק“

∫ המאפיינים בריא © פעילות גופנית ¨ כביש או טבעי ≠ תוואי שטח ¨ לאט יש ¨ לא מזהם את האויר ולא מרעיש ¨® ולא זקוק לדלק מגע עם הסביבה

š¥¡®

ְִַהשביל

28

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker