השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

ˇ μ מערך אני בריא בסביבה בריאה “Æ ”הטבע מספק לנו את כל אשר הוא דורש מאתנו סנקה ∫ רציונל ∫ מטרות

לסביבה ® גופנו © חידוד הקשר בין הסביבה האישית Ʊ Æ® הסביבה בה אנו חיים ¨ הטבע © חיצונית ¨ תזונה טבעית ¨ הליכה ברגל ∫ עידוד התנהגות מקיימת Æ≤ Æ הניקיון ועוד ¨ שמירה על הצומח ובעלי החיים ∫ מושגים משאבי ≠ משאבי הטבע טבע הם חומרים ומרכיבים טבעיים בסביבה שהאדם Æ משתמש בהם לתועלתו ¨ עצים ¨ אור ¨ אויר ¨ אדמה ¨ מים © Æ® צמחים ועוד ¨ חיות ¨ פירות בריאות היא מצב ≠ בריאות נפשית ¨ של רווחה גופנית ארגון © וחברתית מושלמת Æ® הבריאות העולמי סביבת ≠ סביבה בריאה עבודה או שטח מחיה שבו אדם חי במצב של רווחה Æ נפשית וחברתית מושלמת ¨ גופנית פעילות פיזית שמבצע אדם במסגרות ≠ פעילות גופנית ¨ או כפעילות שגרתית כמו עלייה במדרגות ¨ כמו ספורט ¨ שונות Æ הליכה ורכיבה על אופניים ¨ הרמת משאות שם כולל למצב שבו האוויר בהרכבו הטבעי ≠ אויר נקי Æ וכלל מרכיביו במידתם הטבעית ∫ הפעילות ∫ סיפור פעיל הדקלום ממחיש את הקשר של הבריאות של הסביבה באמצעות ® לגוף שלנו ≠ הקשר של הסביבה © לבריאות שלנו ומגוון המינים ובאמצעות ¨ משאבי הטבע ¨ הכרות עם גופנו ∫ לדוגמה Æ העמקת וההבנה של ההשפעה שלהם על גופנו Æ מים נקיים ¨ מזון בריא ¨ בריאה ( אויר נקי לנשימה Ø אדמה נקייה מומלץ ללוות בתנועות המחזה של האלמנטים Æ העיקריים בסיפור Æ תנועות של הליכה ≠ שתי רגליים Æ לעשות שריר עם אגרוף ועוד ≠ מחזקת את הגוף לסמן לילדים להשתתף איתנו בדקלום ”סביבה ¨ בנוסף Æ“ אנו קשורים בה והיא בנו ¨ בריאה היא בריאותנו 31 ְִַהשביל š¥¡®

השתפרה ¨ לאורך השנים והמהפכות השונות שעברו על האדם Æ השפע והנוחות זמינים היום יותר מתמיד ¨ איכות חיינו מאוד Æ לשינוי הגדול שישנו בעולם יש כמובן גם צד פחות חיובי ולבחירות שאנו ¨ לא תמיד מה שנוח או טעים הוא בריא Æ והילדים עושים יש משמעות גם בהקשר זה בבואנו לדון בנושא הבריאות ננסה לתת לילדים נקודות מבט על השפעות על הבריאות שלהם דרך המפגש הפיזי בכך נסייע Æ עם תופעות שונות בסביבתם הקרובה ובשביל בדרך חווייתית להבנה הן של מה הוא ”אורח חיים בריא“ והן בנוסף ננסה לסגל לילדים גם Æ“ של מה היא ”סביבה בריאה ונתאר ¢ בריאות ¢ הסתכלות רחבה והוליסטית יותר על המושג השלווה והתחושה הטובה שהסביבה יכולה ¨ גם את הרווחה בהתאם להגדרת ©Æ להעניק לנו כעוד מאפיין של בריאותנו ® ראה מושגים ≠ הבריאות של ארגון הבריאות העולמית ∫ דרך פעולה בעזרת ההתבוננות והידע מהמערכים והטיולים הקודמים הכרת מגוון בעלי החיים והצמחים ותחבורה ¨ החושים ≠ כיצד היא תורמת ¨ נמחיש מהי סביבה בריאה ≠ בת קיימא נאפשר לילדים הבנה שהם Æ קוגניטיבית ונפשית ¨ לנו פיזית להתבונן ¨ לצאת מהבית ¨ יכולים להשתמש בחושים שלהם בטבע ולזהות מהי סביבה בריאה ומהי סביבה מזיקה ולנהוג Æ בהתאם מהי היכולת להבחין בין טוב ¨ ננסה ללמד אותם מהו איזון ¨ ובין נקי למזהם ולהפוך אותם לשגרירים של עצמם ¨ לרע Æ שלנו ושל הדורות הבאים

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker