השביל שלנו | צעד ירוק

האדם צורך מן הסביבה ∫ יחסי גומלין בין האדם לסביבה Æ≥ קיומה והמשכיותה של החברה Æ הטבעית משאבים רבים האנושית תלויות ביכולתו של האדם להשתמש בידע ובעזרת חיבורי אינפורמציה ויצירתיות למזער את השפעתו Æ השלילית על הסביבה ולהגביר את השפעתו החיובית העיסוק בחינוך סביבתי וחינוך ∫ יצירתיות ומיומנויות Æ¥ מזמן הקנייה ותרגול של מיומנויות עם הבנייה ¨ לקיימות תהליכי חשיבה כמו ∫ לדוגמא Æ של ידע והבהרת ערכים במהלך תהליכי Æ קבלת החלטות ¨ פתרון בעיות ¨ חקר שאילת ∫ החשיבה מופעלות אסטרטגיות חשיבה כמו ¨ בנוסף Æ הסקה ¨ השוואה ¨ מיון ¨ השערת השערות ¨ שאלות ¨ שיתופיות ¨ חשיבה יצירתית ∫ הבנייה של מיומנויות כמו Æ מלאכת יד ¨ ומיומנויות עשייה כמו גינון התמודדות עם הבעיות ∫ יוזמה ואחריות אישית ¨ בחירה Æμ החברתיות והסביבתיות איננה אך ורק עניינם של המוסדות כל פרט ופרט יכול לבחור ומחויב Æ ושל מקבלי ההחלטות לפעול למען הקהילה ולמען הסביבה תוך שמירה על עם ההבנה הזו ועם ארגז הכלים שיקבל Æ נהלים וחוקים הילד עם יישום התכנית הוא יחזק את הערך העצמי שלו

ויחווה למידה משמעותית שתתרום להפנמה כי ביכולתו Æ להשפיע ולשנות את עולמו הסביבה הלימודית ∫ עיצוב סביבת לימודים מעוררת השראה Æ∂ בכיתת הגן ובחצר הגן הינה מקור אותנטי ומשמעותי ¨ כמו כן Æ חשיבה וחקר ¨ למידה ¨ למפגש חווייתי ¨ להשראה עיצוב הסביבה הלימודית בגן מטרתה לעורר ולאפשר ¨ חקר ¨ תנועה ¨ לילדי הגן לקיים פעילויות שונות של משחק בהתאם לרעיונות יצירתיים העולים ¨ גילוי ולמידה בכלל Æ אצל הילדים

נמפית הסרפד ™

חמניה ™

š¥¡®

ְִַהשביל

5

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker